donderdag 27 december 2007

Geparkeerde auto’s uit het zicht in Technopolis Delft

Bron: AD 27 december
Geparkeerde auto’s zullen niet of nauwelijks te zien zijn in het toekomstige Technopolis.
Dat komt, doordat alle parkeerfaciliteiten op dit bedrijventerrein tussen de TU-wijk en de rijksweg A13 moeten worden geïntegreerd in de nieuwbouw. Dit blijkt uit het ‘beeldkwaliteitsplan’ dat onlangs is goedgekeurd door het Delftse college van burgemeester en wethouders. Het omvat voorwaarden waaraan alle nog te bouwen kantoren moeten voldoen om te waarborgen dat Technopolis aantrekkelijk is voor voetgangers en een bijzondere uitstraling krijgt: van een hoge kwaliteit en zonder ‘verrommeling’.Omdat auto’s voor zo’n rommelig beeld zorgen, moeten de garages ín de nieuwbouw komen zonder het aanzicht van het betreffende pand te verstoren. Ondernemers die kiezen voor een parkeerdak, worden verplicht om de gevel zo ver op te trekken, dat niemand doorheeft dat zich in de hoogte een garage bevindt. Er zullen ook bedrijven zijn met te weinig ruimte; zij moeten uitwijken naar de diverse algemene garages. In de openbare ruimte mogen hooguit auto’s staan van bezoekers, maar ook die terreinen worden gecamoufleerd: door groene hagen van 1 tot 1,20 meter hoog. Technopolis richt zich op bedrijven die innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Bij de realisatie werkt de gemeente samen met de TU, ING en Bouwfonds Vastgoedontwikkeling. Tot de partijen die al hebben besloten om zich in Technopolis te vestigen, behoort het in Delft gevestigde softwarehuis Exact. Het plan maakt duidelijk dat ook fietsenstallingen, elektriciteitshuisjes en afvalcontainers ín de nieuwbouw moeten worden geïntegreerd. Voor reclames gelden eveneens strenge regels. Zo is het niet toegestaan om aan de gebouwen tekstborden of lichtbakken te schroeven. En op de gevels mogen uitsluitend de bedrijfsnaam en eventueel een logo worden vermeld, zij het dat daarbij het aantal lettertekens niet groter mag zijn dan vijftig.

Drukte Ikea leidt tot sluiting afrit


Bron: Telegraaf.nl
DEN HAAG - Het is zo druk richting woonwinkel Ikea in Delft dat de afrit Delft-Pijnacker op de A13 Rotterdam richting Den Haag donderdag is afgesloten. Dat liet een woordvoerster van de ANWB weten.
Bij Ikea zijn alle parkeerplaatsen bezet. Rijkswaterstaat besloot daarom de afrit af te sluiten. De Ikea-vestiging in Delft bleef op tweede kerstdag dicht, om chaos op de weg te voorkomen. Donderdag bleek het publiek alsnog massaal naar de woonwinkel te trekken.

dinsdag 25 december 2007

Delft heeft te weinig groen

Bron AD 23 december
Delft is bepaald geen ‘groene’ stad. Uit een onderzoek van kennisinstituut Alterra blijkt dat de gemeente lang niet voldoet aan de landelijke norm van 75m² aan bomen, planten, gras en parken per woning. Binnen de bebouwde kom blijft Delft steken op 42 m².
Wie de gemeente vergelijkt met gelijksoortige steden, ziet dat Delft er niet best vanaf komt. Op Haarlem na scoort Delft het slechtst op de ranglijst van tien grote gemeenten in de Randstad. Gemeten naar het groen tot 500 meter buiten de bebouwde kom, zou de gemeente zelfs helemaal onderaan bungelen (65,2 per m²).Dat is bijvoorbeeld 30 m² minder dan de gemeente Den Haag. Delft stelt echter dat een deel van Midden-Delfland hierbij zou moeten worden opgeteld. In dat geval komt Delft juist hoog uit op deze ranglijst van groene gemeenten.Volgens de gemeente heeft Delft het nadeel dat ze een zeer compacte stad is. Ook zijn de parken er klein en liggen Midden-Delfland en groengebied de Delftse Hout weinig centraal. Het Haagse Bos telt voor de gemeente Den Haag bijvoorbeeld wel mee. Enige relativering bij de cijfers is geboden. Voor 2004 lag de Delftse Hout bijvoorbeeld nog binnen de bebouwde kom en zou Delft wel aan de gewenste binnenstedelijke ‘groennorm’ voldoen. Vanwege de wegenverkeerswet veranderde die situatie. Een ander punt is dat niet-gemeentelijk groen zoals dat van de TUDelft en GGZ-Delfland (en de Fruittuinen) niet in het Alterra-onderzoek wordt meegerekend. Dat geldt ook voor sommige speeltuinen, sportvelden en begraafplaatsen. maar ook gecorrigeerd voor deze ‘omissies’ blijft Delft binnen de bebouwde kom te weinig groen houden (62,7 m²).In de toekomst wordt de situatie er niet beter op. De toename van woningen wordt niet gecompenseerd door het aanleggen van nieuw openbaar groen. Bovendien moet Delft volgens het Nationaal Bestuursakkoord de komende zeven jaar nog een kleine veertig hectare extra wateroppervlakte zien te creëren, wat extra druk op de beschikbare ruimte legt. De gemeente Delft vindt daarom dat er niet zozeer moet worden ingezet op meer, maar vooral op beter groen, zoals bijvoorbeeld het centrale parkgebied in de wijk Poptahof.

zaterdag 22 december 2007

Mekelweg dicht!

De raad heeft ingestemd met het besluit om de Mekelweg dicht te laten. Er zullen alleen nog fietsers en een tram overheen rijden.

woensdag 19 december 2007

Mekelweg open!

Techniekmuseum verhuist naar Mijnbouwstraat

Uit het AD van woensdag 19 december
DELFT - Na jaren van onzekerheid heeft het college van bestuur van de TU Delft dinsdag besloten dat het Techniekmuseum definitief gaat verhuizen naar het gebouw van technische aardwetenschappen aan de Mijnbouwstraat.
In het monumentale pand aan de Ezelsveldlaan, waar het Techniekmuseum is gehuisvest, neemt dansschool Wesseling vermoedelijk begin 2009 zijn intrek. Het Techniekmuseum zat sinds 1993 in het voormalige faculteitsgebouw voor werktuig- en scheepsbouwkunde. In diezelfde jaren negentig werd al gesproken over een mogelijke verhuizing van het universiteitsmuseum naar een gebouw op het TU-Noordterrein of naar nieuwbouw bij de Mekelweg.Directeur Han Heijmans, die sinds 1997 de scepter zwaait aan de Ezelsveldlaan, heeft altijd kenbaar gemaakt naar een andere locatie te willen verhuizen waar ‘een volwaardig techniekmuseum’ mogelijk wordt. Van een klassiek museum wil hij graag een dynamisch en toekomstgericht informatiecentrum maken. Het museum nieuwe stijl zou op die manier kinderen enthousiast kunnen maken voor een technische opleiding.Het besluit over de verhuizing naar Mijnbouwstraat 120 liet zo lang op zich wachten, omdat het volgens Heijmans gaat om ‘complexe materie’. „Het is een ingewikkeld en duur gebouw in onderhoud. Daar moet goed over worden nagedacht,’’ aldus de museumdirecteur. Een reactie op het definitieve besluit wilde hij gisteren nog niet geven, omdat de TU de verhuizing woensdag pas officieel bekendmaakt.

maandag 17 december 2007

TU vreest reputatie: Alles kraakt

DELFT - Vijf jaar geleden besloot de TU Delft tot een inhaalslag in de huisvesting.

Er moesten 1400 studentenwoningen bijkomen. Sindsdien heeft de universiteit er hard aan getrokken. „Maar tot op dit moment is hebben we niet een kamer kunnen creëren,’’ verzucht TU-topman Van Luijk.

