vrijdag 22 februari 2008

Sebastiaansbrug


Bron: Radio TV West


DELFT - Een van de belangrijkste bruggen naar de Delftse binnenstad wordt voor een renovatie waarschijnlijk helemaal afgesloten. De gemeente wil de mogelijkheden daarvoor onderzoeken.

Bij een gedeeltelijke afsluiting van de Sint Sebastiaansbrug gaat het werk zo’n 26 maanden duren, bij hele afsluiting is die periode ongeveer de helft.

De Sint Sebastiaansbrug is technisch op en moet verbreed worden door de komst van tramlijn 19 die daar in 2012 moet rijden. Eind vorig jaar waren er al tegenvallers met de brug. De kosten zijn al hoger uitgevallen dan eerder gedacht.

donderdag 21 februari 2008

AD.nl - Delft - Lange afsluiting Sebastiaansbrug

AD.nl - Delft - Lange afsluiting Sebastiaansbrug:
DELFT - De beoogde renovatie van de Sebastiaansbrug heeft mogelijk tot gevolg dat Delft meer dan een jaar uit twee delen bestaat die erg slecht met elkaar zijn verbonden. ........"

woensdag 13 februari 2008

Virtual Earth



Microsoft's Virtual Earth heeft het TU Noord gebied met luchtfoto's in vogelvlucht. Prachtige beelden van TU Noord met (toen nog) veel groen. De foto's zijn zo'n 2 jaar oud, dus het scheelt 1.000 bomen.

dinsdag 12 februari 2008

GroenLinks voert nu wel actie voor groen

Waar was Groenlinks bij het bestemmingsplan TU Noord???

AD.nl - Delft - GroenLinks voert actie voor groen:
DELFT - De Delftse afdeling van GroenLinks gaat dinsdag 12 februari zelf een knip in de Kerkpolderweg maken, nu de gemeente deze maatregel niet in het ontwerpbestemmingsplan voor het recreatiegebied heeft opgenomen.
De knip die GroenLinks wil, is een onderbreking van de weg die het autoverkeer tussen de wijken Buitenhof en Tanthof West moet tegenhouden. De gemeente geeft de voorkeur aan een goede doorstroming van auto’s.

Eerder vroeg natuurvereniging KNNV aandacht voor dit braakliggende terrein achter zwembad Kerkpolder. Een ondernemer wil er een groots sport/sauna-complex bouwen, terwijl de KNNV pleit voor biologische tuinen en een gedeeltelijke afsluiting voor het verkeer, ook om het aantal doodgereden amfibiën op die plek terug te dringen.

Tot 11 maart kunnen burgers hun zienswijze op het bestemmingsplan indienen bij de gemeente."

zondag 10 februari 2008

Vroege Vogels: Kappen!

Vroege Vogels: Kappen!
Een nieuwe of bredere weg, herinrichting van een gebied, zogenaamd 'zieke' bomen die zouden leiden tot onveilige situaties. Veel gemeenten, provincies en andere grondeigenaren maken plannen waarbij vaak onnodig een bomenrij met waardevolle eiken, een houtwal met berken, een bosje elzen en wilgen of soms zelfs een heel park dreigen te verdwijnen. Maar ook de tuineigenaar in de buurt die de prachtige beuk in z’n achtertuin wil weghalen omdat hij er "alleen maar last van heeft". Terwijl bijna iedereen ervan overtuigd is dat bomen goed zijn voor de CO2-compensatie en tegen de luchtverontreiniging.

Dreigen bij u in de buurt ook bomen ten prooi te vallen aan de motorzaag? Laat het Vroege Vogels weten.

woensdag 6 februari 2008

Het goede voorbeeld



Wethouder Koning heeft aangekondigd grote bomen te (her-)planten in Delft. Op het Bastiaanplein zijn er alvast enkele neergezet.