zondag 31 augustus 2008

AnneKoning.nl » Respect voor andere meningen

AnneKoning.nl » Respect voor andere meningen Op de blog van Anne Koning lees ik dat zij mededogen heeft met de vereniging van eigenaren rond de Papsouwselaan, die een bezwaar tegen de bomenkap indienden. Door een vormfout van hun advocaat had de vereniging van eigenaren eigenlijk geen kans meer, maar dat heeft Anne Koning zelf rechtgezet. Ik vind dat zeer positief en dat verdient navolging.


Wat ik wel jammer vind is dat het zo ver moet komen. De strijd tussen de belanghebbenden, in dit geval de omwonenden van de Papsouwselaan en de gemeente, wordt tot aan de hoogste instanties uitgevochten. Dit kost de burger en gemeente veel tijd en veel geld, terwijl dat misschien wel anders had gekund. In eenzelfde situatie zijn de belangenvereniging TU Noord en de gemeente beland. Rond de bestemmingsplanen TU-Noord, TU-Midden, TNO, bouwaanvragen, verkeer e.d. komen we maar al te vaak in (juridische) procedures. Als de belanghebbenden in een vroeg stadium al in staat zijn de wederzijdse standpunten uit te wisselen en beide partijen zijn in staat aan te geven waar de knelpunten zitten, dan is er al veel gewonnen.


Ten slotte lees ik in het artikel: "Zij mogen alle middelen gebruiken om voor hun mening op te komen.". Dat is misschien nu de mening van Anne Koning, maar deze ervaring hebben wij eerder niet gehad. De belangenvereniging TU Noord zoekt de pers op en de pers zoekt de belangenvereniging op. Dit resulteert in artikelen in de krant, en radio- en TV-rapportages. Dat steekt wel eens bij de betrokken ambtenaren. Maar het zijn ook middelen om voor een mening op te komen. Het gaat dan om veiligheid, leefbaarheid en redelijkheid. En dat kan best samengaan met herinrichting, nieuwbouw en bomenkap.

Erik van Hunnik

woensdag 27 augustus 2008

Gemeente Delft op herhaling

Vlak voor de zomer heeft de gemeente Delft een kapvergunning aangevraagd voor bomen langs de Michiel de Ruyterweg en deze een week later weer ingetrokken. De reden is dat door het tijdstip van aanvraag, in de zomervakantie, veel Delftenaren geen kans hebben op de aanvraag te reageren. Eén week later wordt een bouwvergunning aangevraagd voor twee studentenwoningen. De straatnamen (Prof. Van Itersonpad en Prof. Schermerhornstraat) zijn voor de meeste Delftenaren onbekend, het gaat immers om onlangs benoemde nieuwe straten bij de Botanische tuin!
Aan de zuidkant van de Botanische tuin zullen 16 tot 18 meter hoge gebouwen hun schaduw werpen op de tuin.
Als de gemeente Delft hier de burger een kans wil geven, was de vergunning op een ander tijdstip aangevraagd en was de locatie beter bekend gemaakt.

bron foto: www.duwo.nl

maandag 25 augustus 2008

Parkeernorm

Het Muyskenplantsoen bij de Schoemakerstraat staat bij de gemeente als ecologische zone bekend. Er zijn al twee appartementgebouwen neergezet zodat al groen is verdwenen. Nu wordt er volop geparkeerd in de omliggende grasvelden.

woensdag 20 augustus 2008

TU betrekt burgers bij wetenschap

Kansen voor Belangenvereniging TU NOORD !?
De TU Delft wil zich meer onderscheiden als maatschappelijk betrokken instituut. De universiteit heeft voor de komende jaren vier thema’s vastgesteld die het onderzoek bepalen: energie, omgeving, infrastructuur en gezondheid. Ook in de eigen Delftse regio worden die steeds aan de orde gesteld. Samenwerking met ziekenhuizen is al een feit.
De TU verzorgt dit najaar lezingen waarbij een beter contact met de bevolking uit het eigen gebied tot stand moet komen. Voor de eigen regio vindt de TU de onderwerpen waterhuishouding, veiligheid en verkeer en vervoer van groot belang.
Meer hierover in een artikel van het AD

dinsdag 5 augustus 2008

Fietsen in TU-Noord


Op de site www.tijdreizen.nl staat de verbinding van de Mijnbouwstraat naar de Kanaalweg al aangegeven als Schermerhorn straat. De site geeft aan dat je binnen Delft met de fiets de snelste reistijd hebt.