Het probleem? Dat zijn de gemeentelijke procedures. Jaar op jaar wacht de TUDelft op vergunningen om te bouwen. Neem het Van Heijstplantsoen. Vijf jaar geleden wilde de universiteit er al een studentencomplex bouwen. „We hadden een plan, een aannemer en er waren studenten. En moet je nu toch eens kijken: er staat een troosteloze ruïne. Het onkruid tiert er welig. En dat is dan een van de duurste plekjes in de hele regio.’’
Zie artikel: AD.nl - Delft - TU vreest reputatie: Alles kraakt

TU boos? Ach dat kan geen kwaad

Burgemeester Bas Verkerk is niet heel erg onder de indruk van de forse kritiek die de scheidend topman van de TU Delft onlangs spuide.
De voorzitter van het college van bestuur zei tijdens een overleg met de studentenraad ‘een rode waas voor ogen’ te krijgen als de gemeente Delft ter sprake komt. Ook stelde hij gefrustreerd: Als je op de gemeente Delft moet wachten, verandert er hier niets.’’Bas Verkerk reageert laconiek op vragen van de VVD-fractie. Er is volgens hem sprake van ‘begrijpelijk ongeduld’ als het gaat om de aanpak van een kruising waar een dodelijk ongeluk plaatsvond. En over de bouw van studentenwoningen die nog op zich laat wachten, zegt hij: ,,Ze willen tempo maken. Maar dat willen wij ook.’’„Een stevig signaal over en weer kan af en toe geen kwaad,’’ zo meent de Delftse burgemeester.
Bron: AD

Afgesloten

De Mekelweg is al sinds begin dit jaar afgesloten, maar er komt steeds een stukje bij.

zondag 16 december 2007

TU Delft - NIMBY-reactie veel minder gebruikelijk dan gedacht

Interessant artikel (promotie onderzoek) over inspraak burgers bij infrastructurele projecten. De burger is niet altijd tegen .... Klik hier voor het artikel >>

zaterdag 15 december 2007

Tramlijn 19 pas in 2012 door TU Noord

[uit het AD van 14 december 2007]
DELFT - Tramlijn 19 gaat de komende jaren niet door Delft rijden .
De route van station Delft via de TU-wijk naar bedrijvenpark Technopolis is jaren vertraagd. Pas op zijn vroegst in 2012 is dit deel van de lijn klaar voor gebruik. Uit een brief van het Delftse stadsbestuur blijkt dat de grote tegenslag in Delft veroorzaakt wordt door de slechte staat van de Sebstiaansbrug. Om de trams te kunnen dragen moet deze brug volledig gerenoveerd worden. De kosten worden geschat op tussen de 4,5 en achttien miljoen euro. Of ook stadsgewest Haaglanden hieraan gaat bijdragen is nog onduidelijk.

vrijdag 14 december 2007

Oproep Ikea Delft: kom niet

Bezoek van Ikea Delft krijgt nu flyers met een oproep rond de Kerst niet te komen om filedrama's op de snelweg A13 te voorkomen. Alleen voor 'noodzakelijke aankopen' is het winkelpubliek welkom, zo meldt het AD. Steeds meer automobilisten ergeren zich groen en geel aan de files op de snelweg bij Ikea Delft. De weg tussen Rotterdam en Den Haag staat vaak muurvast. Het Zweedse bedrijf is al een eeuwigheid aan het verbouwen waardoor het aantal parkeerplaatsen te laag is. De komende Kerstvakantie wordt natuurlijk helermaal een drama. De politie zal dan ook nog sneller de afrit gaan afsluiten.

dinsdag 11 december 2007

Toelichting op bedenkingen afsluiting Mekelweg

Vandaag heeft de belangenvereniging het document met daarin onze toelichting bij de gemeente afgegeven. Het is een goed onderbouwd stuk waarin wij aantonen dat de Mekelweg niet zomaar afgesloten mag worden voordat gedegen onderzoek naar luchtkwaliteit en verkeersmaatregelen heeft plaatsgevonden. Wij verwachten dat de raad dit inziet en in de raadsvergadering van 20 december a.s. beslist dat vooralsnog geen afsluiting plaats kan vinden.
Zie ook www.tunoord.nl voor meer informatie.

