donderdag 29 januari 2009

Stratenplan Technopolis

Google Maps heeft toekomstige straten in de high-tech campus opgenomen. Het zou mooi zijn als de publicatie van een bouwaanvraag in de Stadskrant vergezeld gaat met een kaartje. Deze zomer werden bouwaanvragen bij de Botanische tuin gepubliceerd met namen die voor de meeste Delftenaren onbekend waren (en nog zijn). Wie kent het Prof. Van Itersonpad en Prof. Schermerhornstraat?

dinsdag 27 januari 2009

Wie is de mol?

In de Wippolder is op mysterieuze wijze weer een prachtige grote boom omgekapt. Een monumentale kastanje, nota bene! Zonder kapvergunning, nota bene! En in de Kerstvakantie, nota bene! Hoe krijgen ze het voor elkaar? Volgens de Gemeente was de boom ziek, maar deskundigen van de Bomenstichting hebben geen ziekte kunnen constateren in de stobbe van de boom. Ook de met de uitvoering van het bomenbeleid belaste ambtenaar kon het kappen van de boom niet goed verklaren. Inmiddels moet toch tot eenieders botte verstand zijn doorgedrongen dat we eerst, koste wat het kost, al het mogelijke moeten proberen om de bomen, en zeker de monumentale bomen, te behouden? De burgers van Delft hebben dat nu toch duidelijk genoeg te kennen gegeven? De Gemeenteraad heeft hierin nu toch ook een duidelijk standpunt ingenomen en het College staat daar, dacht ik, nu toch volledig achter. Maar op de één of andere manier is er kennelijk iemand voor wie het bijna van levensbelang is dat er bomen worden omgehakt. En op de één of andere manier is er kennelijk daar bij de Gemeente iemand die zit te slapen, of, in elk geval, zijn of haar ogen dicht heeft. Het ziet er nu naar uit dat we daarom van nu af aan met z’n allen maar goed onze ogen open moeten houden: Wie is de Mol? En wie is de bever? Nota bene: Op de hoek van de Schoemakerstraat en het Zuidplantsoen staan al sinds begin oktober een aantal hekjes om een mooie plataan. De Gemeente wilde deze boom, zonder de vereiste bezwaarperiode van zes weken af te wachten, omkappen. Zogenaamd omdat de boom gevaar opleverde. Ik heb ze gewaarschuwd dat dit illegaal is. Tot nu is er nog niets fout gegaan. Maar: Wees gewaarschuwd, Momfer! Of Ed. Of Willem! Big Brother is watching you!

Ravindra Kiel, Delft (ingezonden brief Delft op Zondag)

Zie ook: Platanus Hispanica niet besteed aan Delft

zaterdag 24 januari 2009

Hoogbouw op TU campus


Door de sterke toeloop van buitenlandse studenten aan de TU-Delft, verwacht de TU binnen afzienbare tijd een groot tekort aan studentenwoningen. Onderwijs is voor Delft een belangrijk exportproduct geworden en creeert kennis en werkgelegenheid. Door op de TU campus hoogbouw toe te passen kan snel en op een relatief klein grondgebeid een groot aantal woningen worden gerealiseerd en in één keer het tekort worden opgelost, zonder al het groen in het TU-Noord gebied op te offeren. Bijkomend voordeel van bouwen op de campus zelf is dat de verkeersbewegingen worden beperkt, omdat de buitenlandse studenten nauwelijks van de campus komen.

Een aantrekkelijke onder architectuur gebouwde toren zoals b.v. het Strijkijzer in Den Haag zal in Delft ook niet misstaan. Jammer is dat de wethouder het bij voorbaat al weinig ziet zitten omdat er volgens de wethouder geen partij is die een dergelijk kostbaar gebouw wil en (financieel) kan ontwikkelen. Wellicht kunnen de Rijksoverheid, TU, gemeente en DUWO de handen ineenslaan om een representatief gebouw van de grond te krijgen. De overheid creert hiermee werkgelegenheid voor de bouwsektor en we krijgen er hoogwaardige studentenhuisvesting voor terug, die het visitekaartje van de TU zal zijn.
C.L.

donderdag 22 januari 2009

TU Delft ervaart parkeerdruk

Uit een verslag van Fleur Norbruis (GroenLinks) blijkt dat de TU Delft vreest voor meer parkeerdruk door het uitbreiden van gereguleerd parkeren. Dit lijkt een beetje de wereld op zijn kop. Ik denk dat de meeste parkeerdruk in de omliggende buurten van de TU komt door sluiting van de Mekelweg en de uitbreiding van de TU zelf. Straks opent de Haagse Hogeschool en InHolland haar deuren in het TU gebied en dat leidt tot veel extra autoverkeer en dus parkeerdruk. Nu stelt de gemeente zelfs voor om in de omliggende buurten het ochtendblok voor vergunningparkeren te laten vervallen en helpt hiermee voornamelijk de medewerkers van de TU. Als dit plan wordt goedgekeurd zullen bewoners direct de gevolgen merken en van 's morgens vroeg tot een uur of vier 's middags niet meer zelf een parkeerplaats kunnen vinden.

EvH

dinsdag 13 januari 2009

Supermarkt op TU campus?

De vastgoedafdeling van de TU is momenteel in onderhandeling met Ahold en Spar om een supermarkt te vestigen in het onderwijsgebouw Civiele Techniek. Uit enquete onder studenten is gebleken dat er onder studenten behoefte bestaat aan winkels en horeca op het campusgebied. Vooral een supermarkt wordt gemist. Het bestemmmingsplan TU-Midden zal er wel nog even op moeten worden aangepast, aangezien nu nog geen detailhandel is toegestaan. Er komen wel paviljoens in het mekelpark, maar die zijn te klein voor een supermarkt. Het gebouw voor civiele techniek krijgt daarom een gemengde functie voor onderwijs en detailhandel.
Bron: Delta