vrijdag 11 december 2009

Meer samenwerking bij natuuronderhoud

TV West meldt:
Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer gaan beter samenwerken om hun natuurgebieden die aan elkaar grenzen te onderhouden.
Het gaat dan om het gebied tussen de Delftse Hout, het Bieslandse Bos, de Dobbeplas, De Balij, Westerpark en Buytenpark. Samen vormen ze het gebied Buytenhout.
De samenwerking moet ervoor gaan zorgen dat het beheer en de ontwikkeling van de groengebieden goed op elkaar worden afgestemd. Staatsbosbeheer en het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas werken ook mee.

Geen opmerkingen: