maandag 27 oktober 2008

Creativiteit aangeboord voor leefbaarheid en bereikbaarheid

Belangenvereniging TU-Noord heeft samen met VVD en D66 het initiatief genomen om oplossingen te bedenken die de leefbaarheid in de Wippolder verbeteren zonder de bereikbaarheid van Delft te verminderen.

Met wie kan dat beter dan een aantal in Delft woonachtige professionals, die met verkeer en ruimtelijke ordening bezig zijn in hun dagelijkse werk bij TNO, TU, VNO/NCW, MKB, TLN, Goudappel Coffeng, Accenture en TomTom.

In een werksessie van 2,5 uur zijn wij bijeen geweest en zijn er concrete creatieve oplossingen bedacht om verkeersoverlast en luchtvervuiling in TU-Noord naar een acceptabel niveau terug te brengen. Randvoorwaarde daarbij is om de (auto)bereikbaarheid van Wippolder, TU-Midden en Binnenstad op peil te houden, als het aantal woningen de komende 10 jaar meer dan verdubbelt en het aantal onderwijs- en bedrijfsactiviteiten verder toeneemt.

De resultaten van de werksessie worden op dit moment verwerkt, zodat ze goed presenteerbaar worden. Wij bereiden ons voor op de volgende stap in dit interactieve creatieve proces.

zaterdag 25 oktober 2008

Julianalaan alternatief voor A13In het weekeinde van 24-26 oktober is de route Schoemakerstraat - Julianalaan – Oostpoortweg door de gemeente aangewezen als alternatieve route voor de A13 naar Ikea. De Belangenvereniging heeft bij herhaling laten weten dat deze route op normale dagen al veel drukker is vanwege een vastlopende A13. Bewoners zien steeds vaker eindeloze rijen auto’s in de straat op momenten dat de A13 geblokkeerd is, vaak door ongevallen. De gemeente heeft dit ontkend en zelfs schriftelijk laten weten dat het onwaarschijnlijk is dat de Julianalaan als sluiproute wordt gebruikt voor de A13. Gewoonlijk rijden er al meer dan duizend auto’s per dag voor Ikea over de Julianalaan. Ondertussen blijft de gemeente Delft stug vol houden dat het verkeer niet groeit en dat de luchtkwaliteit en het verkeerslawaai geen probleem zijn. Maatregelen om het doorgaande verkeer te weren worden niet genomen. De jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit laat evenwel zien dat er nog twee grote knelpunten in Delft bestaan: de Oostpoortweg en de Julianalaan tussen Oostplein en Poortlandplein. Hoogste tijd dus om nu werkelijk wat te doen aan de leefbaarheid in dit deel van de Wippolder!
HdV

Verdichting


Een doordeweekse dag aan de Schoenmakerstraat rond 4 uur. Een kilometer file om alleen al op de A13 te komen. Deze automobilisten zullen weer laat thuis zijn. En toch kunnen er volgens de Delftse planologen in de TU-wijk gerust nog eens duizenden woningen extra bijgebouwd worden en kunnen er ook nog twee hogescholen bij. O ja, er moet ook nog een bedrijventerrein Technopolis bij. Over de verkeersafwikkeling maken de planologen zich nog niet druk. Dat zien ze dan wel weer. Onverantwoordelijk, kortzichtig en dom.
C.L.

vrijdag 24 oktober 2008

Ecologische bomenstructuur


In 2004 is door ambtenaren van de gemeente de nota 'Ecologieplan Delft 2004-2015, Een groen netwerk, de groene aders van Delft' vastgesteld. Een citaat uit deze nota :
“Deze elementen spelen een belangrijke rol in het voorkomen van doelsoorten als amfibieën, vlinders en vogels. De ambitie is een soortenrijke natuur op wijkniveau te stimuleren, met specifieke stedelijke soorten. Ook de boomstructuur in de wijken speelt in dit kader een belangrijke rol met name als ‘stepping stones’ voor vogels”. Als onderdeel van het ecologieplan is de bomenstructuur aan de jaffalaan monumentaal verklaard.

De praktijk anno 2008: De parkeerdruk aan de Jaffalaan is groot. Medewerkers en studenten van de TU hebben vooral bij slecht weer geen zin om het hele stuk te lopen vanaf het officiële parkeerterrein bij Electrotechniek. En dus worden de auto’s kris-kras tussen de monumentale kastanjebomen geparkeerd. Deze bomen die het al zwaar hebben door de aantasting van de kastanjemineermot. Door tussen de bomen te parkeren worden de wortels stukgereden en de grond verdicht, waardoor de zuurstofopname van de bomen wordt verslechterd. Maar niemand bij de TU die daar om maalt. Komen de ambtenaren die het ecologieplan geschreven hebben wel eens buiten? Ik nodig ze uit te komen kijken hoe hier Delfts ecologisch erfgoed wordt vernield.


C.L.

maandag 13 oktober 2008

Toegankelijkheidsprijs, niet voor Oxford en Cambridge


Je zal maar met een rolstoel of scootmobiel uit de appartementen van Oxford of Cambridge komen en over het trottoir verder willen. Tussen de trap en de geparkeerde auto's is het al heel krap, maar de geparkeerde fietsers maken het geheel onmogelijk om verder te gaan. Vandaag verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over de toegankelijkheidsprijs in Delft. Wethouder Rensen maakt zich sterk voor een toegankelijk Delft. Moet hij even met Ruimtelijke Ordening gaan praten, denk ik dan. In een gebied dat kwaliteit uitstraalt laat de gemeente toe dat een minimalistisch trottoirtje wordt neergelegd.
Ik stel voor dat het trottoir verbreed wordt, kunnen de fietsen blijven staan, de kinderwagens, rolstoelen en scootmobielen veilig bij de appartementen komen en ook de oude plataan even verderop staat weer binnen het trottoir en kan gespaard worden.
Wethouder Rensen blij, wethouder Koning blij en de bewoners ook nog.

evh

zondag 12 oktober 2008

Platanus Hispanica niet besteed aan Delft

Uit: ANWB Bomengids van Europa: "De gewone plataan is rond 1650 in Spanje (vandaar de naam: Platanus Hispanica) of Zuid-Frankrijk ontstaan uit een kruising van andere soorten en wordt ook bij ons al heel lang als park- en laanboom aangeplant. Stam is meestal na enkele meters gedeeld in lange, vrij rechte hoofdtakken, kleinere takken sterk gedraaid. Tot 44 m hoog; de oudste bomen zijn nu ruim 320 jaar en nog kerngezond." Zo niet in Delft: de ruim 50 jaar oude prachtige plataan op de hoek Schoemakerstraat-Zuidplantsoen zal, als het aan de gemeente ligt, aan de zaag moeten geloven. Niet omdat die ongezond is, of teveel schaduw geeft, maar omdat het trottoir, waar hij ruim 50 jaar lang vredig heeft kunnen opgroeien, een nieuwe trottoirband heeft gekregen. En of je het gelooft of niet, maar deze nieuwe trottoirband is precies door het hart van de boom geprojecteerd. En dat notabene in de ecologische zone van Delft, waar het afgelopen jaar 2 appartementen complexen zijn gebouwd (Oxford & Cambridge), wiens bewoners hun auto's langs deze strakke trottoirband parkeren. Als eenvoudig burger zou je denken: het parkeervak afmaken en de boom kan keurig blijven staan: op naar de 320 Jaar! Helaas, bij de gemeente is deze eenvoud ver te zoeken: de kapverguning is al verleend!