donderdag 8 juli 2010

Kruispunt Jaffalaan aangepakt


Uit de stadskrant Delft 25-06-2010:


Rotterdamseweg
Ook het fietspad op de Rotterdamseweg is een stuk veiliger geworden. Het tweerichtingen fietspad loopt vanaf de gemeentegrens en sluit nu aan op het tweerichtingen fietspad van de Jaffalaan. De oversteek van de Rotterdamseweg naar de Van Barenstraat wordt aangepakt. Allerlei aspecten zijn hierbij meegewogen, zoals groen, verkeersdoorstroming en veiligheid. De gekozen oplossing laat een fietspad zien aan de noordzijde van de Van Barenstraat, waarmee alle fietsers op een logischer plaats uitkomen op de oversteek over de Rotterdamseweg. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan de technische uitwerking van de gekozen oplossing.