donderdag 20 oktober 2011

“Laat herkomstland studiekosten betalen”

Overgenomen uit de Delta; dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de internationaal georiënteerde toekomstvisie van de TU, de aantallen te verwachten studenten en het aantal benodigde DUWO studentenwoningen.

Als het aan Oostenrijk ligt, gaat het herkomstland van een student straks de kosten van diens studie betalen. Volgens geldende EU-regels betaald nu het gastland voor de opleiding van een buitenlandse student.
Net als in Nederland is ook in Oostenrijk discussie over de hoeveelheid Duitse studenten aan de universiteiten. Aan sommige opleidingen is vijftig tot tachtig procent van de studenten uit Duitsland afkomstig.

Volgens Europese regelgeving moeten studenten uit EU-landen allemaal onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten kunnen studeren in andere EU-landen.

De gouverneur van Salzburg, Gabi Burgstaller, heeft nu een voorstel ingediend bij Eurocommissaris Vassiliou om het land van herkomst van een student verantwoordelijk te maken voor de opleidingskosten. De student zelf betaalt het standaard collegegeldtarief dat zijn buitenlandse universiteit vraagt.

Eurocommissaris Vasilliou heeft Burgstaller geadviseerd opzoek te gaan naar medestanders. Mocht het plan er door komen, dan ligt het voor de hand dat de langstudeerregeling ook voor Nederlanders in het buitenland gaat gelden. De overheid is immers bereid tot het bekostigen van één bachelor en één master per student.

Staatssecretaris Zijlstra heeft deze zomer een werkgroep ingesteld die de kosten en baten van buitenlandse studenten in Nederland onderzoekt. De uitkomsten daarvan worden eind dit jaar verwacht.

Geen opmerkingen: