woensdag 9 december 2009

Groen werkt als wonderolie

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg heeft een interessante toespraak gehouden over groen in de wijk. Er wordt in veel steden te weinig aandacht aan groen gegeven. En vaak is er te weinig groen per inwoner.
Lees het artikel of de belangrijkste passages hieronder.

Enkele passages uit de toespraak van minister Verburg

Beste wethouders, dames en heren,
[…] weet u dat in bijna 2/3 van de 50 grootste Nederlandse gemeenten in een straal van 500 meter om een woning, minder dan 75m2 groen aanwezig is? Terwijl de norm hoger is. En of dat al niet erg genoeg is: de verwachting is dat door de bevolkingsaanwas in de steden, de druk op het groen in de stad nog verder zal toenemen.
En dat zijn alarmerende berichten. Want groen draagt bij aan gezondheid, aan leefbaarheid, aan de regionale economie, aan het milieu. En aan ambities om gemeente CO2-neutraal maken. Tel uit je winst.
Groen levert ook een bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke problemen. En dat mis ik helaas nog te vaak in de discussies, ook in de media. Er wordt gesproken over werk, over scholing, over het opknappen van huizen, over veiligheid en over sociale samenhang en integratie. En natuurlijk, dat zijn allemaal hele belangrijke en zeer terechte aandachtspunten. Maar groen - en de aanwezigheid van groen - is ook onmisbaar.
Neem als voorbeeld stadsparken. Stadsparken zijn bij uitstek ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. Op een bankje in het park, lekker in het zonnetje als het kan, leer je je buren beter kennen. Terwijl de kinderen samen spelen in het gras.
Verder draagt het samen werken aan het openbaar groen in de straat, of om de hoek, natuurlijk ook bij aan onderling contact.
[…] iedere inwoner van Nederland - moet kunnen terugvallen op groen om de hoek.
Dames en heren, groen zal werken als wonderolie. Daar geloof ik erg in, als zelfbenoemd minister van Stedelijk Groen. Maar deze wonderolie verspreidt zich niet vanzelf. Daar heb ik wel uw hulp bij nodig. Hulp die ik begin dit jaar al van 13 wethouders heb gekregen, en de hulp van u, de laatste 5 van de in totaal 18 wethouders met krachtwijken in hun steden.
Want nogmaals: investeren in Groen loont. Het is investeren in de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van de inwoners. En het is investeren in de leefbaarheid van de wijk.
En wat verder ook belangrijk is, het kan snel opgepakt worden. Veel groenprojecten kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd met al lopende projecten in de wijk: de renovatie van woningen door de corporatie,
Zorg dus voor meer groen in het leven van mensen.


Gaat Delft de groennorm van 75 m2 per inwoner op wijkniveau als ambitie vast leggen in de Structuurvisie Delft 2030 of het uitvoeringsplan daarvan? De SP heeft al aangegeven dit belangrijk te vinden: welke partijen volgen?

Geen opmerkingen: