woensdag 3 november 2010

MER-bijeenkomst Delft Zuidoost

Het is een tijdje stil geweest, maar op de achtergrond is veel gebeurd. De MER voor Delft Zuidoost is nu bijna af. Afgelopen maandag werden de resultaten aan 150 bewoners gepresenteerd in een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst in 'Lijm&Cultuur'.

Een aantal politieke partijen waren daar ook aanwezig en de eerste reactie laat zich inmiddels optekenen.

Zo publiceerde Laura Wytema van D66 een kort verslag op haar blog. Zij schrijft o.a.:
D66 wil dat het gebied de komende jaren transformeert tot een levendig gebied met multifunctioneel ruimtegebruik, verschillende woningtypen en veel ruimte voor groen.
De geplande bouw gaat zo min mogelijk ten koste gaat van openbare ruimte, water, luchtkwaliteit en verkeersdoorstroom. Nog voor de eerste steen gelegd wordt moet helder zijn of en hoe de ontsluiting van het gebied geregeld is.


Er is inmiddels een vertrouwensbasis gelegd tussen gemeente en de bewonersvereniging, dankzij deelname in het MER project waarin er een constructieve dialoog op gang is gekomen tussen gemeente en bewoners. Dat biedt perspectief voor het vervolg.
En dat is ook nodig want we gaan een nieuwe fase in waarin de echte keuzes gemaakt zullen gaan worden. Dan zal het er op aan komen of de vele inzichten die zijn ontwikkeld in het MER zullen worden omgezet in oplossingen, die de leefbaarheid van onze wijk ten goede komen.

BR

Geen opmerkingen: