woensdag 30 januari 2008

Vragen GroenLinks en PvdA

Delft 29-01-2008

Schriftelijke vragen ingevolge artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad

Geacht college,

Zoals bij u bekend is onlangs door de Provincie Zuid-Holland goedkeuring onthouden aan een deel van het bestemmingsplan TU-Noord.

Bent u met ons van mening dat deze onthouding van goedkeuring aanleiding is om de plannen voor het gebied Scheepmakerij e.o. te herzien?

Zo nee, waarom niet?

En zo ja, dat herziene plannen tegemoet komen aan de bezwaren van bewoners en bedrijven?

Bent u bereid daartoe op korte termijn in overleg te treden met de projectontwikkelaar?

Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA: M. van Holst
Namens GroenLinks: F. Norbruis

maandag 28 januari 2008

Minder vogels in de stad

Bron NRC: Minder vogels in de stad

Tsja, het wordt in Delft ook steeds lastiger om een nestje te bouwen in de 'ecologische zone' .....
Alleen al in TU Noord zijn ruim 1.500 grote bomen geveld sinds 2003.

zaterdag 19 januari 2008

Technopolis en tramDe werkzaamheden voor het ontsluiten van Technopolis zijn merkbaar. Vanzelfsprekend gaan weer tientallen bomen om. Wethouder Koning heeft nog niet veel laten zien van haar beleid om bomen te sparen.

woensdag 16 januari 2008

Woonvisie Delft 2008-2020

Bron AD: Bouwen wordt het devies in de gemeente. Tot 2020 komen er minimaal 6600 nieuwe woningen bij. Daar bovenop worden nog eens 3600 studentenwoningen gerealiseerd. Het merendeel daarvan, op de campus in de TU-wijk, moet al over drie jaar klaar zijn.

zondag 6 januari 2008

Gemeente Delft houdt niet van bomen

De gemeente Delft wil langs de Papsouwselaan 46 oude kastanjes van meer dan 40 jaar oud omhakken, aldus "Delft op zondag" van 6 januari 2008. Vreemd genoeg gaat het om versmalling van de rijbanen van de Papsouwselaan van 2 naar 1 rijstrook, waarvoor 46 kastanjes moeten wijken. Er is door de huidige wethouder Koning een beleidswijziging aangekondigd voor meer groen en minder omhakken van bomen. Blijkbaar heeft zij het rigoreuze omhak beleid van de gemeente nog niet om kunnen buigen. Maar het is nog niet te laat, de bomen staan er nog. De wethouder kan NU haar daadkracht tonen en het plan alsnog ombuigen voor behoud van deze prachtige 40 jaar oude kastanjebomen.

In TU-Noord zijn sinds 2003 al meer dan 1500 bomen omgehakt.

woensdag 2 januari 2008

Wethouder: Ikea-file geen probleem ......

... behalve het sluipverkeer via Delft-Noord en Delft-Zuid.

Bron: AD
DELFT - Voor Onafhankelijk Delft-raadslid Bianca van der Werf is ‘de maat vol’, maar verkeerswethouder Anne Koning (PvdA) ligt niet echt wakker van de herhaalde afsluitingen van de afrit Delft-Centrum van de A13.
Extra maatregelen komen er dan ook niet. Het is bovendien de vraag wat de gemeente kan doen: alleen sluiting kan een einde aan de files maken. Daar wordt echter niet aan gedacht. "Het is de vraag of je daarmee de files op korte termijn oplost," zegt Koning. Na deze vakantie zal het immers waarschijnlijk een stuk rustiger worden bij het woonwarenhuis.

Ook Rijkswaterstaat peinst er niet over te tornen aan de afspraken die met Ikea (en met de gemeente Delft) zijn gemaakt. "Sluiten van een bedrijf wegens verkeersoverlast is in Nederland nog nooit voorgekomen. Dat zal hier ook niet gebeuren," stelt een woordvoerster van Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Ikea gaat er vanuit dat de overlast komend voorjaar voorbij is.

Afbeelding: ANWB