Botanische tuin bij Klokhuis

Uit de oude doos: een uitzending van Het klokhuis over de Delftse Botanische tuin. Zie de uitzending op Youtube

maandag 10 december 2007

Nieuwe informatie voor raadsleden inzake Mekelweg

De belangenvereniging TU Noord bereidt momenteel met verkeersdeskundigen een reactie op de Nota van beantwoording van de gemeente Delft voor. Met dit document zullen de raadsleden zien dat het besluit “afsluiting Mekelweg” nooit op de lijst niet te bespreken stukken had mogen komen. Je kunt niet meer ontkennen dat de gemeente “fouten” maakt met het toepassen van de verkeersmodellen: wat je er in stopt, komt er ook uit. Mocht de raad alsnog de ogen sluiten, dan staat ons de weg naar de rechter open.

zondag 9 december 2007

Buitenspelen in Wippolder

[Uit de stadskrant van 9 december 2007]
Geen speeltuin in Wippolder - behalve op maandagmiddag. Dan fungeert het schoolplein van de Prins Mauritsschool aan de Nassaulaan als buurtspeeltuin. Kinderen kunnen een keet pimpen, er is speelgoed en een spelcomputer en soep, snoep en iets te drinken. Er moet meer buiten gespeeld worden, vindt De Nieuwe Amateur, die dit BuitenSpel-project is gestart. Er zijn plannen om vanaf januari ook het speelplein van de Cornelis Musiusschool met de BuitenSpel-bouwkeet aan te doen. En over een week start de Wippolder-KinderActieRaad. Die gaat onder meer onderzoeken waar in Wippolder leuke speelplekken kunnen komen. De kinderen kunnen de gemeente dan adviseren.

vrijdag 7 december 2007

Rood waas

(bericht overgenomen uit TU Delta, NR 37 JAARGANG 39)
Het college van bestuur moet met de gemeente praten over de verkeersveiligheid van het Mekelpark. De ondernemingsraad (or) dringt daar op aan. “Wij zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van de Mekelweg en dat zorgt voor verkeersdrukte op vooral de Schoemakerstraat”, zei Vincent van Croonenburg van de or-fractie CMHF/AC-HOP tijdens een overleg met het college. “De gemeente heeft allerlei plannen maar gaat die pas over een paar jaar uitvoeren, als het kalf verdronken is.” Collegevoorzitter ir. Hans van Luijk was duidelijk. “Als je het woord ‘gemeente’ laat vallen, krijgen wij een rood waas voor ogen. Als je gaat wachten op de gemeente, verandert er niets”, zei hij doelend op andere projecten die worden opgehouden door langdurige gemeentelijke processen. “Wij zijn als TU niet verantwoordelijk voor verkeersveiligheid.” Toch wilde Van Luijk gevaarlijke situaties wel onder de aandacht brengen. “Verder is onze reikwijdte beperkt.”

zie ook het bericht in het AD

donderdag 6 december 2007

Gesprek met gemeente

Vandaag hebben enkele leden van de belangenvereniging TU Noord een gesprek gehad met de gemeente Delft, vakteam Mobiliteit. Een van de onderwerpen was de (verkeers-)situatie rond het Mekelpark, Technopolis, Julianalaan/Jaffalaan en natuurlijk de tramlijn 19. Het was een opbouwend gesprek. Wij zullen binnenkort uitgebreider verslag doen.

woensdag 5 december 2007

Julianalaan 5 december 2007


Vanwege Sinterklaas stond vandaag om 3 uur 's middags de hele Julianalaan vanaf de Rotterdamseweg tot aan het Oostplein vast. Sinds de afsluiting van de Mekelweg is de Julianalaan-West richting Poortlandplein in de avondspits verstopt.

dinsdag 4 december 2007

Willen Delftse Gedeputeerde en Statenlid de Botanische Tuin behouden?

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Wonen van de provincie Zuid-Holland op 26 September 2007 werd door het in Delft woonachtige Statenlid Waterman gevraagd of bij de vaststelling van het bestemmingsplan TU-Noord van de gemeente Delft de nodige zorgvuldigheid is betracht in verband met informatieoverdracht met betrekking tot de positionering van de Technisch Botanische Tuin te Delft gezien de wetenschappelijke functie die het ook internationaal vervult en de speciale groenfunctie in dat gebied.

