dinsdag 30 juni 2009

Nieuwe vergunning gebieden

Vanaf 1 juli zijn in het TU-Noord gebied straten toegevoegd aan het vergunningparkeren. In de gebieden zijn de bloktijden van toepassing. Bij de buurtsuper Hans Meijer kan tijdens de bloktijden van 9 tot 11 en van 16 tot 20 uur betaald geparkeerd worden in de Van Speijkstraat. Het zal wel even wennen zijn, dus wij hopen dat de toezichthouders daar rekening mee houden.

De volgende straten zijn toegevoegd aan gebied F:
Rotterdamseweg (tussen Mijnbouwstraat en Jaffalaan/Van Barenstraat), Werfpad, Herenpad, Agatha van Leidenlaan, Aleid van Malsenlaan, Elisabeth van Zuilenlaan.

vrijdag 26 juni 2009

Verzekering keert 118,5 miljoen uit voor Bouwkundenu.nl: De TU Delft heeft 118,5 miljoen euro ontvangen ter vergoeding van de brandschade van de faculteit Bouwkunde.


Bouwkunde heeft nu een inspirerend onderkomen op een fraaie plek tussen de binnenstad van Delft en de campus. Aangezien het bestemmingsplan TU-Noord grotendeels door de Raad van State is vernietigd, blijft de bestemming onderwijsdoeleinden van kracht. Volgens mij is er niet veel op tegen om Bouwkunde in het voormalige hoofdgebouw te laten. Dit project draagt bij aan Delft kennisstad, aan een duurzaam, verbonden en dynamische stad met respect voor de openbare ruimte (vrij naar Anne Koning).

EvH

donderdag 25 juni 2009

Gebouwen reageren niet op park

Het Mekelpark heeft niks met natuur te maken, vindt Jacques Schievink. Hij reageert hiermee op uitspraken van architect Francine Houben in Delta 20.

Vanaf de kennisneming van het ontwerp voor het Mekelpark vond ik het geen briljant stukje werk. Als er al een serieuze poging zou zijn gedaan om functionele, recreatieve en natuurlijke kanten van zo'n inrichtingsplan te laten samengaan, dan was dat mij in elk geval ontgaan.
In Delta 20 geeft Francine Houben behalve wat architectenjargon ook enkele reflecties op de natuur in het Mekelpark ten beste, die lichtjes tegenstrijdig met elkaar zijn. Ik geef hieronder drie van die citaten, met mijn commentaar.
“(…) ik had graag meer bomen behouden, maar er zat iepziekte in.” Er zijn inderdaad veel iepen gekapt, de helft van het totale aantal, 160 stuks, de meeste overigens voor de toekomstige tramlijn. De iepen zijn allemaal redelijk tot goed. Niet één met de vervelende iepenspintkever die voor de “Dutch elm disease” zorgt. Die andere 160 bomen (elzen, essen, platanen, populieren, kersen, wilgen en een kastanje) die gekapt zijn zullen toch ook niet de iepziekte hebben gehad? De natuur blijft verbazen.
Trouwens, wie de nieuwe situatie bekijkt bij Natuurkunde waar nog een rijtje forse oude bomen is blijven staan, ziet wat behoud van een veel groter deel van het oude bomenbestand voor het park had kunnen betekenen.
“Vroeger was het echt niks hoor: bomen blokkeerden het zicht op gebouwen.” Die liefde voor de zichtlijnen en de afschuw van hinder bij bouwprojecten hebben Delft, waar weer een jonge generatie fanatiek stenenstapelende ingenieurs de burelen van de gemeente bezet, in een jaar of vier tijd zo'n tien procent van het bomenbestand (30 duizend) gekost. Of mevrouw Houben met deze frase haar spijt over al die gekapte bomen enige geloofwaardigheid geeft, waag ik te betwijfelen. Ik krijg verder de indruk dat ze die gebouwen voor het merendeel lelijk vindt, dus het respecteren van de oude bomen had goed kunnen uitpakken voor de 'beleving'. Niet voor de hoogte van de project- en dus ontwerpkosten, tsja, dat is ook weer waar.
“In de avond worden de fietspaden verlicht en het park zelf minder, vanwege de flora en fauna.”
Dit ontroert mij zeer. Dat je aan de ene kant het groen in het park met de soortenarme grasbedekking (op een voetbalveld kan ik meer biodiversiteit laten zien) met die agressieve verstening van randen en grote verharde oppervlakken zo verpletterend onnatuurlijk kunt ontwerpen, en aan de andere kant de verlichting op die snippers gras 's nachts uitdoet om al die dieren die daar toch niets te zoeken hebben, niet wilt storen. Het lijkt het Delftse gemeentebestuur wel. Die presteerde het om met een woeste kapwoede de fourageermogelijkheden voor vleermuizen en gierzwaluwen in de stad te decimeren, en aan de andere kant bij de hernieuwbouw van een supermarkt de inbouw van nesten voor die dieren verplicht voor te schrijven. Lief, hè?
Denkt mevrouw Houben nu echt dat door een park met zo uitzinnig veel verharding, met zulke scherpe, hoge stenen randen bovendien en door het volstrekt taboe verklaren (ik verzin dit niet) van heesters en ruigtes die dekking, voedselbronnen en nestgelegenheid hadden kunnen scheppen voor zangvogels, wezels, konijnen, bijen, zweefvliegen etcetera, (vrijende studenten zou je nog aan dit rijtje kunnen toevoegen), dat die fauna van dat licht last zal hebben? Helaas niet.
Houben hoopt - het Mekelpark is immers slechts het begin - dat de gebouwen gaan reageren op het park. Misschien kan de TU een bekend lid van het koninklijk huis hierbij een rol laten spelen. Die kan er voor zorgen dat de bomen iets terugzeggen als de gevels van de gebouwen eenmaal op de praatstoel gaan zitten.

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft, Jacques Schievink

maandag 22 juni 2009

Bekijk het warmteverlies van uw huis

Op maandagavond 26 januari 2009 heeft Aerodata in opdracht van de gemeente een thermografische opname van Delft gemaakt. Het was die avond helder weer, zonder wind, de gemiddelde dagtemperatuur (weerstation Rotterdam) was 1,1° C, met een minimum van –2,2°C. Door beeldbewerking van de camera-opnamen is de warmte-uitstraling omgezet naar 6 overzichtelijke kleuren van donkerblauw tot rood. Rood staat voor veel warmteverlies.
Nu zou je verwachten dat oude huizen hier slecht scoren en nieuwe huizen goed, maar dat is niet altijd waar. Nieuwe appartementen zoals in de wijk Koningsveld en Delftzicht blijken zo lek als een mandje. Verder valt de dieprode kleur op bij het voormalige hoofdgebouw van de TU-Delft. Zie hier de link naar de thermografische kaart.

donderdag 18 juni 2009

Betaald parkeren TU-terrein

De ondernemingsraad commissies vastgoed en financiën van de TU-Delft houden donderdag 25 juni een openbare bijeenkomst voor het personeel over betaald parkeren op de TU. Het college van bestuur overweegt het invoeren daarvan. Gast is Giuliano Mingardo van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als expert in mobiliteitsmanagement en parkeerbeleid beoordeelt hij de plannen van het college van bestuur en beantwoordt hij vragen. De bijeenkomst wordt gehouden op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen in zaal 2.62 en duurt van 11.30 tot 13.00 uur.
Bron: Delta

vrijdag 12 juni 2009

Rotterdam erft ondemocratische Groenlinks wethouder uit Delft

Rotterdam moet per direct stoppen met het urban podium . De Rotterdamse Raad stemde woensdag 10 juni in met een motie om de komst van het urban podium tegen te houden. Een miljoenenfiasco. Opmerkelijk, want de wethouder die het betreft is onze voormalige Delftse Groenlinks wethouder Grashoff, die volgens sommigen in de Rotterdamse Raad zich weinig democratisch opstelde. Enkele citaten, overgenomen uit het AD.
* Grashoff kwam in de raad extra onder vuur te liggen toen hij bekende al in maart van het uitstel van het podium op de hoogte zijn. Daarvoor bood hij zijn excuses aan.
* In de vergadering die aan de hoofdelijke stemming vooraf ging vielen dan ook harde woorden. ,,We hebben de ontwikkelingen met verbazing gevolgd’’, meldde Molenaar. ,,Dit is verkwisting van het gemeenschapsgeld en aantoonbaar een fiasco.’’ Dat vond Salima Belhaj van D66 ook. ,,Urban is een besmet woord geworden, terwijl het een positieve klank had moeten krijgen.’’
* Dat de raad daarna besloot het podium te schrappen, viel hem [Grashoff] zichtbaar rauw op het dak. ,,Als we het stopzetten hebben we niets. We zitten midden in een proces, dit besluit is schier onuitvoerbaar.’’ Daar had Leefbaar Rotterdam geen boodschap aan. ,,Weigeren lijkt me onmogelijk. Het zegt genoeg over het democratische gehalte van deze wethouder.’’

In TU-Noord hebben we ook zo onze gedachten over het beleid van onze voormalige wethouder. Groot geworden in projectmanagement trad Grashoff namens Groenlinks in 1998 in Delft aan en zwaaide 8 jaar de scepter over de portefeuille verkeer & ruimtelijke ordening. Hij liet er duidelijk geen gras over groeien, sloot deals met projectontwikkelaars en TU en pakte de vernieuwing van de bestemmingsplannen projectmatig op. En vergat in zijn projectaanpak dit democratisch te laten bekrachtigen in de Raad en verzuimde ook om een alles overkoepelend ruimtelijk ordeningsplan op te stellen. Zijn opvolgster, PvdA wethouder Koning dacht dit werk wel even af te maken. We zien wat er van gekomen is in TU-Noord en de Wippolder: de Raad van State heeft het bestemmingsplan recent naar de prullenbak verwezen, er moet eerst een samenhangend plan komen (mer-onderzoek). Miljoenen strop voor de projectontwikkelaars die wilden gaan bouwen, geen studentenwoningen die de TU zo hard nodig heeft en de bewoners blijven zitten met een kater van almaar toenemend verkeer, duizenden omgehakte bomen en onduidelijkheid over de toekomst van hun mooie TU-Noord.

Er is wel een democratisch lichtpuntje aan de horizon: de kiezers lijken dit beleid hard af te straffen. D66 heeft de PvdA van de eerste plaats verdreven uit de vanouds PvdA gezinde Wippolder. Dat is ook terecht. D66 heeft samen met VVD het aangedurfd om afstand te nemen van het LVVP en samen met bewoners een alternatief verkeersplan ontwikkeld.

Het Delftse Groenlinks staat nog maar een ding te doen. Schoon schip maken door ondubbelzinnig afstand te nemen van het door de PvdA krampachtig vastgehouden beleid in TU-Noord. Dat zou een overwinning zijn voor de democratie en een schone lei voor het vervolg.

Klik hier voor het complete artikel in het AD.

donderdag 11 juni 2009

A13 tunnel: Delft lijkt kans niet te zien

Minister Eurlings gaat in September 2009 een beslissing nemen over het al dan niet verlengen van de A4. De media hebben hier al jaren over gerapporteerd. Wat echter bij vrijwel niemand bekend is, is dat er op dit moment inspraakrondes (tot 17 juni) over dit plan en over het alternatief worden gehouden. Het alternatief is het verbreden van de A13.
In september zal de minister dus een keuze maken, maar het betreft niet een keuze over de A4 alleen (wel of niet doortrekken) maar een keuze tussen de twee varianten! Tot voor kort was het niet duidelijk wat voor een enorme impact deze verbreding van de A13 heeft. Pas de afgelopen dagen tijdens informatieavonden van Rijkswaterstaat is bekend gemaakt wat het verbreden van de A13 inhoudt:

