zaterdag 31 oktober 2009

Luchtkwaliteit Delfts kruispunt ‘real-time’ gemeten


In het kader van het onderzoeksprogramma Advanced Traffic Monitoring (ATMO) heeft TNO meetgegevens verzameld die het mogelijk maken om de luchtkwaliteit beter te voorspellen. Daarmee is het mogelijk de gevolgen van verkeersmaatregelen op de luchtkwaliteit beter in beeld te brengen.
Meetlussen en camera’s die momenteel kruispunten bewaken, zijn niet in staat om op dit punt gedetailleerde gegevens te verzamelen. Het is dus wel nodig om betere sensoren in te zetten. Samen met TU Delft en Vialis voorzag TNO een kruispunt in Delft daarvoor van betere sensoren. De metingen van het sensornetwerk werden gecombineerd met camerabeelden en kentekenplaatherkenning, zodat de uitstoot van een auto in verband kon worden gebracht met zijn snelheid en met het type auto. De metingen waren gedetailleerd genoeg om high-emitters te identificeren, voertuigen die voor hun type en bij de gemeten snelheid buitengewoon veel uitstoot veroorzaakten.
Lees hier verder

vrijdag 30 oktober 2009

Verkeersplan TU-Noord omarmd?

Wethouder Anne Koning lijkt welwillend te staan tegenover het voorstel van D66 en VVD om op korte termijn maatregelen te nemen om de verkeersoverlast in TU-Noord aan te pakken. Dit bleek gisterenavond in de commisie vergadering.

Naar aanleiding van het verkeersplan dat VVD en D66 samen met de Belangenvereniging hebben opgesteld, en dat afgelopen dinsdag tijdens de algemene beschouwingen door D66 aan de wethouder werd aangeboden, vroegen D66 en VVD de wethouder gisteren op drie aspecten nader in te gaan:
1) Is zij bereid op korte termijn maatregelen te treffen om de verkeersoverlast aan te pakken?
2) Gaat zij tijdens de afsluiting van de Sebastiaansbrug de voorgenomen maatregelen uit het LVVP uitvoeren?
3) Is zij bereid het verkeersplan als input te gebruiken om het LVVP te herijken?

Voor de eerste 2 onderwerpen zegde Koning toe in december met een overzicht te komen in de commissie.
Voor het derde onderwerp zegde zij toe dit in de project MER voor Delft ZuidOost mee te nemen.

Ook suggereerde Koning om het verkeersplan te betrekken in de coalitieonderhandelingen in maart na de verkiezingen.

Gaat er nu dan toch iets gebeuren aan verbetering van de leefbaarheid a.g.v. van de verkeersoverlast in TU-Noord? We kunnen het bijna niet geloven na 6 jaar strijd vanuit de Belangenvereniging tot aan de Raad van State toe. Toch lijkt er een doorbraak te ontstaan, nu D66 en VVD het verkeersplan TU-Noord op de politieke agenda hebben gezet en Koning een draai lijkt te gaan maken. Wij zullen met grote belangstelling de verdere ontwikkeling nauwgezet blijven volgen.

BR

woensdag 28 oktober 2009

Metamorfose voor plint civiel

Een transparante luifel met één hoofdingang en een centraal restaurant moet de uitstraling van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen opvijzelen, schrijft Delta. De onderrand van het gebouw bestaat nu nog uit open onderdoorgangen, twee uitbouwen voor collegezalen en nieuwbouw voor Geowetenschappen. Een transparante luifel met één centrale hoofdingang, een campuscafé en een winkelruimte moet deze losse elementen verbinden. In de luifel zelf komen project- en vergaderruimtes.

Tram 19 na acht jaar nog steeds spoorloos

"Trammetje komt zo. Dat dachten Oras, AAG, VSSD en Stip in 2004, nadat de gemeente had besloten tot aanleg van de nieuwe tramlijn 19 over de (toen nog bestrate) Mekelweg. Vijf jaar later is de tramlijn er nog steeds niet." meldt Delta

Stijging aantal eerstejaars valt mee

"De stijging van het aantal nieuwe eerstejaars studenten is niet de voorspelde 35 procent, maar slechts 8 procent. Dat onthulde collegelid Paul Rullmann deze maand in een overleg met de studentenraad", schrijft Delta.
We lezen niets over een meevallende stijging aan behoefte voor studentenwoningen, waar DUWO enige tijd de alarmbel over rinkelde....

maandag 26 oktober 2009

Geslaagde wetenschapsdag botanische tuin


Zondag 25 oktober was iedereen welkom op de Delftse Wetenschapsdag. Bij diverse instellingen en bedrijven kon je je licht opsteken over wetenschap en technologie. Vooral de Botanische Tuin van de TU-Delft stond in de belangstelling. Het mooie weer zal daarbij zeker meegespeeld hebben. De TU-Delft had groots uitgepakt om kinderen op jonge leeftijd te interesseren voor een toekomst in de beta-wetenschappen. Er waren veel leuke dingen te doen. Thema was “Reis om de wereld met Bio”. Er was o.a. een speurtocht naar onbekende planten, je kon proefjes doen in het pretlab, men kon een ritje maken op het stoomtreintje door de tuin en nog veel meer. Leuk voor de kinderen en voor de ouders, die in het najaarzonnetje konden genieten van de Botanische tuin in herfstkleuren.
C.L.

