maandag 19 december 2011

Filevorming bij Pauwmolen

zaterdag 17 december 2011

VERKIEZING POLITIEK TALENT 2011

Van de site van Groenlinks

Foto afkomstig van Politiek Delft

GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff is door de parlementaire pers genomineerd voor politiek talent van het jaar. De NOS maakt dit vandaag bekend. Grashoff is een van de drie genomineerden voor de prijs. Grashoff volgde in januari 2011 Femke Halsema op. Hij is woordvoerder Landbouw en Binnenlandse Zaken en viel dit jaar met name op als lid van de Commissie-De Wit II, die onderzoek doet naar de bankencrisis.

woensdag 30 november 2011

Waar zijn de buitenlandse studenten?

In de komende maanden trekken de eerste studenten in de nieuwbouw aan het De Vries van Heijstplantsoen. Omwonenden hopen veelkleurige en veeltalige buurtbewoners te mogen begroeten. Immers Duwo heeft vanaf het begin aangegeven dat het daar een studentenhotel wilde realiseren, het zogeheten short stay housing waar kamers gestoffeerd en gemeubileerd worden verhuurd. De nieuwbouw is, zo werd omwonenden ruim twee jaar geleden op het hart gedrukt, enkel en alleen bedoeld voor buitenlandse studenten.
Maar wat blijkt, het overgrote deel van de nieuwe kamers aan het De Vries van Heijstplantsoen wordt verhuurd aan Nederlandse studenten. De website van Duwo is geheel ondubbelzinnig: 82 onzelfstandige kamers en woningen in de villa zijn voor buitenlandse studenten en 216 woningen voor reguliere studenten. Ondanks de forse huurprijzen is er voldoende belangstelling want de inschrijving is gestopt.
Hoe vaak is ons verteld dat er een enorm tekort is aan geschikte kamers voor studenten in Delft en er duizenden kamers gebouwd moeten worden om aan de vraag te kunnen voldoen? De toenemende vraag zou vooral onder buitenlandse studenten zijn. Dat lijkt nu allemaal reuze mee te vallen.

MM

foto: Duwo

donderdag 24 november 2011

Julianalaan-west gereedOei, wat ziet dat er strak uit, die strakgeasfalteerde Julianalaan-west. Hij is nog niet helemaal af. Aan een zijde moeten de drempels nog geplaatst worden en er moeten nog paaltjes komen naast de plakdrempels. Maar de nieuwe belijning geeft nu al aan waar het naar toe moet. Een optisch smallere rijstrook moet uitnodigen tot een rustiger weggedrag. Fijn voor de kinderen die er in deze woonstraat spelen en prettig voor de fietsers.


Het is enorm jammer dat de echte herinrichting tot 30km-weg er vanwege de bezuinigingen niet is gekomen, althans nog niet, maar wat zijn we blij dat er in ieder geval enkele minimale maatregelen zijn getroffen. Nu kun je met deze lijnen en drempels niet alle snelheidsduivels de mond snoeren, dus automobilist en motormuis die bekend is in het gebied, spreek uw eigen verantwoordelijkheidsgevoel aan!

PD

zaterdag 19 november 2011

Groene raad is duur

Hoe groen is de gemeenteraad van Delft? Het is geen grap of raadsel, maar een serieuze vraag. Enkele jaren geleden besloot de raad in meerderheid dat de Botanische Tuin geschikt was als bouwlocatie. Misschien was het vooral de vaardigheid van de toenmalige wethouder om de raad hierin mee te krijgen, maar feit is dat een raadsmeerderheid voor stemde. Het is dus niet aan de raad te danken dat de Botanische Tuin behouden is, maar aan organisaties waaronder de Belangenvereniging TU Noord die naar de rechter zijn gestapt. Die oordeelde niet dat bouwen verboden is, maar wel dat het raadsbesluit wat het bouwplan mogelijk maakte onzorgvuldig was genomen. Het groen was beschermd, door diezelfde raad, in het Ecologieplan en het groenverlies werd niet gecompenseerd. Dat had de bouwer maar ‘onnodig’ veel geld gekost. Het is dus volgens de rechter een van beide: of het groen wordt beschermd met door de raad vastgestelde regels en daar moet de raad zich dan ook aan houden. Of er kan onbelemmerd gebouwd worden, maar dan moeten eerst de beschermingsformules voor het groen verdwijnen. En dat is precies waar vanuit de PvdA op gedoeld werd in een recente commissievergadering toen wethouder Guldemond gevraagd werd het Ecologieplan op dit punt af te zwakken. Passend in een trend om lastige regels die groen, gezondheid en andere publieke belangen beschermen te beperken. Als het economisch wat slechter gaat, kan de gemeente nog altijd het groen als goedkope bouwgrond uitdelen. Groen als overbodige luxe. De wethouder antwoordde overigens diplomatiek dat het Ecologieplan op dat moment niet aan de orde was en dat het de portefeuille van wethouder Bolten betreft. Opnieuw dreigt het Ecologieplan roet in eten te gooien, ditmaal over ca. 3.000 m2 ecologisch groen op het Pauwmolenterrein (foto). De bouwer vergoedt voor het groenverlies 50.000 Euro. Dat is 16 Euro per vierkante meter of 175 Euro per woning. Een koopje dus en zeker niet de een derde van de grondwaarde die het Ecologieplan voorschrijft. Nadat eerder een ingewikkelde redenering is bedacht door het college om helemaal onder de verplichting uit te komen (“het is immers op papier nu al een bedrijventerrein”), wordt de raad nu de symbolische vergoeding van 16 Euro m2 voorgehouden, kennelijk als resultaat van scherp onderhandelen. Dat het gebouw mooi groen wordt afgewerkt, heeft daar niets mee te maken (het zou wat zijn als er alleen rijplaten en bouwzand blijven liggen). Een lastige kwestie dus: groene raad is duur.
HdV
maandag 31 oktober 2011

Ondernemingsraad TU neemt geen genoegen met halve toezeggingen bestuur

Overgenomen uit de Delta
Op zaterdag 22 oktober verscheen een groot artikel in de NRC over de TU Delft. Schokkende en minder schokkende gegevens denderden over de TU-gemeenschap heen. Uit de reacties blijkt dat de medewerkers vooral verontrust zijn over de slordige wijze waarop de TU Delft met haar geld omgaat.

De ondernemingsraad (or) heeft sinds jaar en dag onder meer aangedrongen op helderheid over beheers- en onderhoudskosten van ons vastgoed en over externe inhuur. Steeds weer heeft de or het college van bestuur (cvb) gewaarschuwd voor de gevolgen van onvoldoende informatie. Soms leidde dit tot aanvullende informatie, maar al te vaak kregen we de gevraagde informatie niet.

De TU Delft wordt gefinancierd door de belastingbetaler en moet zorgvuldig met het geld omgaan. De or wil ervoor zorgen dat dit soort uitspattingen in de toekomst voorkomen worden en wil bouwen aan vertrouwen en pleit voor meer transparantie.

De or wil op korte termijn dit onderwerp indringend met het cvb bespreken, en zal ook de andere punten uitvoerig aan de orde stellen. De or neemt geen genoegen met halve toezeggingen.

Dineke Heersma, voorzitter ondernemingsraad TU Delft

zaterdag 29 oktober 2011

Bij TU zijn Vakbonden 'verbaasd en verontrust'

Overgenomen uit de Delta
De lokale vakbonden bij de TU Delft zeggen verbaasd en verontrust te zijn over de inhoud van het NRC-artikel van zaterdag 22 oktober en de reactie van het college van bestuur daarop.
Lees verder in de Delta

donderdag 27 oktober 2011

TU: 'Er gaat altijd wel een keer iets mis'

Overgenomen uit de Delta van 27 oktober
Miljoenen gingen verloren met vastgoed, rijksgeld is niet rechtmatig uitgegeven en integriteit had niet de hoogste aandacht, schreef NRC zaterdag 22 oktober. Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg reageert. Lees verder in Delta.

woensdag 26 oktober 2011

Zijlstra roept bestuur TU Delft op het matje

Overgenomen uit de Delta van 26 oktober
Staatssecretaris Zijlstra vraagt de TU Delft om opheldering over beschuldigingen dat haar vastgoedbeheer en aanbestedingsbeleid niet deugen en dat de regels voor bijklussende hoogleraren en bestuursleden onduidelijk zijn.

De NRC bericht op 27 oktober o.a.:

De fracties van VVD, PvdA en SP willen van Zijlstra weten of het artikel aanleiding is nader onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de bestedingen. Ook willen ze weten of de 300 miljoen euro overheidsgeld die de TU Delft jaarlijks krijgt, wel besteed dient te worden “voor het voeren van rechtszaken tegen de overheid en voor het betalen van bestuurlijke boetes voor te veel verdienende voorzitters”.

De TU heeft direct op 22 oktober een uitgebreide reactie gegeven, zie hier.

Citaat: "Het artikel over de TU Delft dat de NRC zaterdag 22 oktober publiceerde, schetst een vertekend en gedateerd beeld van de universiteit en bevat veel onjuistheden. De universiteit hecht grote waarde aan een correcte beeld en geeft hieronder een selectie van de belangrijkste punten die door de krant verkeerd zijn weergegeven."

zaterdag 22 oktober 2011

Ontluisterend beeld over bedrijfsvoering TU Delft

Overgenomen uit de NRC
De TU Delft maakt haar kennis te gelde. Maar ondanks de ondernemingszin gaat het financieel niet goed. Miljoenen gingen verloren met vastgoed, rijksgeld is niet rechtmatig uitgegeven en integriteit had niet de hoogste aandacht.

De TU distantieert zich van het artikel: "Het artikel over de TU Delft dat de NRC zaterdag 22 oktober publiceerde, schetst een vertekend en gedateerd beeld van de universiteit en bevat veel onjuistheden."

donderdag 20 oktober 2011

“Laat herkomstland studiekosten betalen”

Overgenomen uit de Delta; dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de internationaal georiënteerde toekomstvisie van de TU, de aantallen te verwachten studenten en het aantal benodigde DUWO studentenwoningen.

Als het aan Oostenrijk ligt, gaat het herkomstland van een student straks de kosten van diens studie betalen. Volgens geldende EU-regels betaald nu het gastland voor de opleiding van een buitenlandse student.
Net als in Nederland is ook in Oostenrijk discussie over de hoeveelheid Duitse studenten aan de universiteiten. Aan sommige opleidingen is vijftig tot tachtig procent van de studenten uit Duitsland afkomstig.

Volgens Europese regelgeving moeten studenten uit EU-landen allemaal onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde kosten kunnen studeren in andere EU-landen.

De gouverneur van Salzburg, Gabi Burgstaller, heeft nu een voorstel ingediend bij Eurocommissaris Vassiliou om het land van herkomst van een student verantwoordelijk te maken voor de opleidingskosten. De student zelf betaalt het standaard collegegeldtarief dat zijn buitenlandse universiteit vraagt.

Eurocommissaris Vasilliou heeft Burgstaller geadviseerd opzoek te gaan naar medestanders. Mocht het plan er door komen, dan ligt het voor de hand dat de langstudeerregeling ook voor Nederlanders in het buitenland gaat gelden. De overheid is immers bereid tot het bekostigen van één bachelor en één master per student.

Staatssecretaris Zijlstra heeft deze zomer een werkgroep ingesteld die de kosten en baten van buitenlandse studenten in Nederland onderzoekt. De uitkomsten daarvan worden eind dit jaar verwacht.

zaterdag 15 oktober 2011

Luchtkwaliteit kan economie steden stilleggen

Overgenomen uit het AD
Als het Rijk niet snel wat doet aan de luchtkwaliteit in de vier grote steden, komen de economische ontwikkelingen daar stil te liggen. Die waarschuwing doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) namens de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht in een brandbrief aan staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu.

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet overal aan de wettelijke normen en zeker niet in de Randstad. De samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) levert niet de gewenste resultaten op.

De grote steden moeten voor 1 januari 2015 voldoen aan de wettelijke normen voor stikstofdioxide (NO2), maar in twee opzichten is de opgave groter dan tot op heden werd gedacht, schrijft de VNG. 'Allereerst zijn er meer knelpunten dan bij vaststelling van het NSL is voorzien, bovendien is de opgave aanzienlijk groter.'

'Substantiële bijdrage'
De bestuurders stellen dat zonder aanvullende maatregelen zich in 2015, vooral langs drukke verkeersaders in de grote steden, overschrijdingen blijven voordoen. Dat zou betekenen dat economische activiteiten daar stil komen te liggen. Daarom dringen de vier grote gemeenten aan op een 'substantiële bijdrage' van het Rijk om het zo ver niet te laten komen.

De waarde van stikstofdioxide is in de Randstad zo hoog dat het tijdig oplossen van de knelpunten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met louter lokale maatregelen op een verantwoorde wijze onmogelijk is, vinden de bestuurders. Gemeenten zouden maar ongeveer 20 procent invloed hebben op de luchtkwaliteit, weet verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen (D66) van Rotterdam.

In de brief geven de vier gemeenten Atsma een aantal maatregelen ter overweging aan. Zo zou het fiscaal beleid meer gericht moeten zijn op het stimuleren van schoner vervoer en moeten schonere aandrijftechnieken worden bevorderd. Met de brief erkennen de vier gemeenten de kritiek van de Rekenkamers van Rijk en gemeenten op de aanpak van de luchtkwaliteit. (ANP/Redactie)

donderdag 6 oktober 2011

PvdA wil ander 'Verkeer door TU-Noord'

Te lezen op PvdA website
Voor de zomer is er in de Raadscommissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte uitgebreid gesproken over de te nemen maatregelen in het gebied TU Noord. Daarbij is voorlopig even een pas op de plaats gemaakt m.b.t. de ontwikkelingen voor de Mijnbouwstraat en het Poortlandplein. De PvdA heeft richting het College aangegeven dat ze naar andere mogelijkheden wil kijken voor de doorstroming van het verkeer door deze wijk.
Het College zal in het najaar daarop terugkomen.


In het Lokaal Verkeer en Vervoersplan (LVVP) wordt aandacht besteed aan een goede verkeersafwikkeling door de wijk TU Noord. In het huidige plan wordt het verkeer van Oost naar West en v.v. en van Zuid naar Noord en v.v. op een zo goede en snelle wijze door de wijk gestuurd. De PvdA heeft dit plan uit 2005 ook altijd gesteund.

Echter sinds twee jaar twijfelen we aan de geboden oplossingen uit het LVVP. Deze twijfel is mede ontstaan door de verkeers- en milieucijfers van de wegen in deze wijk. Met het huidige LVVP zien wij in de toekomst naar 2023 toe geen verbeteringen optreden in de verkeersbewegingen in deze wijk. Dit komt omdat het huidige LVVP auto’s juist stimuleert om via deze wijk te blijven rijden om van Oost naar West en van Noord naar Zuid te rijden.

De PvdA heeft samen met andere partijen, en ook in overleg met de buurtvereniging, gekeken naar andere mogelijkheden zoals het afsluiten van een aantal wegen. Daarmee wordt het echter binnen de wijk zowel beter op de ene plek als slechter op de andere plek.
Na doorrekening van deze alternatieven zijn we tot de conclusie gekomen dat we anders tegen het LVVP moeten aankijken. Om minder verkeer door deze wijk te laten gaan, moet er verkeer om de wijk heen worden geleid!
Dat betekent dat er op een andere wijze moet worden gekeken naar verkeersoplossingen voor TU Noord.

Afgelopen zomer hebben we een alternatief voorgesteld dat uitgaat van een andere visie, namelijk : Verkeer moet NIET door de wijk, maar het moet worden “gepusht” om er omheen te gaan. Natuurlijk moet bestemmingsverkeer wel in de wijk kunnen komen, maar doorgaand verkeer zou anders moeten gaan.