* De A13 wordt richting het oosten (Emerald, Delfgauw, Delftse hout, Ypenburg) met bijna 100 meter (!!) uitgebreid, wat een enorme impact heeft voor alle bewoners aan die kant, de volkstuinen en het recreatie- en natuurgebied Delftse Hout.
* Er komen 4 extra rijbanen bij in een hoofd- en parallelbanenstructuur (zoals bijvoorbeeld bij de A12 bij Utrecht).
* 50% meer verkeer over de A13 en bijkomende lucht- en geluidsoverlast
* 50 woningen en gebouwen zullen worden gesloopt.
* De A13 gaat voor minstens 7 jaar (volgens Rijkswaterstaat) op de schop met enorme gevolgen voor de regio, de snelweg en het lokale wegennet.

Onbekend bij het publiek
Doordat dit nooit eerder bekend is gemaakt staan duizenden bewoners van Delft, Delfgauw en Ypenburg in september dus mogelijk voor een voldongen feit: de A13 wordt verbreed als de minister daarvoor kiest. Ook de communicatie hierover is volstrekt onduidelijk. Zo gebruikt Rijkswaterstaat consequent de aanduiding “ Trajectnota/MER A4 Delft – Schiedam”, terwijl in deze nota ook het verbreden van de A13 aan de orde komt en het aanleggen van de A13/A16 verbinding.

De Delftse burgers zijn hier nooit goed over ingelicht. Alleen de bewoners van wie de woningen dan worden gesloopt zijn uitgenodigd voor de informatie avond. Alle andere personen die hierdoor geschaad zullen worden hebben geen idee wat de plannen inhouden en zullen dus ook niet zomaar inspreken.

Ook de gemeente Delft was niet aanwezig op de informatieavonden en volgens een afgevaardigde van de Provincie is ook niet duidelijk of de gemeente Delft zich hiervoor interesseert of de belangen van haar bewoners behartigt.

Gemeente, benut deze kans!
Het gemeente bestuur van Delft lijkt hier een grote kans niet te benutten: de aanleg van een compleet overdekte A13, in de vorm van een landtunnel tussen Delft-Noord en Delft-Zuid. Dat zou voor de leefbaarheid in Delft, Delfgauw, Emerald, Wippolder en Bomenwijk een enorme kwaliteits impuls geven en definitief afrekenen met de geluidsoverlast en luchtvervuiling die tienduizenden burgers dagelijks ondervinden.

dinsdag 9 juni 2009

Tramlijn 19: het middel is met het doel aan de haal gegaan

Een strategie voor de zone rond de oude binnenstad zou mede moeten rusten op een lange termijn mobiliteitsvisie: waar zouden in de stad als geheel de hoofdroutes moeten liggen voor het bestemmingsverkeer naar de binnenstad en waar liggen dan de routes voor het nu dwars door Delft, langs de binnenstad passerende autoverkeer (de verbindingen tussen tussen het Oosten en Westen dus)?

Er is geen maatschappelijke kosten-baten analyse gemaakt voor de kostbare wijziging van de Sebastiaansbrug en Kapelsbrug en de ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur en gerelateerde mobiliteitsafwikkeling in en om TU-Noord (waaronder Jaffalaan, Julianalaan, Michiel de Ruyterweg). Moet Delft blijven kiezen voor het stap voor stap oplossen (en daarmee deels verschuiven) van problemen (“incrementalisme” als planningmodel) of zou het mogelijk zijn om een meer structurele samenhang te scheppen tussen ad-hoc probleemoplossingen, en deze te benaderen vanuit een goed onderbouwd lange termijn perspectief?

In dit verband kun je je afvragen of er wel varianten tussen tramtracés zijn bestudeerd. Niet dus; het middel (de tram) is met het doel (mobiliteit onder leefbaarheidsrandvoorwaarden) aan de haal gegaan. Er zijn veel workshops geweest: over de spoorzone, de binnenstad, de stedelijke economie, stadsmarketing, over de stadsvisie, over het duurzaamheidplan,..maar daar kwam het onderwerp tramlijn 19 niet ter tafel.

