dinsdag 29 juni 2010

Betaald parkeren TU terrein uitgesteld

Het betaald parkeren op de campus loopt vertraging op. De TU heeft het daarvoor benodigde onttrekkingsverzoek bij de gemeente ingetrokken.

De universiteit had in januari 2011 betaald parkeren willen invoeren, maar dat wordt nu op zijn vroegst een jaar later. Reden is dat de nieuwe verkeerwethouder Milène Junius (CDA) opnieuw wil overleggen over de gevolgen van het betaald parkeren voor de directe omgeving van de campus.
Daarvoor was het nodig dat de TU het verzoek tot onttrekking van delen van het TU-terrein aan de openbare weg introk. Volgens Dick Gütlich van TU-vastgoed had de gemeente anders binnen afzienbare tijd een beslissing moeten nemen.
Maar wethouder Junius is daar nog niet aan toe. Ze wil eerst onderzoeken of er in omliggende wijken maatregelen genomen moeten worden, zodat die straks niet overspoeld worden door TU-medewerkers op zoek naar een gratis parkeerplaats.
Gütlich is niet blij met de nieuwe ontwikkeling. “We willen in 2011 samen met Duwo een bouwaanvraag indienen voor duizend studentenwoningen op parkeerplaatsen in TU-midden. Die parkeerplaatsen moeten van de gemeente gecompenseerd worden. Daarbij moeten extra parkeerplaatsen aangelegd worden voor de nieuwe woningen.”
Omdat er weinig ruimte is op de campus is het volgens de TU nodig parkeergarages te bouwen. Maar daar moet de automobilist dan wel aan mee betalen.
Het is nog onzeker of de bouw van studentenwoningen vertraging gaat oplopen. Overigens is de start daarvan niet alleen van de invoering van betaald parkeren afhankelijk. De TU en Duwo wachten met smart op de milieu effect rapportage (mer) voor TU Noord, waar vele studentenwoningen worden gebouwd. Ook die mer kan invloed hebben op de bouwplannen in het naastgelegen TU Midden.
bron: tu-delta

zondag 27 juni 2010

Relaxen op de campus

De bibliotheek van de TU is ook op zondag druk bezocht. En als het mooi weer is, kan je in de zon op het grasdak zitten. Het centrale deel van het Mekelpark is minder favoriet als plek om in de zon te zitten. Misschien komt daar verandering in als er (studenten)woningen worden gebouwd op het voormalige bouwkunde terrein.

zaterdag 19 juni 2010

Een nieuwe Sebastiaansbrug. Deel 1: de breedte.

De aanbesteding voor de St. Sebastiaansbrug is stopgezet. Tijd voor herbezinning. De brug moet vervangen worden en het plan is om deze dan gelijk breder en hoger te maken. In het plan voor de verbrede Sebastiaansbrug (+ 2,7 meter) komen aan twee zijden fietspaden, waarvan één tweerichtingsfietspad. Dat fietspad is aan de oostzijde getekend, maar mist aansluiting op de nieuwe fietsroute naar de TU wijk.


Verbeter de fietsverbinding naar de TU
Wij denken dat het beter en goedkoper kan. Een tweerichtingsfietspad aan de westzijde sluit wel aan op het fietspad op de Michiel de Ruijterweg. Dat is de route van de fietsers naar de TU wijk. De fietsers hoeven de tram minder te kruisen, wat de veiligheid bevordert. Door dit tweerichtingsfietspad een aftakking (gelegen tussen brug en begraafplaats) te geven naar de Kanaalweg, waardoor er een snelle, comfortabele en veilige route ontstaat tussen TU en binnenstad/station, hoeven fietsers de trambaan zelfs niet meer te kruisen.

Minder breed is goedkoper
En met het tweerichtingsfietspad aan de westzijde kan je binnen de 25 meter breedte van de huidige brug het plan realiseren: de brug wordt 2,3 m smaller t.o.v. de huidige brug en 4,2 m smaller t.o.v. het plan uit de stopgezette aanbesteding. Een smallere brug is goedkoper, niet onbelangrijk als net bekend is geworden dat vorig jaar 9,5 miljoen op de algemene reserve is ingeteerd en dat er structureel 30 miljoen moet worden bezuinigd.


Bereikbaarheid ook goed met 2 autostroken
Wat betreft het autoverkeer vinden wij 2 autostroken meer dan voldoende. Wij staan daarin niet alleen, ook D66 is die mening toegedaan, zie de blog van D66 fractielid Pauljan Kuijper. De TU vraagt om een extra autobrug over de Schie ergens ter hoogte van de Nieuwe Haven. Ook wij hebben dit bepleit in ons verkeersplan dat samen met VVD en D66 is opgesteld en waarvan de ideeën in de lopende mer-procedure zullen worden meegenomen. Een extra brug zal de hoeveelheid verkeer over de Sebastiaansbrug verminderen, waardoor ook niet meer dan 2 stroken nodig zijn. Maar de hoeveelheid verkeer was niet het belangrijkste argument in het bestemmingsplan om de brug 3 autostroken te geven. Het belangrijkste argument heeft te maken met afslaand en wachtend verkeer. Daarover meer in een volgend bericht.

BR

Losliggende tegels melden via de iPhone

Uit Verkeersnet
Initiatief van gemeente Delft

Losliggende tegel, gat in de weg of kapotte verlichting? Inwoners van gemeenten in heel Nederland kunnen sinds kort gemakkelijk zaken aan de gemeente doorgeven via een applicatie op hun mobiele telefoon: BurgerConnect. BurgerConnect is een applicatie op de iPhone. Wil een burger een melding doen bij de gemeente, dan geeft hij die door met zijn mobiele telefoon. Via GPS-coördinaten is direct bekend waar de melding vandaan komt en met de camera kan gemakkelijk een foto bijgevoegd worden. De gemeente heeft dan alle informatie en kan in actie komen.
De applicatie is te gebruiken door iedere burger en gemeente in Nederland, maar is een initiatief van gemeente Delft, Almere en ontwikkelaar appnormal.com. Delft en Almere spelen ook een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van de applicatie.
BurgerConnect werkt op dit moment alleen nog via de Apple iPhone, maar ontwikkelaar appnormal.com wil de applicatie dit jaar samen met de deelnemende gemeenten doorontwikkelen en de applicatie via alle smartphones beschikbaar stellen. Met de nieuwe technologie kunnen gemeenten sneller, makkelijker en vooral interactiever communiceren met inwoners. De technologie is eenvoudig te koppelen aan de bestaande systemen van de overheid, zodat gemeenten er gemakkelijk mee kunnen werken.

vrijdag 18 juni 2010

Sebastiaansbrug hoeft niet breder


De aanbesteding voor de St. Sebastiaansbrug is stopgezet. Tijd voor herbezinning. De brug moet vervangen worden en het plan is om deze dan gelijk breder en hoger te maken. In het plan voor de verbrede Sebastiaansbrug (+ 2,7 meter) komen aan twee zijden fietspaden, waarvan één tweerichtingsfietspad. Dat fietspad is aan de oostzijde getekend, maar mist aansluiting op de route naar de TU wijk. Een fietspad aan de westzijde sluit wel aan op het fietspad op de Michiel de Ruijterweg. Dat is de route van de fietsers naar de TU wijk. De fietsers hoeven de tram minder te kruisen, wat de veiligheid bevordert. En met het tweerichtingsfietspad aan de westzijde kan je binnen de 25 meter breedte van de huidige brug het plan realiseren.

zie ook Een nieuwe Sebastiaansbrug deel 1: de breedte

EvH

zaterdag 12 juni 2010

Utrechtse universiteit bezorgd over elektromagnetische velden door tram

Uit Delta en Driftstroom
De TU Delft was ooit helemaal niet zo happig op de tramlijn die het Mekelpark zou 'doorklieven'. Bovendien zou de tram elektromagnetische strooivelden creëren die meetapparatuur in de war zou brengen. Maar er kwamen oplossingen en dus omarmde de universiteit de tramlijn, om vervolgens keer op keer teleurgesteld te worden.

Ook in het Utrechtse vreest men de elektromagnetische velden als gevolg van de geplande tramlijn over de Uithof.

Expositie Biodiversiteit Botanische Tuin

Wetenschappelijk directeur van de Botanische Tuin TU Delft, Bob Ursem, opent op 25 juni de expositie Biodiversiteit.

De expositie vind plaats op de Botanische Tuin TU Delft, Poortlandplein 6, Delft, van 12:00 uur - 14:00 uur

Door de Verenigde Naties werd 2010 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Het doel is publiek bewustzijn te wekken voor de betekenis van biodiversiteit en het belang ervan voor de mens. Ook in de Botanische Tuin van de TU Delft wordt aandacht geschonken aan die gebeurtenis. In de Nieuwe Oranjerie wordt met tekst en beeld biodiversiteit vanuit verschillende gezichtspunten belicht. Daarnaast zijn delen van de Tuin ingericht op het thema.

In aansluiting op de opening zal gepresenteerd worden: Darwin’s Quest, vier lezingen bij een tentoonstelling.

De vier lezingen maakten deel uit van het educatief project Darwin’s Quest dat in 2009 centraal stond in de Botanische Tuin. Gehoor gevend aan de vele verzoeken werden de lezingen gebundeld tot een publicatie. Deze zal vanaf 25 juni verkrijgbaar zijn in de Museumshop bij de ingang van de Tuin.
Meer informatie:

Meer informatie over de expositie en over de publicatie ‘Darwin’s Quest, vier lezingen bij een tentoonstelling’ is te verkrijgen bij dhr. Bert van der Meijden, Botanische Tuin, tel: 015 278 1725, l.a.vandermeijden@tudelft.nl.

Bron: TU Delft

vrijdag 4 juni 2010

St. Sebastiaansbrug

Woensdag 3 juni maakte de gemeente bekend dat de aanbestedingsprocedure voor verhoging en verbreding van de Sint Sebastiaansbrug voorlopig is uitgesteld. Als reden wordt onder andere opgegeven het aantreffen van vervuiling en problemen met een kapvergunning.

Ik zie kansen om de brug niet breder en niet hoger te maken. Het kan allemaal: géén tweerichtingsfietspad aan de oostzijde, géén lange opstelstrook voor autoverkeer richting Ezelveldlaan (wat eigenlijk gewoon een derde rijbaan is) en géén verhoogde brug omdat er dan 7 boten extra per dag onderdoor kunnen.

De Sebastiaansbrug is een grote, alom erkende, fout uit de jaren 60. Gisterenavond nog noemde TU hoogleraar Maurits de Hoog de Sebastiaansbrug 'een barrière in het stedelijk weefsel'.

Er ligt weer een nieuwe kans om het te drukke autoverkeer in TU-Noord integraal aan te pakken. Dat is de boodschap die ik haal uit het persbericht. Wij wachten een uitnodiging van de wethouder af.

EvH

woensdag 2 juni 2010

De boot naar het station

Uit Delta
Een speciale veerdienst zou de geplaagde forensenroute naar het station kunnen ontlasten. Dat stelde dr.ir. Rutger de Graaf (Deltasync) tijdens een presentatie bij YesDelft.
De Nieuwe Haven als loopplank naar de campus – Beeld: DeltaSync

Hij was net terug uit New York en had daar gezien hoe mensen daar met veel plezier de boot namen naar een Ikea-vestiging aan het water. Om het ook plezierig te houden, werden de aankopen thuisbezorgd.

Terug in Delft heeft buslijn 40 naar het station te kampen met diverse wegomleggingen. De fietsen stapelen zich voor het station hoog op en de bouw aan de spoorzone is nog maar net begonnen. En dan hebben we het nog niet over de aanstaande renovatie van de Sebastiaansbrug.

In een zoektocht naar betere doorstroming van toeristen, winkelende massa's, forensen en studenten greep DeltaSync terug op vervoer over het water. Ir. Wenneke Lindemans riep in herinnering dat in vroeger tijden waterwegen een belangrijke rol hebben gespeeld in vrachtvervoer.

Een speciale veerdienst zou volgens De Graaf in de spits elke 2 minuten vanaf het station naar de Nieuwe Haven tegenover het gebouw van YesDelft kunnen varen, reistijd 5 minuten. De zelfde tien schepen (met 40 plaatsen) zouden buiten de spits toeristen kunnen vervoeren en in het weekend winkelende streekgenoten.

Lees verder in Delta