Wij hebben de volgende voorstellen:

• Betere bewegwijzering vanaf de A13; verkeer vanaf de A13 moet voor de richting Delft-Centrum anders worden geleid; vanaf de afslag Ikea naar de Koepoortgarage en vanaf de afslag Delft-Zuid via de Kruithuisweg, Provinciale weg en Westlandseweg naar de Zuidpoort- en/of Phoenixgarage.
• Verkeer van Oost naar West (Pijnacker-Westland) moet via de N470 rijden en niet meer over de Delfgauwseweg.
• dit kan niet zonder aanvullende maatregelen te nemen, zoals het instellen van 30 km wegen. Hiervoor komen de Nassaulaan, Julianalaan vanaf Oostplein tot Poortlandplein, Schoemakerstraat en Mijnbouwstraat voor in aanmerking. Door langzamer te moeten rijden op deze doorgaande wegen, stimuleer je automobilisten om andere (snellere) routes te zoeken buiten de TU Noord wijk.
• Verkeerslichten installeren op de Schoemakerstraat bij Delftechpark en bijvoorbeeld bij Chr. Huygensweg.
• Parkeergarage voor TU en TNO bij afslag Delft-Zuid bouwen, vlakbij de toekomstige tramlijn 19. Veel TU medewerkers rijden door de wijk heen naar de TU. Deze TU medewerkers moeten worden gestimuleerd om niet door de wijk te gaan rijden, maar via de afslag Delft-Zuid meteen de P-garage in te rijden en of te voet of met de tram naar hun bestemming te reizen.
• sobere rotonde op Poortlandplein of verkeerslichten. Sober om ervoor te zorgen dat het niet aantrekkelijk wordt om hier snel door te kunnen rijden, maar wel zodanig uitvoeren dat het ook geen stilstaande verkeersstromen oplevert.

Met deze maatregelen denken we dat het doorgaand verkeer gestimuleerd wordt om een andere route te kiezen, waardoor de wijk meer wordt ontzien.
Met de buurtvereniging en andere partijen hebben we hier over gesproken en deze voorstellen worden over ‘t algemeen als positiever voor de TU Noord wijk gezien dan het huidige LVVP.

Deze voorstellen zullen wij dan ook inbrengen in de najaarsvergadering waar over het LVVP en de wijk TU Noord wordt gesproken.

dinsdag 30 augustus 2011

Westland weet hoe het moet

Overgenomen van TV-West
Westland pakt verkeerslawaai aan

In het Westland worden op tien plaatsen maatregelen genomen om het lawaai te verminderen. In totaal wordt 22 kilometer aan wegen voorzien van geluidsreducerend asfalt.

Bij zo'n 600 woningen wordt onderzocht of er niet te veel lawaai van de weg binnenkomt. Als dit het geval is, moeten er maatregelen genomen worden.

maandag 29 augustus 2011

Masterplan Bereikbaarheid

Doormodderen in TU-Noord

Met werkzaamheden aan spoorzone en tramlijn 19 staat de Delftse bereikbaarheid onder druk. Met het Masterplan Bereikbaarheid doet de gemeente een poging om de wegwerkzaamheden beter op elkaar af te stemmen en daarover te informeren. Dat is lovenswaardig en moedig omdat de praktijk weerbarstiger zal blijken te zijn dan het op papier lijkt: afstemming is ingewikkeld, laat staan de communicatie daarover. Desalniettemin juichen wij dit initiatief toe.

Voor ons als bewoners geeft de informatie in het plan ook een kijkje in de keuken van wat ons te wachten staat de komende jaren. Voor het doel van deze nota heeft men namelijk het LVVP als uitgangspunt genomen. En dat betekent zodanig sleutelen aan de doorgaande oost-west verbinding door TU-Noord, dat zoveel mogelijk verkeer over de route kan worden verwerkt.

UIt het plan blijkt, dat er tot 2015 erg weinig zal veranderen in de verkeersafwikkeling in TU-Noord, waar verstopte wegen een regelmatig terugkerend fenomeen zijn en zullen blijven met de plannen die er nu liggen.

Wat er zoal valt te lezen in tabellen en kaarten (straat en jaar van werkzaamheden):
- Julianalaan Oost (bij Bouwkunde): 2012
- Rotterdamseweg 2012/2013
- Schoemakerstraat 2012/2013
- Herinrichting Mijnbouwstraat Oost: 2013
- Herinrichting Sebastiaansbrug: 2013/2014
- Rotonde Poortlandplein: 2013/2014
- Julianalaan West: 2016
- Julianalaan Noord en Oostplein: geen vermelding.

In zowel de Schoemakerstraat als de Rotterdamseweg gaat riolering worden aangelegd de komende 2 jaar, dus wat betreft verkeersafwikkeling van en naar de TU en door TU-Noord zal het er niet gemakkelijker op worden.
In Julianalaan West moeten we na 30 jaar wachten nog 5 jaar extra bijtellen voordat herinrichting gaat plaatsvinden.
En herinrichting van Julianalaan Noord, dat al 5 jaar wordt beloofd in het LVVP, zal ook nog 5 jaar op zich laten wachten.

Het blijft behelpen in TU-Noord, doormodderen zo je wilt, veel meer kun je er toch niet van maken.

BR

zondag 24 juli 2011

TU mag in de herkansing

overgenomen van de VVD blog

Al eerder maakte de VVD Delft melding van de enorme borden die de nieuwe bewegwijzering rond de TU-wijk moeten vormen. De vraag was of de borden wel met vergunning waren geplaatst. De bewoners wisten in ieder geval van niets en stelden vragen aan de gemeente. Afgelopen donderdag zijn alle nieuwe borden in de TU-wijk weer weggehaald en staan er alleen nog grote stalen palen.

In een reactie van de gemeente aan de bewoners in de wijk is te lezen dat de TU de borden zonder vergunning heeft geplaatst en dat er wordt gekeken of het wel mogelijk om een vergunning voor deze borden te verlenen. Dat zou deze zomer duidelijk moeten worden. Kennelijk was de uitkomst dat er geen vergunning mogelijk is, want op donderdag 21 juli zijn alle borden weggehaald. Ook is in de brief van de gemeente te lezen dat het uiterlijk van de borden niet voldoet aan de gemeentelijke eisen in de Ambitienota Ruimtelijke Ordening en dat de communicatie met de bewoners te wensen over laat.

De VVD is benieuwd, wanneer er een voorstel van de TU komt voor bebording die wel past in het straatbeeld, goed gecommuniceerd wordt en waar wel een vergunning voor kan worden gegeven. Kortom: de TU mag in de herkansing!

Linda Böcker
commissielid Spoorzone, Verkeer en Ruimte

vrijdag 8 juli 2011

De eerste boom geofferd voor megalomane TU bebording


Het lijkt erop dat bomen vanaf nu vogelvrij zijn verklaard voor de megalomane plannen van de TU en haar bebording.
Is hier een kapvergunning voor afgegeven?
Zo ja, wat zijn de gronden hiervoor geweest?
Zo nee, betekent dit dan dat het iedereen vrij staat om 'obstakels' langs de openbare weg te verwijderen, ook megalomane borden?

donderdag 30 juni 2011

VVD motie voor duurzame verkeersoplossing TU-Noord

VVD blog van 29 juni:
In het TU-Noord gebied blijft de gehele verkeerssituatie kritiek. In de MER is alles zo uitgerekend dat het net kan als alle plannen worden uitgevoerd. Op sommige plekken blijft de situatie ronduit slecht.

Dat wordt bevestigd in het onlangs verschenen voorlopige advies van de commissie voor de MER. Daarin worden de aspecten lucht, geluid, verkeer, duurzaamheid, leefomgeving en parkeren als onvoldoende, mager, te optimistisch, niet uitgewerkt of een zware ontwerpopgave gekwalificeerd. Dat zijn geen vertrouwenwekkende woorden in een advies waar het bouwen en ontwikkelen van 4800 woningen op gebaseerd is.

Gezien het advies van de Commissie voor de MER zijn aanvullende maatregelen waarschijnlijk. Indien die ruimte er niet is, is het verstandiger de vaststelling van het LVVP uit te stellen tot er meer duidelijk is over de MER en dan ALLE vereiste maatregelen in het LVVP op te nemen.

De vraag is of het college bereid is om meer tijd te nemen om met de betrokkenen naar een toekomstgericht en duurzaam verkeerssysteem te zoeken, waarin ruimte is voor groei van het verkeer of andere ontwikkelingen in de toekomst.
In de afgelopen periode zijn er veel initiatieven geweest voor oplossingen, vanuit de bewoners en ook vanuit diverse fracties. De VVD-fractie heeft het voorstel gedaan, dat aansluit op eerdere ideeën van de PVDA: maak een oprit van de Schieweg op de Kruithuisweg in de richting van de A13. Uit opgevraagde modelberekeningen blijkt dat het verkeer in de hele TU-wijk hiermee flink afneemt. Dat komt omdat het verkeer de meest directe weg de wijk in en uit kiest en het voorkomt een groot deel van de omrijders in de wijk richting de A13. Ook komt het de bereikbaarheid van het Delftechpark en Technopolis ten goede. Alle ideeën ten spijt, heeft het vooralsnog niet geleid tot enige aanpassing van de plannen. Reden voor de VVD om hierover een motie in te dienen.

dinsdag 28 juni 2011

Van doorstromen naar omstromen

Recent heeft de PvdA in Cie. SVR voorgesteld om in TU-Noord het principe van goede doorstroming door de wijk via de (geografisch) kortste route om te buigen naar doorstromen buiten de wijk om: van doorstromen naar omstromen. Wij kunnen ons vinden in deze aanpak. Als gunstige bijkomstigheid spaart het ook nog eens geld uit. Gaan PvdA, D66 en VVD samen met een stevige motie komen welke de gemeente sommeert tot uitvoering?

Wanneer dit het uitgangspunt zou worden in het verkeersbeleid, kan dat op verschillende manieren worden ondersteund. Het hoofdpunt daarbij is om de reistijd te vergroten waardoor de route minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand autoverkeer. Hierdoor worden alternatieven voor het doorgaande verkeer (b.v. de Kruithuisweg) aantrekkelijker en wordt de route door TU-Noord vooral de ontsluiting voor bestemmingsverkeer, hetgeen leidt tot minder verkeer, minder milieubelasting, grotere verkeersveiligheid en meer leefbare woonstraten.

Vele maatregelen zijn denkbaar om dit beleid daadwerkelijk in praktijk te brengen. Zomaar een greep:
- maak de route door TU-Noord een 30 km route;
- geen rotondes maar verkeerslichten, waardoor verkeer kan worden gedoseerd;
- aanpassing weginrichting door te versmallen, zoals in de Ruys de Beerenbrouckstraat); was als LVVP maatregel voor 2008 voorzien, is nog niet gerealiseerd;
- introduceren van plateaus bij kruispunten, b.v. een oversteek plateau bij Botaniestraat/Lipkenstraat, en plateaus op kruispunten Mijnbouwplein, Poortlandplein, Oostplein;
- geven van voorrang aan langzaam verkeer, dus fietspaden in de voorrang op al deze plateaus.
Fietsplateau Kruisstraat-Ezelsveldlaan
Fietsplateau Abtwoudseweg-Zuideinde

Ondersteuning door juiste bewegwijzering op A13, A4 en Kruithuisweg helpt daarbij, en is ook een LVVP maatregel, die nog niet is uitgevoerd.

Dit kan morgen beginnen en snel worden gerealiseerd. En behalve PvdA, waren D66 en VVD het hier 2 jaar geleden al over eens als te nemen zinnige korte termijn maatregelen, getuige de verkeersnotitie die zij toen met de Belangenvereniging opstelden: Bereikbaar Delft, Leefbare Wippolder.

Een stevige motie hierover door de Raad richting gemeente kan geen kwaad, als we weten dat het LVVP al van 2005 dateert, het plan van D66 en VVD uit 2009 dateert, en de PvdA hierin nu het voortouw neemt. Wie de schoen past trekke hem aan.

BR

donderdag 16 juni 2011

Bebebeginspraak

Beginspraak. Of eigenlijk be-be-beginspraak. Alle begin is moeilijk, zeker in Delft waar bewust bewoners betrekken bij beginspraak over bestemmingsplannen of bouwprojecten nog wel eens hapert. Eigenlijk gaat het om het goed regelen van participatie en inspraak. Ik kwam daarop bij het lezen van de Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Rietveld 109 waarin het volgende te lezen valt:
"De indieners van de zienswijzen stellen dat voor het bestemmingsplan ten onrechte geen inspraakprocedure is gevolgd." Het antwoord van de gemeente luidt: "Inspraak maakt geen deel uit van de wettelijke bestemmingsplanprocedure. Bij postzegelbestemmingsplannen wordt daarom geen inspraakprocedure gevolgd." Het begrip postzegelbestemmingsplan wordt echter nergens gedefinieerd, al hanteert de gemeente dit begrip dus wel. Op 26 juni 2008 heeft de raad ingestemd met een voorstel voor de implementatie van de Wet op de ruimtelijke ordening. In dat voorstel staat "Voor de grote ontwikkelingen kan bij afwijking van het vigerend bestemmingsplan medewerking worden verleend door een projectbesluit of een partiële herziening bestemmingsplan (postzegelplan). [...] Voor postzegelplannen alleen de formele procedure doorlopen, met dien verstande dat tijdens de periode van ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan een informatieavond wordt georganiseerd waar mondelinge zienswijzen kunnen worden ingebracht." Met andere woorden, een gedeeltelijke herziening van een bestemmingsplan, waar het om vele honderden of zelfs meer dan 1000 woningen kan gaan, is een postzegelbestemmingsplan. En dus is inspraak niet nodig, laat staan beginspraak. Op deze wijze is bijvoorbeeld het bestemmingsplan Pauwmolen ook buiten de inspraak gehouden. Dit staat haaks op de wens van een groot deel van de raad en het uitgangsgpunt in de participatienota van de gemeente Delft uit 2005 (!). Hierin worden ruimtelijke plannen én de herziening daarvan expliciet inspraak-waardig bevonden. De Inspraak- en participatieverordening bepaalt verder dat voor elk onderwerp aangegeven moet worden of en hoe inspraak en participatie geregeld zijn. Wie de beraadslagingen van politiek Delft volgt ziet dat de voornemens bol staan van de wens tot beginspraak. (Hoe dit moet is overigens zeer moeizaam te achterhalen op allerlei diep verborgen plekken op gemeentelijke websites - een duidelijke webpagina met alle praktische informatie bijeen zoals de genoemde nota's en regelingen ontbreekt.) Recent is nog een motie aangenomen, en voor de zoveelste keer ligt er een nota van B&W die inspraak en participatie aankondigt. De ambitie daarin is in 100% van de gevallen "Een paragraaf over de toepassing van de Inspraak- en participatieverordening bij beleidsvoornemens." Is daarmee beginspraak geregeld? Hoe komt het dan toch dat het maar telkens niet wil lukken bij - voor de omwonenden - belangrijke plannen, of ze nu relatief klein zijn zoals de vier woningen aan het Rietveld 109, of groot zoals de 300 woningen van Pauwmolen? Eerlijk is eerlijk, er zijn gunstige uitzonderingen waarin bewoners aan tafel zitten en mee mogen praten (inspraak) of in een enkel geval zelfs mee mogen ontwerpen (participatie). Er is alle aanleiding gezien de huidige malaise in de woningbouw om bewoners meer te betrekken bij de planvorming. Zo valt ook te lezen in het rapport Onorthodoxe maatregelen voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Het plangebied TNO Zuidpolder biedt een uitgelezen kans om bewoners te betrekken bij de planvorming. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Maar misschien komt hier wel een reusachtige "postzegel" en wordt er nog druk gestudeerd op de vraag hoe de inspraak dicht gelikt kan worden?
HdV

donderdag 9 juni 2011

Denk mee over een ludieke straatactie…voor de Julianalaan

Onder het motto ‘Ruil je stuntvlees in voor kattenvoer’ voerden recentelijk een aantal BN-ers een geslaagde straatactie uit. En het werkte; veel media aandacht en bewustwording bij het publiek. Zou het ook werken om aandacht te vragen voor onze straat? De straat, of eigenlijk de karakteristieke laan, die al 30 jaar geleden bij Koninklijk Besluit aangepast zou worden?

Vlinderjacht
Vorig jaar droomden wij, de bewoners samen met de gemeenteambtenaren, nog over een nieuwe inrichting van de Julianalaan West. Uren zijn besteed aan de mooiste plannen; de ingrediënten waren natuur, lage snelheid, geen bussen en zwaar verkeer voor de deur maar wel een strook voor vrolijke vlinders!

