maandag 16 november 2009

TNO Zuidpolder ontpolderd


Het TNO terrein ligt al enkele jaren te wachten op een mooie toekomst, volgens B&W. "Delft hecht grote waarde aan het behoud en de versterking van de ecologische structuur van de stad. En juist in gebieden met een transformatieopgave, vormt ecologie een speerpunt." aldus de ontwikkelingsvisie TNO Zuidpolder (23 juni 2009). Zulke ronkende volzinnen van ontwikkelaars voorspellen meestal weinig goeds. Er moeten 2.400 woningen worden gebouwd, half zoveel als alle woningen in de hele wijk Wippolder.

De waarheid is dat in Delft nog geen stoeptegel gelicht is voor een groene bestemming (vraag aan B&W: Hoeveel niet-groene bestemming is omgezet in groene bestemming de afgelopen collegeperiode?).

Er komen ecologische zones van maar liefst 5 meter breed. "De primaire en secundaire ecologische verbindingen zullen moeten worden ingepast, rekening houdend met de structuur op het hogere schaalniveau." zo schrijven de gemeentelijke plannenmakers.

Frappant is echter wel dat het TNO-terrein zich dankzij de afwezigheid van de gemeente inmiddels heeft ontwikkeld tot een natuurparadijs. De Zuidpolder is door de afgravingen voorzien van mooie, natuurlijke plassen. Onbedoelde ontpoldering. De ecologie heeft ruimte gezien en zichzelf al ingepast. Natuur die niet uit de gemeentelijke plannen-koker komt: dat kan nooit lang goed gaan...

HdV

Geen opmerkingen: