dinsdag 30 augustus 2011

Westland weet hoe het moet

Overgenomen van TV-West
Westland pakt verkeerslawaai aan

In het Westland worden op tien plaatsen maatregelen genomen om het lawaai te verminderen. In totaal wordt 22 kilometer aan wegen voorzien van geluidsreducerend asfalt.

Bij zo'n 600 woningen wordt onderzocht of er niet te veel lawaai van de weg binnenkomt. Als dit het geval is, moeten er maatregelen genomen worden.

maandag 29 augustus 2011

Masterplan Bereikbaarheid

Doormodderen in TU-Noord

Met werkzaamheden aan spoorzone en tramlijn 19 staat de Delftse bereikbaarheid onder druk. Met het Masterplan Bereikbaarheid doet de gemeente een poging om de wegwerkzaamheden beter op elkaar af te stemmen en daarover te informeren. Dat is lovenswaardig en moedig omdat de praktijk weerbarstiger zal blijken te zijn dan het op papier lijkt: afstemming is ingewikkeld, laat staan de communicatie daarover. Desalniettemin juichen wij dit initiatief toe.

Voor ons als bewoners geeft de informatie in het plan ook een kijkje in de keuken van wat ons te wachten staat de komende jaren. Voor het doel van deze nota heeft men namelijk het LVVP als uitgangspunt genomen. En dat betekent zodanig sleutelen aan de doorgaande oost-west verbinding door TU-Noord, dat zoveel mogelijk verkeer over de route kan worden verwerkt.

UIt het plan blijkt, dat er tot 2015 erg weinig zal veranderen in de verkeersafwikkeling in TU-Noord, waar verstopte wegen een regelmatig terugkerend fenomeen zijn en zullen blijven met de plannen die er nu liggen.

Wat er zoal valt te lezen in tabellen en kaarten (straat en jaar van werkzaamheden):
- Julianalaan Oost (bij Bouwkunde): 2012
- Rotterdamseweg 2012/2013
- Schoemakerstraat 2012/2013
- Herinrichting Mijnbouwstraat Oost: 2013
- Herinrichting Sebastiaansbrug: 2013/2014
- Rotonde Poortlandplein: 2013/2014
- Julianalaan West: 2016
- Julianalaan Noord en Oostplein: geen vermelding.

In zowel de Schoemakerstraat als de Rotterdamseweg gaat riolering worden aangelegd de komende 2 jaar, dus wat betreft verkeersafwikkeling van en naar de TU en door TU-Noord zal het er niet gemakkelijker op worden.
In Julianalaan West moeten we na 30 jaar wachten nog 5 jaar extra bijtellen voordat herinrichting gaat plaatsvinden.
En herinrichting van Julianalaan Noord, dat al 5 jaar wordt beloofd in het LVVP, zal ook nog 5 jaar op zich laten wachten.

Het blijft behelpen in TU-Noord, doormodderen zo je wilt, veel meer kun je er toch niet van maken.

BR