Medio 2011 is het dromen voorbij en haalt de gemeente Delft een streep door alle plannen. Mijn dagelijkse uitzicht op de bushalte blijft helaas werkelijkheid. Tussen plan en uitvoering zit een gat en dat vergroot het vertrouwen in de gemeente niet. Tijd voor een ludieke straatactie lijkt me, maar hoe?

Al surfend naar ludieke straatacties kwamen er voorbeelden naar boven zoals die van Loesje met als thema ‘Vecht voor je dromen’. Deze straatactie eindigde met een kussengevecht. Of wat te denken van het uitrusten van de wijkagent met een lasergun voor snelheidsmetingen zoals in de wijk Tanthof onlangs is gedaan. Of toch de herintroductie van de autoloze zondag maar dan de maandagversie? Kortom,
Wie wil meedenken en heeft frisse ideeën? Schroom niet en laat je horen…

YZ

woensdag 1 juni 2011

Pauwmolen en 5000 nieuwe woningen in Delft-ZO eenzelfde lot beschoren?

Datum: 01-06-2011 09:22, Bron: PropertyNL

BREDA - Het college van burgemeester en wethouders ziet geen mogelijkheden om de Bishop Tower aan de Claudius Prinsenlaan in Breda tot ontwikkeling te brengen. Het grote aantal bezwaarmakers (ruim 80), extra druk op het verkeer in het gebied, een gebrek aan financiële middelen en bouwprogramma zijn voor het college aanleiding om de planologische procedure voor de woontoren te stoppen.

Het oorspronkelijke plan Bishop Tower behelst een woontoren van 80 meter, bestaande uit 25 verdiepingen en is een ontwikkeling van Newcon Vastgoed uit Amersfoort. Het door Butzelaar en Van Son ontworpen plan bevatte 112 appartementen, commerciële ruimten, een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen en parkeerplaatsen op de begane grond.
Samen met andere ontwikkelingen in het gebied, zoals de uitbreidingsplannen voor het Amphia Ziekenhuis en de bebouwing van het JEKA-terrein, zou het verkeer compleet vastlopen. Uit milieuonderzoek bleek dit alleen te verhelpen met grote, kostbare ingrepen in de (hoofd)infrastructuur (zuidelijke rondweg) van de stad. Voor deze ingrepen heeft de gemeente de komende jaren geen geld beschikbaar.

Dagelijkse file in TU-Noord

Dinsdag 31 mei rond half 6 in de avond opnieuw filevorming in TU-Noord.

vrijdag 27 mei 2011

File in TU-Noord

Niets aan de hand met het verkeer in TU-Noord, dat wordt voortdurend beweerd door de gemeente.

Volgens de gemeentelijke berekeningen in de MER gaat er nog 40% meer verkeer komen over de Julianalaan, en die kan dat prima verwerken, mits het Oostplein wordt aangepast, aldus de gemeente. De bewoners weten wel beter, het staat er nu al regelmatig vast, zoals ook vandaag weer op vrijdagmiddag 27 mei 2011 om 18:00 uur. Wie heeft er gelijk? Laat de beelden spreken, het verkeer staat klemvast over 1,5 km tussen TU-bibliotheek en Oostplein.


donderdag 26 mei 2011

Voldoet TU-Ring bebording wel aan de wet?

Wat je ook vindt van de bebording op de TU-Ring, in alle gevallen geldt dat bebording op openbare wegen als Schoemakerstraat en Rotterdamseweg dient te voldoen aan het RVV, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Er zijn vele mogelijkheden in het RVV, maar de bebording die de TU op de openbare wegen heeft gehangen vertoont weinig gelijkenis met wat het RVV voorschrijft. Stelt de TU zich hiermee boven de wet?

BR

Uitslag LVVP discussie stiekem al bekend?

Op de nieuwe MEGA prive paal van de TU op de hoek Rotterdamseweg-Julianalaan staat pontificaal aangegeven hoe de oprit voor de A13 verlengd is met de Julianalaan-West. Prima, kun je snel even gas geven om goed op snelheid te komen.

De nieuwe routering is tegen alle afspraken over de verkeerscirculatie in dit deel van de Wippolder.
Verkeer dient zich conform de afspraken in het LVVP af te wikkelen via de Jaffalaan. Maar dit wil maar niet lukken. Natuurlijk ga ik ervan uit dat dit een foutje is dat snel wordt hersteld. Maar dat zal niet zo snel gelden voor de vervuiling van de openbare ruimte door deze paal an sich. Ik heb begrepen dat deze paal en de andere van de eigen TU prive Ring keurig vergund zijn. Hoe kan dit plaatsvinden? Terwijl er anno nu prachtige voorbeelden zijn van bescheiden bewegwijzering die beter leesbaar en sneller aanpasbaar zijn. TU laat u eens van uw technologische kant zien!

PD

dinsdag 24 mei 2011

Laagwaardige technologie met minachting voor de omgeving

Van de titel kan ik niet veel meer maken. De TU Delft is een bepalende factor in Delft. Duizenden woningen zullen in de wijk gebouwd worden om de studenten te huisvesten. De TU sluit haar Mekelweg af en versterkt het verkeersinfarct rond de campus. Er is geen oost-west verbinding meer en het verkeer moet omrijden om de faculteiten te bereiken.

De oplossing voor het verkeersprobleem is gevonden: wegwijzers. Met buitenproportionele borden, gewoon op en langs de openbare weg, tussen bomen, op kruispunten, boven het fietspad of over de weg. Zware stalen profielen torsen de borden.

Ik vind het een diskwalificatie van de studenten en bezoekers van de TU Delft, ik vind het respectloos naar de omgeving. De TU Delft heeft ook nog buren. Er wonen mensen rondom de campus die een bepaalde verwachting hebben van hun woongenot en niet willen uitkijken op een paal met reusachtig witte borden.

Ik ben benieuwd of de ambtenaren van de gemeente Delft dit hebben geweten toen ze de TU een brief stuurden dat bewegwijzering toegestaan is. Je kan toch niet toestaan dat er zonder bouwvergunning en welstandsoordeel dit soort borden over de weg worden geplaatst. Zij kunnen niet geweten hebben dat de borden van de TU dwars voor andere borden staan (Delftech, Hotels in Delft, ANWB fietsroutes). Zij kunnen niet toestaan dat je borden plaatst tussen bomen die straks gekapt moeten worden of zwaar gesnoeid omdat de borden niet goed zichtbaar zijn. Zij zullen toch ook hebben gekeken naar verkeersveiligheid; wat gebeurt er bij een zware wind, wat gebeurt er als een auto de bocht mist? En ook als je toestaat dat de borden alleen maar TU gebouwen aangeven, klopt er iets niet. Het enige wat nog naar de stad Delft verwijst is "Delft centre", in het Engels nota bene.

EvH

donderdag 19 mei 2011

Energieneutraal Delft in 2050?

De gemeente Delft wil in 2050 energieneutraal zijn. Gisteravond was er in de Haagsche Hogeschool een expertmeeting over de scenario’s die door het Delftse onderzoeksbureau CE opgesteld zijn om dat te bereiken. Deze scenario’s worden binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad om de richting van het toekomstig energiebeleid van de gemeente te bepalen.

Als eerste was er een duidelijke uitleg over het begrip energieneutraal. Een energieneutraal Delft in 2050 betekent dat de energie die nodig is voor alles wat er in de stad gebeurt, zoals wonen, werken, produceren, bouwen en verplaatsen niet meer komt van fossiele brandstoffen (lees olie/kolen/gas) maar uit duurzame energiebronnen (lees zon/wind/water/aardwarmte/biomassa).

