maandag 28 september 2009

Uitkijken

Eén keer wordt de container niet geleegd en je hebt na enkele dagen dit resultaat.

Uitkijk

Vanaf het nieuwe speeltoestel aan de Kanaalweg heb je een mooi uitzicht op de Botanische tuin.

donderdag 24 september 2009

Kruising Jaffalaan Rotterdamseweg

Foto ter ondersteuning van het eerdere bericht. Nu nog een listig kruispunt, het wordt vast beter als de Julianalaan 30km zone is en het kruispunt daarop aangepast.

EvH

woensdag 23 september 2009

Vernieuwde Jaffalaan bijna klaar

Al sinds enkele weken is de Jaffalaan weer open. In een bericht op de gemeentesite staat te lezen dat de officiele opening in oktober is.
"De Jaffalaan moet in de toekomst de huidige functie van de Julianalaan als wijkontsluitingsweg gaan overnemen.Dit is onderdeel van een wijziging van de verkeerssituatie in het gebied TU-Noord, waaronder het inrichten van een 30 km-zone op de Julianalaan. Als dit is gebeurd kan ook het kruispunt waarop de Jaffalaan, Julianalaan, Rotterdamseweg en Van Barenstraat aansluiten, worden ingericht volgens de toekomstige situatie. Op het kruispunt komt dan een duidelijke scheiding tussen het 30km gebied van de Julianalaan en de doorgaande verkeersstroom van de Jaffalaan."
Wat is toekomst voor de Julianalaan? Maar toch weer leuk om te lezen dat het er aan komt.
Lees vollledig bericht
LB

donderdag 10 september 2009

Julianalaan West (tijdelijk ?) verlost van veel bussen

Gelukkig! De Julianalaan West is verlost van een hoeveelheid bussen. De Michiel de Ruyterweg is weer open en de nieuwe Jaffalaan kan nu ook echt gebruikt gaan worden.
Hopelijk gaat wat meer verkeer de Jaffalaan ontdekken of kan de gemeente het verkeer daar meer verkeer aktiever heen leiden. De marktkramenvervoerder heeft het helaas nog niet ondekt maar wie weet.....
Op naar de herinrichting van Julianalaan West.
LB

Studenten kamertekort 1949

In 1949 was de TU-Delft de enige technische universiteit. Het het aantal studenten aan de TU delft groeide in 1949 explosief naar 6000 studenten. Het gevolg was een capaciteits- en kamertekort. De oplossing toen was de bouw van een studentendorp. De oprichting van TU eindhoven en de TU Twente heeft voor een betere spreiding gezorgd. Misschien nu met het vooruitzicht van meer dan 20.000 TU studenten tijd voor de oprichting van de Amsterdamse TU ? Zie hier het nieuwsbericht uit het polygoonjournaal:

Polygoon journaal 1949
C.L.

woensdag 9 september 2009

“Wethouder wil miljoenen voor herstel TU-Noord”

Vrij naar het artikel op nu.nl “Kenia wil honderden miljoenen voor herstel oerbos

Delft - De redding van het meest monumentale deel van Delft gaat zeker miljoenen Euros kosten. De verantwoordelijke Delftse wethouder riep andere partijen woensdag op het geld beschikbaar te stellen, zodat het TU-Noord gebied in Wippolder kan worden hersteld.

De wethouder deed dat tijdens een donorconferentie op het hoofdkwartier van de Belangenverenging TU-Noord in Delft, de kennisstad van Nederland.
In het afgelopen decennium verloor het monumentale TU-Noord een kwart van zijn bomen, onder meer doordat opeenvolgende wethouders deals sloten met TU en projectontwikkelaars.
In TU-noord staan vele duizenden bomen, volgens nauwkeurige metingen gingen al meer dan 1500 bomen verloren.

Ramp

Een ecologische en menselijke ramp dreigt als gevolg van het afnemende aantal bomen. Een groot aantal inheemse soorten leeft in de monumentale bomen in het TU-Noord gebied.
Duizenden bewoners in TU-Noord en in Delft zijn voor hun welbehagen ondermeer gaan wonen en komen recreeren in het lommerijke TU-Noord.
Het TU-Noord gebied is een van de weinige plekken in Delft waar zo’n dichte concentratie van monumentale bomemn staat. De bomenkap op grote schaal in de afgelopen jaren heeft geleid tot verdwijnende soorten en veel onbehagen bij de bewoners.

Toerisme

De toerismesector, een van de pijlers van de Delftse economie, wordt ook geschaad door de bomenkap in TU-Noord.
De aantrekkelijkheid van het gebied neemt af. Op termijn kan dat leiden tot een afname van het aantal toeristen dat een bezoek brengt aan Delft.
De wethouder van Delft kennisstad lijkt de ernst van de situatie inmiddels te onderkennen en wil op grote schaal nieuwe bomen aanplanten in het TU-Noord gebied. Ook wil de wethouder de bestaande bomen beter beschermen.

Dwingen

Verder heeft de wethouder aangekondigd dat ontwikkelaars die zich niet houden aan de ecologische uitgangspunten, desnoods zal dwingen om weg te gaan.
De wethouder stuit daarbij op verzet van bestaande economische belangen in de Wippolder, die nog altijd veel invloed hebben in de voormalige TU wijk.
De tegenstanders van de wethouder dringen aan op schadeloosstellingen en willen garanties dat partijen het TU-Noord gebied niet onder dwang hoeven te verlaten.

Sebastiaansbrug +1m


Een nieuwe brug die een meter hoger is, had voor deze boot niets uitgemaakt.

evh

maandag 7 september 2009

Platanus Hispanica -1

De plataan aan het Zuidplantsoen heeft het veld moeten ruimen. De boom stond op de rand van het trottoir, danig in de weg om meer auto's over het Zuidplantsoen te laten razen. De boom stond er eerst, toen pas werd het trottoir ingetekend. En weer heeft een boom verloren. Een breder trottoir was naar mijn idee veel stijlvoller geweest en had de boom kunnen sparen.

Jammer, de boom stond er pas enkele tientallen jaren.

evh

vrijdag 4 september 2009

A4: "een prachtig ingepaste weg die niets oplost"

Aldus Schiedamse wethouder in NRC Handelsblad van 4-9-2009. "Het kabinet mag hebben besloten dat de A4 wordt verlengd, maar of het stuk snelweg er komt is onzeker", zegt wethouder Haan. "Ik kan nog niet zeggen of wij naar de Raad van State gaan. Daarover besluit de gemeenteraad. Ik verwacht van wel. In dat geval kan het goed zijn dat de Raad van State oordeelt dat de minister geen goede keuze heeft gemaakt uit de alternatieven." en "Deze weg betekent niets voor de bereikbaarheid van de Randstad." en "De minister wil kennelijk een stoer besluit nemen. Hij denkt dat het goed is voor zijn imago om voor 880 miljoen euro zeven kilometer snelweg aan te leggen. Dat is 1.257 euro per strekkende centimeter. Het wordt de duurste snelweg van heel Europa."
Ook de gemeente Delft is niet overtuigd. Het AD schrijft: "Het besluit heeft direct veel protest opgeroepen bij onder meer de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Zij vrezen overlast en zijn bang dat het nu al drukke verkeersknooppunt bij de Beneluxtunnel straks dichtslibt. Liever zien zij dat de huidige A13 wordt verbreed. Ook de gemeente Delft wil dat."