Wat betreft de nieuwe tramlijn: is er bijvoorbeeld gekeken naar alternatieven voor het deel Station-Westvest (dit deel benut de rails van tramlijn 1)-Zuidpoort-Sebastaansbrug-Michiel de Ruyterweg-AulaTU?

Een alternatieve route voor dit deel van de nieuwe tramlijn zou wellicht kunnen zijn: Station-Westvest- Westlandseweg-Papsouwselaan (op rails van tramlijn 1)-Mercuriusweg-Abtswoudseweg-Abtwoudsepad/Lausbergstraat-Jaffalaan-AulaTU.
Deze route heeft als voordeel dat het winkelcentrum In de Hoven wordt aangedaan waarbij de vernieuwde Poptahof nog meer impulsen krijgt, dat de te ontwikkelen Schieoever met de tram beter bereikbaar wordt, dat er een halte Porcelyne Fles mogelijk is, en dat twee bruggen (Kapelsebrug en Sebastiaansbrug) niet hoeven te worden vervangen (of dat de Sebastiaansbrug vervangen kan worden door een goedkopere smallere en op maaiveld niveau gelegen brug, of zelfs tunnel). Ook is de aan te leggen raillengte korter en dus goedkoper. (Een variant van een deel van deze route zou kunnen lopen over Hooikade-Zuideinde, en nog een andere variant over de Engelsestraat.)

Er is in dit alternatief geen tramverbinding met de Zuidpoort. Of dat nadelige gevolgen heeft voor de economie en levendigheid van dat gebied valt te bezien: het draait nu ook bijzonder goed zonder tram.

maandag 8 juni 2009

Gemeente Delft toont weinig historisch besef bij Kapelsbrug en Sebastiaansbrug

Gezicht op Delft van Johannes Vermeer
Ingrepen in het historische zicht op de stad, in dit geval gezien vanuit Zuidkolk, Hooikade, Scheepmakerij vereisen een uiterst zorgvuldige regie. Het zou een goed uitgangspunt zijn om bij de vormgeving van de Kapelsbrug aansluiting te zoeken bij de ruimtelijke kenmerken van Delft. De Kapelsbrug is al te zien op het wereldberoemde schilderij van Vermeer.

Delft is een typisch Hollandse waterstad. De bruggen in de historische stad zijn sterk gewelfd en brengen daarmee in architectonische zin tot uitdrukking dat het water bepalend is (geweest) voor de vormgeving stadsstructuur en dat degenen die vaste grond onder de voeten hebben (al dan niet met als intermediair een wiel) de moeite moeten nemen om het water te overbruggen, dus een hobbel moeten nemen.
Nieuwe Kapelsbrug
Dat beeld wordt verlaten in het ontwerp van de nieuwe Kapelsbrug: de brug ziet er meer uit als een plank (misschien leuk over een sloot). Maar over deze “plank” kunnen straks auto's ongeremd voortsnellen.
De overwegingen bij de vormgevingskeuze voor deze brug zijn onduidelijk.

Ook een andere brug tussen binnenstad en TU-Noord wordt aangepakt: de Sebastiaansbrug. Op de inloopavond over de plannen voor deze brug werd het wijzigingsplan geëtaleerd, overigens zonder goede schetsen (zelfs verkeerde weergaven) van het eindbeeld (dat vonden de aanwezige gemeenteambtenaren ook!).
De voorgestelde wijziging van de Sebastiaansbrug is niet passend: de brug wordt hoger en breder. Het zicht op de binnenstad, komend vanuit TU-Noord wordt nog lelijker, en de brug hangt straks nog meer direct tegen het beroemde pand aan dat de TU liet bouwen voor de (latere) nestor van de Nederlandse (en internationale) microbiologie.