Om dat te bereiken heeft CE diverse scenario’s opgesteld. Naast de basisvarianten zijn er drie keuzemogelijkheden, gebaseerd op de drie P’s (people, planet, profit), waarbij het er om gaat in wat voor maatregelen je als gemeente zou moeten investeren. Het eerste keuzescenario is “GROEN”: investeren in maatregelen die op dit moment zo efficiënt mogelijk de CO2-uitstoot reduceren en waarmee je dus kiest wat het beste is voor de planeet (planet). De tweede is “SAAMHORIG”: inzetten op maatregelen die zo gunstig mogelijk zijn voor de portemonee van de Delftenaren en die gericht zijn op een reductie van de energierekening (people). Derde is “INNOVATIE”: uitgaan van profit, wat wil zeggen dat je door te investeren in innovatie als voorbeeld voor andere steden kan dienen en daarmee niet alleen de energiehuishouding in je eigen stad op orde kan krijgen maar er ook nog geld aan kan verdienen. Het laatste en uiteraard duurste pakket was alle keuzescenario’s samen en dat kreeg de naam “KOPLOPER”.

Na de toelichting op deze scenario’s kwam er commentaar van twee experts. Andy van den Dobbelsteen (TU-Delft) toonde overtuigend de urgentie van het probleem aan: 1) Over 75 jaar is alle fossiele energie en alle uranium op. 2) De komende 15 jaar zijn cruciaal om nieuwe technieken te ontwikkelen omdat we na die tijd te weinig (fossiele) energie over hebben om de ingewikkelde apparaten te maken die nodig zijn om de energie van duurzame bronnen te oogsten. Douwe Jan Jouwstra (OPAi) overtuigde de zaal om niet af te wachten tot nationaal of Europees beleid de problemen voor ons ging oplossen maar om als stad zelf actie te ondernemen: “niet wachten op rugwind maar gewoon gaan fietsen”.

In de navolgende erg leuke discussie kwamen veel aspecten van het energievraagstuk aan bod: de winst die te halen is met energiebesparing op de bestaande bouw, maar ook nieuwe manieren van financieren en lenen om investeringen te stimuleren. Ook ging het over nieuwe allianties, anders besturen en de kracht van Delft als innovatie-stad. De brede discussie leidde ertoe dat wethouder Bolten in haar afsluiting van de avond kon vertellen dat zij met haar voorkeur geswitcht was van SAAMHORIG naar KOPLOPER, in mijn ogen een uitstekende keuze.

Het energievraagstuk is een van de meest belangrijke vragen waar onze samenleving momenteel een antwoord op moet geven. Het is geen linkse hobby van mensen die vinden dat je een trui aan moet trekken en de verwarming een standje lager moet zetten, maar gaat over de manier waarop we leven en hoe afhankelijk we zijn van energie. Fossiele brandstoffen zijn straks op. De hoop op revolutionaire ontdekkingen en nieuwe technieken om energie op te wekken is mooi maar ontdekkingen doe je niet zo maar, daar is veel tijd en geld voor nodig. Nu is dan ook de tijd om actie te ondernemen, anders is straks een trui aan trekken alleen niet genoeg.

Heleen Bothof

zondag 15 mei 2011

‘Geen Chinese toestanden in Delft’

Dat was de reactie van wethouder Milene Junius op de stellingname van sommige fracties in de Commissie SVR afgelopen donderdag: eerst bewegen en dan bouwen. Junius wil geen Chinese toestanden waarmee zij wilde aangeven dat zij niet brede boulevards gaat aanleggen die vervolgens lang leeg blijven. Deze uitspraak werd door sommige fracties als onacceptabel gekwalificeerd. Junius uitspraak was een slip of the tongue, illustratief voor de onmacht bij de politieke en ambtelijke leiding om meer richting te geven aan het complexe verkeersdossier in Delft Zuidoost.

Dat we een verkeer en milieuprobleem hebben in TU-Noord is al jaren genoegzaam bekend en de Raad heeft al de nodige pogingen gedaan om daar verandering in te brengen. VVD en D66 fractie hebben samen met de Belangenvereniging een notitie met ideeën aangedragen twee jaar geleden en afgelopen maanden heeft de PvdA fractie haar voorstel gedaan.

VVD, D66 en PvdA fracties dragen ideeën aan
De Raad van State heeft 2 jaar geleden het bestemmingsplan TU-Noord van tafel geveegd omdat er geen MER was uitgevoerd. Deze MER zou het platform hebben kunnen zijn om op verkeersgebied eindelijk een doorbraak te realiseren en bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar in balans te brengen. Op ambtelijk niveau is in de projectgroep MER intensief samengewerkt met de Belangenvereniging en zijn de ideeën uitgewerkt op basis van de verkeersnotitie van VVD en D66 van 2 jaar terug. Met als uitkomst een alternatieve oost-west ontsluiting. Maar al in september 2010 bleek, toen wij nog volop in de discussie zaten met de projectgroep, dat het MER rapport al gereed was en het ruimtelijk vastleggen van de oost-west verbinding in de MER inmiddels een gepasseerd station was. Wij hebben dat direct aangekaart bij wethouder Pieter Guldemond, maar zonder resultaat. De PvdA fractie heeft recent nog een ultieme poging gedaan dit te repareren met haar eigen plan. We weten inmiddels hoe het daarmee is vergaan: door Junius en Guldemond afgewezen in de Commissie SVR afgelopen donderdag.

6 jaar LVVP is 6 jaar stilstand gebleken
Helaas moeten we constateren dat in het 8 jarig bestaan van de Belangenvereniging in het dossier verkeer er vooral stilstand is geweest. We zijn nog geen steek verder in het zicht op een oplossing. Dit terwijl al in 2005 in het LVVP werd vastgesteld:
“Het TU-Noord gebied blijft na deze wijzigingen in de verkeerscirculatie zwaar belast. Zowel vanuit capaciteit als leefbaarheid is het gewenst dat minder verkeer via deze wegen naar de binnenstad rijdt. Er is geen eenvoudige oplossing te vinden voor het overbelaste netwerk in het TU-noordgebied”. “De oplossing zal gevonden moeten worden in het reduceren van het autoverkeer.”
Met andere woorden, in 2005 werd geconcludeerd dat ondanks alle LVPP maatregelen de situatie in TU-Noord onacceptabel zou blijven. Tussen 2005 en 2008 tijdens de hoogconjunctuur is er geen LVVP maatregel uitgevoerd. En nu de financiële crisis vertraagd maar hard toeslaat in de overheidsbudgetten wordt het LVVP noodgedwongen uitgekleed.
Dat is schrijnend als we weten dat de MER concludeert, dat de LVVP maatregelen niet eens voldoende zijn en dat er nog extra maatregelen nodig zijn.

TU-Noord blijft hoofdpijndossier zonder alternatieve oost-west ontsluiting
De LVVP maatregelen die overeind blijven hebben ten doel het sterk toenemende verkeer over de bestaande hoofdstructuur in TU-Noord te accommoderen. De geschrapte LVVP maatregelen voor Julianalaan West en Midden zijn de leefbaarheidmaatregelen. Het gevolg hiervan is dat in plaats van verkeersmijdende maatregelen alleen de LVVP maatregelen overblijven die het autoverkeer verder stimuleren in TU-Noord met verdere teruggang van de leefbaarheid.

De eerste ideeën en uitwerkingen voor een alternatieve oost-west ontsluiting zijn op ambtelijk niveau op tafel gekomen in de projectgroep MER en hadden juist ten doel bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar in balans te brengen. Maar deze zijn geen integraal onderdeel geworden van de MER. We kunnen niet anders dan concluderen dat de politieke en ambtelijke leiding niet bij machte is gebleken om daar meer richting aan te geven om op die manier een doorbraak te bewerkstelligen in het verkeersdossier TU-Noord. Een gemiste kans om bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar te verbinden.

Geen Chinese toestanden in Delft
De bewoners hebben het nakijken en dat is jammer. Het zal mogelijk tot verdere vertraging gaan leiden als gevolg van de onvermijdelijkheid van het vasthouden aan het wettelijk vastgelegde inspraakproces voor MER en bestemmingsplan Pauwmolen. Wat dat betreft moeten we Junius haar gelijk geven want de snelheid waarmee de Chinezen hun infrastructuur op orde weten te brengen hebben we in Delft Zuidoost nog niet kunnen waarnemen: geen Chinese toestanden in Delft

BR

zondag 8 mei 2011

Beginspraak, en daarna?

Vrienden en vriendinnen van de Delftse Botanische Tuin krijgen regelmatig Papyrus in de bus. Een erg leuk en informatief blad. In het voorjaarsnummer wordt verslag gedaan van het MER, geïllustreerd met een plaatje met beoogde nieuwe ontwikkelingen in het gebied tussen het kanaal, Julianalaan en Mijnbouwstraat.