De eveneens in Delft wonende Gedeputeerde Koop antwoorde, dat bij de goedkeuring van het bestemmingsplan Gedeputeerde Staten zullen moeten toetsen aan het provinciale ruimtelijke beleid en een oordeel moeten geven over de bedenkingen. Overigens betreft de inpassing van de Botanische Tuin primair een gemeentelijke bevoegdheid en geen provinciaal belang. Ten aanzien van de ingediende bedenkingen zal een hoorzitting worden gehouden, waarbij zowel de gemeente als reclamanten hun standpunt kunnen toelichten. Daarna zal het college van Gedeputeerde Staten een besluit nemen. Dit besluit zal volgens de huidige planning eind januari 2008 worden genomen.

Toekomst TU Noord: kinderen het dak op?

Bericht uit Amsterdam (maar met overeenkomsten TU Noord):
Kinderen protesteren tegen parkeergarage onder hun speeltuin

Dinsdag 4 december vond er in Amsterdam Oud-West een lawaai-optocht plaats. Het is een protest tegen de plannen van het stadsdeel Oud-West om onder de speeltuin op het J.J. Cremerplein een parkeergarage te bouwen.Een dergelijke parkeergarage betekent dat minimaal 20 grote, onvervangbare bomen zullen verdwijnen op een van de weinige groene (speel)plekken in Oud-West. Ook een deel van de speeltuin -het kloppend hart van de buurt- moet wijken voor drie "inrijdhuisjes".

Het aantal parkeerplaatsen en dus ook het autoverkeer zal toenemen met ruim 70%. Dat zal ook leiden tot verslechtering van de luchtkwaliteit. Een zeer ongewenste situatie omdat als het gaat om luchtvervuiling juist kinderen tot de meest kwetsbare groep behoren.
Bovendien is een alternatieve locatie beschikbaar. Het naburig stadsdeel De Baarsjes wil onder het vlakbij gelegen Surinameplein in samenwerking met Oud-West al een ondergrondse parkeergarage realiseren.

Om duidelijk te maken dat de kinderen belangrijker zijn dan parkeerplaatsen en auto's is er dinsdag een lawaaioptocht met veel kinderen en heel veel herrie.

Extra informatie
- In Oud-West verdwijnen steeds meer speeltoestellen uit de buurt. Zo is bijvoorbeeld de speelplek op het Staringplein al verloren gegaan door de komst van een ondergrondse parkeergarage. En in de raadsvergadering (diezelfde avond) zal de stadsdeelwethouder ook een burgerinitiatief om de speelplek op het Ten Kateplein te verbeteren afwijzen. Daar is de komende jaren geen geld voor, aldus de stadsdeelwethouder. Dat terwijl een parkeergarage onder het Cremerplein tenminste 9 miljoen euro moet gaan kosten.

- De coalitiegenoten VVD, PvdA en GroenLinks hebben eerder aangegeven dat een parkeergarage niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit mag leiden. (Dat is ook conform de wet.)
Uit onderzoek dat het stadsdeel zelf heeft laten uitvoeren door bureau Cauberg-Huygen blijkt echter dat een garage, zelfs met de meest gunstige berekeningen, wel tot een verslechterde luchtkwaliteit zal leiden. Ook Grontmij/Parkconsult kwam eerder dit jaar tot de conclusie dat bij zo'n volautomatische garage met inrijdhuisjes "verwacht mag worden dan wachtende auto's met stationair draaiende motoren stilstaan. Dit leidt tot geluidshinder en vermindering van de luchtkwaliteit op het plein."

Openbare Ruimte TU Noord

De gemeente Delft heeft begin oktober een buro opdracht gegeven om de openbare ruimte in het TU Noord gebied te gaan ontwerpen. Omdat wij nog niets van de gemeente of het buro hebben gehoord, melden wij ons zelf maar aan bij het buro om mee te denken over de openbare ruimte.

zaterdag 1 december 2007

Verkeersinfarct Delftse Poort

In de Delftse post van 28 november staat een artikel over het verkeersprobleem bij de afrit IKEA op koopzondagen. De afritten op de A13 lopen zo vol dat er files ontstaan. De belangenvereniging heeft dit al jaren geleden voorzien, maar de gemeente wilde er niets van weten.

Lees het artikel:
http://www.tunoord.nl/archief/Infarct_Delftse_Poort_0711.PDF