In veel steden worden (of zijn) de te grootschalige infrastructurele erfenissen uit de jaren 1960-70 door mitigerende maatregelen verbeterd. Ook in Delft zijn er kansen. Het stadsreparatieproject van de spoorzone demonstreert dat. Maar ook de wegversmalling van de Papsouwselaan is een voorbeeld.
Bij de bruggen kunnen eveneens mogelijkheden worden benut op het moment dat (onderhouds)technische redenen maatregelen nodig zijn. De Provincie is weliswaar eigenaar, maar moet die ons stadsbeeld blijven aantasten? Waarom kan een stadsbrug, zeker tegen de historische binnenstad aan, niet gewoon op maaiveldniveau. Het rigide provinciale beleid over minimale doorvaarthoogtes gaat volstrekt in tegen de ruimtelijke kenmerken van ons mooie historische Delft.

Nog afgezien van de bruggen: er zou veel meer aandacht moeten worden besteed aan de gehele (verwaarloosde) buitenrand van de binnenstad.
Huidige Kapelsbrug

zondag 7 juni 2009

Tramlijn 19 is Delfts milieudrama nummer 1

Dat er nu weer prachtige platanen moeten verdwijnen voor tramlijn 19 (zie link), is werkelijk stuitend. Wie heeft dit onzalige tram plan ooit bedacht? Het komt allemaal uit de koker van onze voormalige Groenlinks wethouder Grashoff, en sindsdien vrolijk verdedigd door PvdA wethouder Koning, die notabene behoud van bomen tot een van haar beleidspeerpunten heeft gemaakt.

Hoezo tram een groene maatregel?
Deze tram is de meest milieuvervuilende vervoerwijze die je je kunt indenken. De aanleg geeft grote hoeveelheden extra indirecte CO2 uitstoot als gevolg van de bouw van 2 kolossale bruggen. Ook de enorme ingreep van verlegging van leidingen en riool geeft heel veel indirecte CO2 uitstoot. Voordat je die hebt terugverdient met het rijden van deze tram, zijn wij allang met pensioen. En de grote terugval in CO2 opname door de kap van honderden bomen in Mekelpark en Zuidwal en Michiel de Ruijterweg zal deze tram nooit meer goed maken.

Financieel en economisch
Verder, het probleem van elektromagnetische straling in de TU wijk is nog niet opgelost. En de TU wil ook het trace verleggen omdat het nieuwe gebouw van natuurkunde volledig trillingsvrij moet komen te liggen.

Deze tram is nu al een financieel en milieudrama. En het economisch drama komt er aan: de route zal niet 1 jaar maar 2 of 3 jaar er helemaal uit liggen, door alle tegenvallers die we straks zullen zien. Gaat deze tram ooit nog rijden?

Welke wethouder staat op en stopt het drama van tramlijn 19?
Het is zo eenvoudig. Koop nu 10 gelede bussen, die op LPG of aardgas rijden, laat die hoogfrequent pendelen tussen station en TU wijk, en je hebt een beter milieu effect, minder kosten van bruggen en rioolwerken, geen onnodige bomenkap, en je kunt er vandaag mee beginnen.
.

zaterdag 6 juni 2009

Bouwkunde op zijn plaats


De buurt kreeg onlangs de mogelijkheid om een begeleid kijkje te nemen in het nieuwe onderkomen van Bouwkunde. Een goede actie van de TU.
Wat een prachtige nieuwe plek hebben de studenten en medewerkers gekregen. Het nieuwe werken in optima forma. Leuk om te zien al: die stud-jes met de Ipods in de oren enerzijds Twitter volgend en anderzijds met een scheef oog kijkend naar een concept stedebouwkundige visie. "Ik vind dit concept niet echt krachtig". De vormgevers van de toekomst. En wanneer ze moe zijn van het knoppen drukken kunnen ze in speciale clubfauteuils uitrusten. Ja het leven van een student gaat niet over rozen.

Wat een gebouw! Naar verluid heeft de verbouwing een lieve duit gekost, dus nu maar hopen dat dit voor jaren duurzaam is geinvesteerd.

PD

waar zijn ze: de gierzwaluwen?

Ik mis ze. of heb ik ze gemist? Voor het eerst in jaren heb ik het geluid in TU-Noord van deze top-vliegers niet gehoord. Steeds minder nestelfaciliteiten door alle super energiezuinige, strakke daken of minder mugjes door o.a. minder bomen?