De belangenvereniging TU Noord had gehoopt dat in dit gebied niet meer gebouwd zou worden. Wat ons betreft zou hier een stadpark mogen komen. Niet verstopt achter gebouwen, maar zichtbaar uitnodigend voor bewoners van zowel Delft Zuidoost als de binnenstad. Want aan een park van enig formaat en allure ontbreekt het dit deel van Delft, terwijl er wel steeds meer bewoners bijkomen. Duwo wil echter kost wat kost de maximale variant van het Voorkeursalternatief van het MER voor dit gebied uitvoeren: geen 275 maar 475 studentenwoningen en niet in bestaande gebouwen, maar in nieuwbouw. Dit is meer dan er nu gerealiseerd wordt aan de Balthasar van der Polweg, nabij de Rotterdamseweg: een massief blok van 55 meter hoog. Gezien de breedte van de in het plaatje dwars op het kanaal geprojecteerde bouwblokken denkt men wellicht aan een minder hoge variant. We weten het niet want de plannen worden in het geheim ontwikkeld. We hadden gehoopt op minder woningen en meer park, maar helaas. Wie betaalt bepaalt.

Duwo wil echter nog meer, aldus directeur Jan Benschop in zijn toelichting op 20 april in TOP. Behalve 475 studentenwoningen moet er naast het Kanaalhof ook 1700 m2 bedrijfsruimte en een International Student House (ISH) met voorzieningen voor buitenlandse studenten verrijzen. Beiden zijn functies die op deze locatie niet in het MER zijn meegenomen. Dit betekent dat niet is berekend hoeveel verkeer dit aantrekt en hoeveel extra parkeerplaatsen nodig zullen zijn. Om kort te gaan: Men weet dat het eigenlijk niet kan, maar doet gewoon. Triest dat steeds weer de grenzen van afspraken opgezocht worden en dat omwonenden alleen gehoord worden wanneer het moet, zoals met het MER. Het adagio van dit college van burgemeester en wethouders is beginspraak. Inderdaad, daarna houdt het op.

Illustratief voor hoe weinig belang het college hecht aan inspraak is het voorstel om voortaan zonder bemoeienis van de raad omgevingsvergunningen af te geven. Zie: http://ris.delft.nl/smartsite.shtml?ch=CBR&id=16057. We mogen blij zijn dat er nog mensen zijn die in Delft willen investeren, aldus de toelichting van het college op dit voorstel, en dan is het wel zo aardig om hen procedureel niets in de weg te leggen. Geldt dat ook als er tegen de afspraken, gemaakt tijdens de beginspraak, in gehandeld wordt? Zijn de bouwplannen voor ISH en bedrijfsruimte naast het Kanaalhof illustratief voor hoe met de randvoorwaarden van het MER zal worden omgegaan? Zeker is dat inspraak op bouwplannen, zelfs via de raad, de burger op deze manier wordt ontnomen.

M.M.

donderdag 28 april 2011

Nuttig gebruik verkeersgegevens TomTom

Vandaag is het uitgebreid in het nieuws geweest. De politie maakt gebruik van gegevens van TomTom om locaties voor snelheidscontroles te bepalen. De gegevens die TomTom inwint, bevatten veel waardevolle informatie over reistijden en verkeersintensiteit. Daar kan je ook heel andere nuttige analyses mee doen. Bijvoorbeeld om de verkeersmodellen van de gemeente Delft mee te vullen.
TomTom beschikt over verkeersgegevens van alle momenten; tijdens de ochtendspits, overdag, avondspits en 's avonds, 's nachts. Gegevens die de gemeente kan inkopen en goed inzicht geven in de verkeersstromen, knelpunten en de reden van het ontstaan van opstoppingen in de stad. Ik denk dat die cijfers een waardevolle aanvulling zijn op het verkeersmodel dat vooral met tellingen van (foutgevoelige) meetlussen is gevuld. Die verkeersmodellen voorspellen dat een groei van het autoverkeer met 40% best kan op de huidige wegen in Delft Zuidoost. "Het wordt wat drukjes", heb ik horen zeggen. Als je dagelijks tijdens de spits op routes.tomtom.nl kijkt, weet je nu al beter.

EvH

zondag 6 maart 2011

St. Sebastiaansbrug lager

De definitieve plannen voor de St. Sebastiaansbrug zijn nog niet bekend. De gemeente Delft onderzoekt verschillende mogelijkheden om de brug aan te passen. Gelukkig is de variant van 1 meter hoger en 2,7 meter breder niet meer het uitgangspunt.

Dit weekend stond een interview in Delft Op Zondag met Wytze Patijn, de Delftse stadsbouwmeester.
Als het aan hem ligt moet de brug lager en een betere visuele verbinding tussen de stad en de TU wijk vormen. Zo zegt hij: "Maar ik denk dat ik de relatie tussen de TU-wijk en de stad zou verbeteren. Zo zou een nieuwe Sebastiaanbrug een stuk lager worden, zodat de verbinding met de stad en de prachtige ligging aan het kanaal manifester wordt."

woensdag 23 februari 2011

Toveren

Donderdag 24 maart wil de gemeenteraad een besluit nemen over het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost. In deze MER is getoetst of het mogelijk is tot het jaar 2023 4800 woningen en tot 2030 zelfs 7800 woningen te bouwen in Delft Zuidoost. Geen probleem is de conclusie van het MER. Maar iedereen die in Delft Zuidoost woont of werkt fronst de wenkbrauwen want doorgaande wegen staan er nu al regelmatig helemaal vast met autoverkeer. Met het vooruitschuiven van het waterbergingsprobleem en het bagatelliseren van het verlies aan openbare ruimte en groen betreft het verkeersprobleem nog het zichtbare en meest besproken deel van het te nemen MERbesluit. Dit konijn is uit de hoed getoverd en aan oplossingen wordt gewerkt.

Het verborgen konijn in de hoed is de constatering dat er met het MERbesluit dus 4800 woningen tot 2023 en 7800 woningen tot 2030 gebouwd gaan worden in Delft Zuidoost. Hoezo “dus”? Het is inderdaad gebruikelijk dat er een MER wordt uitgevoerd voor een bestaand plan of voornemen om een groot aantal woningen te bouwen. Een dergelijk voornemen heeft de vorm van een raadsbesluit, bijvoorbeeld over een plan of een visie voor het betreffende gebied. Dat geldt echter niet voor het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost. In dit geval is enkel gezegd dat men wil onderzoeken of het mogelijk is dergelijk grootschalige bouwplannen in Delft Zuidoost uit te voeren. Er worden in de gemeente Delft al zeker acht jaar plannen ontwikkeld voor zowel TU-Noord en TU–Midden, als Schie-oevers en TNO-Zuidpolder maar tot besluitvorming heeft dit niet geleid en ook niet tot een visie voor het gebied. Er is wel een Structuurvisie door de raad aangenomen voor heel Delft, maar ook daarin staat geen besluit voor het scenario Verdichten dan wel Spreiden van woningbouw over Delft. Niettemin wordt in het MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost impliciet het scenario Verdichten uit de Structuurvisie onderzocht voor Delft Zuidoost . Dit MERonderzoek is een eigen leven is gaan leiden, want het is inmiddels kennelijk vanzelfsprekend dat we 4800 woningen gaan bouwen in deze wijk. Nogmaals, zonder dat hier een raadsbesluit aan ten grondslag ligt en het is zelfs de vraag of dat eigenlijk wel kan. Voor zover bekend is het in Nederland nog niet vertoond dat een gemeenteraad een besluit neemt over een MER zonder dat deze gekoppeld is aan een bestemmingsplan of masterplan of visie of andere vorm van raadbesluit dat uitspreekt meer dan 4000 woningen in een gebied te willen realiseren.

