maandag 9 november 2009

Beweegtuin en bewegen

Groenlinks heeft met succes gepleit voor een beweegtuin voor jong en oud op de plek waar voorheen DOK gevestigd was. De beweegtuin heeft een tijdelijk karakter, de uiteindelijke plannen voor het terrein zijn nog niet vastgesteld. Ook met andere eenvoudige maatregelen krijg je jong aan het bewegen. Het blijkt dat kinderen veel meer bewegen als wijken beweegvriendelijk zijn. 26 november verdedigt TNO-er Sanne de Vries op de VU haar proefschrift op dit thema.

EvH

Geen opmerkingen: