zondag 27 juli 2008

Kapvergunning voorlopig ingetrokken

In de Stadskrant van 27 juli staat bij de verplichte publicaties dat de kapvergunning voor de 43 bomen aan de Michiel de Ruyterweg voorlopig is ingetrokken.
De bomen moeten wijken voor de aanleg van tramlijn 19 en de herinrichting van de verkeersinfrastructuur.
Wel wordt de voorgenomen bomenkap aangekondigd van
  • 4 iepen aan de Julianalaan tussen Michiel de Ruyterweg en Rotterdamseweg. De bomen hebben een slechte kwaliteit en zijn hierdoor potentiele broedbomen voor de iepziekte.
  • 3 iepen aan de Julianalaan tussen Michiel de Ruyterweg en Poortlandplein. Deze bomen zijn al besmet met de iepenziekte.

Herplanting?

zondag 20 juli 2008

Massale bomenkap - 43 bomen met een X-factor

De verkiezing voor de boom met de X-factor is voorbij. Nu blijft de X alleen nog over voor de bomen die gekapt moeten worden. Vlak voor de vakantie en voor het vaststellen van de Bomenverordening (waarin het kappen van een boom beter onderbouwd moet worden), vraagt de gemeente nog even de kap aan van de bomen op de Michiel de Ruyterweg.

dinsdag 15 juli 2008

Tijdens het buurtfeest voetballen met Anne Koning

Anne Koning promoot het voetballen op een trapveldje. Lees in het artikel alle redenen voor een trapveld. Sociale cohesie in de buurt, kinderen spelen met elkaar etc. Maar het trapveldje aan de Julianalaan wordt volgens de bouwplannen niet gespaard. Er komen woningen. En verderweg van de buurt komt misschien een veldje van maximaal 600 vierkante meter.

donderdag 10 juli 2008

Julianalaan-west

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Julianalaan-west en de Michiel de Ruyterweg zijn begonnen.

dinsdag 8 juli 2008

BK City


Vandaag hield de faculteit Bouwkunde een informatieavond over de (tijdelijke) huisvesting in het voormalige hoofdgebouw op de Julianalaan. Een goed georganiseerde bijeenkomst met een positieve stemming. Vanuit de zaal werden vooral vragen over parkeren (op eigen terrein) gesteld. De decaan Wytze Patijn gaf aan dat Bouwkunde er naar streeft alle parkeerbehoefte (250 plaatsen) op eigen terrein te realiseren.

Delft in 2030 milieuvriendelijk paradijs

Volgens het artikel op AD.nl zal Delft een groene oase zijn in 2030. Vele kenmerken die het college voor ogen heeft zijn nu al te vinden in het TU-Noord gebied. Een autoluwe Julianalaan-west, een trapveldje en bomen. Een groene campus en een parkachtig stadslandschap behoort tot de mogelijkheden. Alleen doen de op stapel staande bouwplannen hier afbreuk aan. De bestemmingsplannen die goedgekeurd of in ontwikkeling zijn, laten veel meer woningen toe. Bomen en grasveldjes zullen verdwijnen.
Het Gele Scheikunde terrein biedt nog mogelijkheid om de ambitie na te streven, daar moeten de plannen nog verder uitgewerkt worden. Er is ruimte voor groen, grondgebonden woningen in een parkachtig landschap, kortom een groene oase.