Ik hoop dat ze er wel zijn, maar dat ik ze gemist heb.

PD

Bomenkap en tram 19

Dit weekend wordt door de gemeente Delft een kapvergunning aangevraagd, op de Zuidwal (zie de Stadskrant). En weer is de reden 'ivm aanleg tram 19'. De tram rijdt op z'n vroegst in 2012. De tekst van de aanvraag is zoals vaak niet erg uitgebreid. Is het vanwege de nieuwe Kapelsbrug, worden er nu 10 gekapt en volgt binnenkort een aanvraag voor de volgende reeks bomen? En waar en wanneer worden er (grote) bomen herplant?

EvH

Prometheus terug op Mekelpark

Het standbeeld van Prometheus is gisteren op zijn nieuwe plaats onthuld tijdens de opening van het Mekelpark. Het beeld stond vroeger voor het hoofdgebouw op de Julianalaan waar nu Bouwkunde is gevestigd. Ik vind het een mooi park dat helaas wel honderden volwassen bomen heeft gekost om het te realiseren en bovendien een grote parkeer- en verkeersdruk op de omgeving geeft. Daar hebben de bezoekers, medewerkers en omwonenden nu al last van. En tramlijn 19? Die komt door het park te lopen, daar is al in voorzien. Maar de komende jaren blijft dat gras.

EvH

vrijdag 5 juni 2009

D66 grootste, einde Delfts PvdA bolwerk

De Europese verkiezingen leverden gisteren een opvallende winnaar op in de gemeente Delft: tegen de verwachtingen in werd D66 hier de grootste met 19,2 procent van de stemmen. Vijf jaar geleden was dat met 8,4 procent nog minder dan de helft. De PVV werd in Delft (13,5 procent), net als in Midden-Delfland (15,9 procent) en Pijnacker-Nootdorp (18,6 procent) goede tweede. In de laatste twee gemeenten is en blijft het CDA de grootste partij.
Met de winst van D66 lijkt er een einde te komen aan Delft als PvdA- bolwerk. Deze partij haalde bij de verkiezingen van gisteren slechts een vierde plek met 13,0 procent. Vijf jaar geleden sleepten de sociaal-democraten een kwart van de stemmers binnen.
Fractievoozitter Femke Stolker van de PvdA noemt het resultaat bedroevend. "Dit doet pijn, maar de uitslag is een goede les voor de gemeenteraadsverkiezingen".
Tot zover enkele citaten uit het AD, lees hier verder voor het volledige artikel.

Deze afstraffing van de PvdA en de enorme winst voor D66 weerspiegelt erg goed de verhoudingen in het TU-Noord gebied. D66 en VVD hebben hier de handschoen opgepakt om samen met bewoners een doorbraak te forceren in het denken over verkeer. De PvdA is hardnekkig het beleid van de wethouder blijven verdedigen en wordt nu keihard afgestraft. Inderdaad een goede les voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar of dat nog op tijd is na meer dan een decennium PvdA regentisme, is zeer de vraag.

maandag 1 juni 2009

Botanische Tuin is gered

Bouwplannen die catastrofale gevolgen voor de 100 jaar oude flora hadden kunnen hebben, zijn definitief van de baan.
Op de plek van het aangrenzende universiteitspand aan de Julianalaan komen geen appartementen. Ook de ondergrondse garage - die het grootste gevaar zou vormen - komt er niet.
Dat bevestigt Bob Ursem, directeur van het groene pareltje van Delft. De vernietiging van een deel van bestemmingsplan TU-Noord onlangs door de Raad van State, zette de bouwplannen al in de ijskast. Volgens Ursem kunnen ze ook op lange termijn niet doorgaan, omdat er 'nooit een garantie zal zijn' dat de waardevolle bomen in de tuin onaangetast blijven.
Dit schrijft het AD.
De directeur heeft concrete plannen met het statige universiteitspand, zodra de afdeling Biotechnologie in 2013 verhuist naar bedrijventerrein Technopolis. Hij wil de ruimte dan gebruiken voor een eigen laboratorium voor de Botanische Tuin.