Beste leden van de raad: tover het verborgen konijn uit de hoed en leg vragen op tafel die dringend een antwoord behoeven. Laten we bijvoorbeeld eens in gesprek gaan over de vraag of het wel verstandig is om op zo veel woningbouw in te zetten in Delft Zuidoost. Niet alleen voor het verkeer en groen in de wijk, maar bijvoorbeeld ook voor de toekomstige ontwikkelingen in de Harnaschpolder of de Spoorzone waar op de grondexploitatie voor Delft miljoenenverliezen dreigen met de huidige vastgoedcrisis. We betalen immers allemaal locale belastingen. En, zouden bewoners van de Wippolder en studenten niet graag beginspraak willen over het bestemmen van zo’n 40% van de woningvoorraad in één wijk voor studentenhuisvesting? Spreiden is nog altijd een optie in de Structuurvisie voor Delft. Maak een bewuste keuze, voor zowel de toekomst van Delft als van Delft Zuidoost.
MM

zondag 20 februari 2011

Het MER, de afspraken en verder

Op donderdag 24 februari zal de Raad zich uitspreken over de Milieu Effect Rapportage.
Wat mij betreft een belangrijk moment. Sinds 2009 zijn wij als belangenvereniging TU Noord intensief betrokken bij het MER. We hebben veel overleg gevoerd met de gemeente en vaak (informele) gesprekken gehad met diverse partijen in het gebied Delft Zuidoost, waar het MER over gaat.

Straks zal de Raad, al dan niet met voorwaarden, haar goedkeuring uitspreken over de wijze waarop het rapport is samengesteld. Het rapport gaat dan naar de (landelijke) Commissie voor de MER die meer naar de inhoud zal kijken, mede aan de hand van zienswijzen die ingediend worden. Zo kan de commissie opmerkingen hebben over de uitgangspunten, input van gegevens en het proces. Maar ook wordt er gekeken of het MER gekoppeld mag worden aan een klein bestemmingsplan, de Pauwmolen. Het college kan vervolgens de eventuele aanbevelingen van de commissie voor de MER naast zich neerleggen.
Het is dan weer aan de raad om het bestemmingsplan Pauwmolen te aanvaarden en hiermee het MER definitief vast te stellen. Daarmee eindigt de formele periode van inspraak en meespraak, tenzij een beroepsprocedure bij de Raad van State wordt gestart. Zo niet, dan komt het aan op het voortzetten van de goede onderlinge verstandhouding, de gesprekken die wij hebben en een naleven van de voorwaarden die het MER geeft.

De vooruitzichten zijn goed. Er is een groen/blauw project vanuit de gemeente gestart waaraan de belangenvereniging en veel andere partijen deelnemen. Er wordt gewerkt aan TICD (Technisch Innovatieve Campus Delft) waarbij een goede infrastructuur in Delft Zuidoost essentieel is, het LVVP wordt herijkt, enzovoorts. Maar wat kunnen wij met al deze goede intenties als bewoners?

Ik ben iemand die vaak met een handdruk of toezegging genoegen neemt en er van uitgaat dat alle partijen de afspraken naleven. Maar in Delft Zuidoost gaat het over een periode van vele jaren, nieuwe coalities en vele partijen die er iets over willen en mogen zeggen. Dan lijkt het mij toch beter om de goede bedoelingen vast te leggen, te koppelen aan alle bestemmingsplannen en erop na te zien dat het gebeurt.

Ik kijk uit naar donderdag!

EvH

zaterdag 19 februari 2011

Verkeersdrukte in Delft Kennisstad

Verkeersdrukte, een column van Martin van Pernis, president van de ingenieursvereniging KIvI NIRIA, de beroepsgroep waar Delft Kennisstad zo trots op is.

Citaat: "verdiep u eerst iets meer in de technische mogelijkheden en onmogelijkheden van een infrastructuur die steeds zwaarder wordt belast;" , "Maar voer ook eens overleg met diezelfde ingenieurs over de toekomst van onze infrastructuur."
Delft Kennisstad is een mooie en wervende slogan, dankzij de TU Delft, een wereldwijd bekend merk. Hoe wrang is het dan dat juist in Delft ZO waar al die kennis is samengebald, de infrastructuur zo zwaar overbelast is en daar al 50 jaar geen wezenlijke toevoeging aan de wegcapaciteit heeft plaatsgevonden ondanks de mobiliteitsexplosie die we hebben doorgemaakt. Van Pernis "En zo hebben we op een nauwelijks vergrote infrastructuur ongelooflijk veel verkeer toegevoegd. Dat geldt zowel voor het wegennet als voor het spoorwegnet."

Lees de gehele column hier.

BR

zondag 23 januari 2011

Delft’s verkeersinfarct moet voorkomen worden

Al jaren bepleit de Belangenvereniging onder het thema “Bereikbaar Delft, Leefbare Wippolder” om een andere verkeersontsluiting van de Wippolder om de toenemende verkeersdruk het hoofd te bieden als gevolg van de grote ambities van het gemeentebestuur in Delft Zuidoost. Daar wil de gemeente namelijk de komende 10 jaar 4800 woningen bijbouwen. Het bestuur van Delftechpark is dezelfde mening toegedaan valt deze week te lezen in de Delft op Zondag

“Je kunt niet eindeloos blijven bouwen en zeggen: Ga allemaal over hetzelfde baantje van de Schoemakerstraat. Een goede doorstroming hier is van groot algemeen belang voor de regio. Als we niet meer bereikbaar zijn, sla je de plank als gemeente zijnde volledig mis.”, aldus John Kok, bestuurslid VVE Delftechpark in de DoZ. Hij doet zijn uitspraken naar aanleiding van het verkeersinfarct dat Delft maandag 17 januari trof als gevolg van een gestremde A13. Behalve voor goede autobereikbaarheid van Delftechpark bepleit Kok ook voor beter OV.
Verkeersinfarct op Julianalaan van en naar Oostplein

Wij als bewoners bepleiten sinds de oprichting van de Belangenvereniging in 2003 voor een andere ontsluiting van de Wippolder voor het autoverkeer in de vorm van een extra oost-west verbinding. Dat zou de leefbaarheid in TU-Noord erg ten goede komen, omdat een dergelijke verbinding de druk op de route door TU-Noord substantieel verlicht. Dat dat hand in hand gaat met de belangen van het bedrijfsleven is ons al langer bekend en was een belangrijke drijfveer van VVD, D66 en Belangenvereniging om een rapport te schrijven: “Bereikbaar Delft, Leefbare Wippolder”, waarin oplossingen zijn aangedragen, die ook Delftechpark zullen helpen, en die zijn verkend in de project-MER.

Uit het recente rapport voor de project-MER en het eerdere rapport van de plan-MER hebben wij geconcludeerd dat een meer permanent ‘verkeersinfarct’ nabij is als er niets aan de infrastructuur wordt gedaan. In plaats van de maatregelen uit het LVVP in TU-Noord in de ijskast te zetten, wat de gemeente nu wil, zal er juist een tandje bij moeten in het LVVP. Dat was overigens al bekend in 2005, toen het LVVP werd uitgebracht. Citaat uit het LVVP over TU-Noord: “De oplossing zal gevonden moeten worden in het reduceren van het autoverkeer.”. Sindsdien is het verkeer jaarlijks alleen maar toegenomen.

Op woensdag 19 januari hebben wij in een druk bezocht politiek café onze visie gegeven op hoe het verder moet met het verkeer in Delft Zuidoost. Minder verkeer door onze wijk gaat hand in hand met meer groen, minder lawaai, minder stank, betere oversteekbaarheid. Met een nieuwe oost-west verbinding zal de bereikbaarheid voor Delft verbeteren en een parallel route langs de A13 zal de bereikbaarheid van Delftechpark ten goede komen.
Verbeterde ontsluiting Delft Zuidoost

Lees in de Delft op Zondag het hele interview met John Kok van het bestuur VVE Delftechpark.

BR

maandag 17 januari 2011

A13 door de buurt

Vandaag is het voor de zoveelste keer raak: al het verkeer van de A13 moet over de Schoemakerstraat - Poortlandplein - Julianalaan. Zodra op de A13 een incident gebeurt (en dat is vrijwel dagelijks) kiest het autoverkeer de parallelroute - dwars door Delft in plaats van via Kruithuisweg en A4. Waar blijft de alternatieve route? Nu voorgesteld is alle verbetermaatregelen voor het verkeer in TU Noord te schrappen uit het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan wordt TU Noord het verkeersriool van Delft...
HdV