Nuna 5

Volg de race van het Delftse team met de Nuna 5.


Foto's: Nuon Solar Team's photostream

dinsdag 20 oktober 2009

Kapelsbrug, vervolg


Het vernieuwde ontwerp (rechts op de foto) van de Kapelsbrug is vorige week donderdag aan de welstand voorgelegd. Op de presentatie is de brug nu voorzien van een bovenleiding voor de tram, dat was eerst niet getekend (niet zo duidelijk op de kleine afbeeldingen). De bomen die erop staan zullen pas over een jaar of 15 deze hoogte bereiken, want die worden allen gekapt. Mede door de bovenleiding en masten zal het 'oude' Gezicht op Delft nooit meer hersteld worden, zelfs bij een boogbrug. Wat mij betreft kunnen we dat aspect beter buiten beschouwing laten en de brug in zijn huidige omgeving beoordelen.

EvH

maandag 19 oktober 2009

D'66 en Sebastiaanbrug

Wat een verademing om de toelichting van D'66 te lezen, de spijker op zijn kop! Hier kan Groen Links nog wat van leren: wel ageren tegen de A4 (Minister van Asfalt) maar in eigen gemeente zie ik weinig initiatief.

zondag 18 oktober 2009

Dubbel Delft

Uit: Delft op Zondag, 18-10-2009
Eigenlijk is het al sinds de jaren zestig rommelig in dit deel van de stad, en dat is dan nog eenvoudig uitgedrukt. Na de sloop van de gasfabriek begon het.
Als gevolg van het in 1956 door de Gemeente Delft gepresenteerde ‘Komplan’ werd er in 1960 begonnen met het aanleggen van een weg die de nieuwe Sebastiaansbrug via de Nieuwe Kerk, de Langendijk, het Rietveld en de Vlamingstraat met de Reineveltbrug zou moeten verbinden. Een flink deel van de oude binnenstad zou hiervoor op de schop moeten. Eerst werd in 1962 en 1963 de weg richting Zuidwal om de gashouders van de Gasfabriek heen gedrapeerd.

Gelukkig werd het ‘Komplan’ van ir. Van Embden minder rigoureus uitgevoerd dan gepland. Een flink deel van de Zuiderstraat ging plat om de aansluiting van de Sebastiaansbrug op de noordkant van de Schieoever te realiseren. Uiteindelijk wist men met een scherpe bocht de Sebastiaansbrug aan te laten sluiten op de Zuidwal. Op de plek van de gashouders was – hoe kan het ook anders – de grond zwaar vervuild. Jarenlang was dit een terrein met een hek eromheen.

Uiteindelijk werd het nieuwe stadstheater van Delft er gebouwd, kwam er woningbouw aan de Zusterlaan en verrezen er in de loop van de jaren nog meer winkels, een bibliotheek, een bios en allerhande winkels. Vrij recent werd het winkelcentrum In de Veste uitgebreid met een nieuw plein, dito winkels en een beetje woningbouw. Ondertussen was er een plan bijgekomen: het doortrekken van de tram naar de TU-wijk en omgeving. En dat zorgde weer voor een probleem: de Sebastiaansbrug is oud en der dagen zat en dient een flinke facelift te krijgen.

Met als gevolg dat binnen afzienbare tijd de brug voor alle verkeer wordt gesloten. Voor een deel is dat nu al het geval. Ondertussen is ook de Ezelsveldlaan tot strak aan het water volgebouwd. Hoe strak het kan is op de rechterfoto te zien: héél strak. O ja, en dan is er ook nog wat te doen over de vorm van de brug ter hoogte van het Legermuseum, wil het theater er een zaal bij en gaat de tram later rijden dan gepland. Altijd wat te beleven in dit deel van de stad, zullen we maar zeggen…

vrijdag 16 oktober 2009

Gemeente organiseert haar eigen verzet

Nu het bestemmingsplan Sebastiaansbrug gisterenavond is aangenomen in de Gemeenteraad, kun je je afvragen hoe dit gaat aflopen. De wijze waarop PvdA wethouder Koning dit weet af te dwingen, roept een stevig Deja-vu gevoel op. We weten hoe het bestemmingsplan TU-Noord 2,5 jaar geleden zijn levenslicht zag in de Raad en we weten ook hoe dat is afgelopen. Het is vooral de wijze waarop dergelijke plannen in Delft nog steeds tot stand komen, wat burgers zo machteloos maakt en met lege handen achter laat. Ook dit keer waren er veel zienswijzen en uiteindelijk gebeurt daar bar weinig mee. Echte participatie, werkelijke uitwisseling van ideeen zou veel hebben uitgemaakt. Opnieuw een gemiste kans.
BR

dinsdag 13 oktober 2009

De Sebastiaansbrug en de PvdA (2)

Citaat uit Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) van juni 2005:
“Het TU-noord-gebied blijft na deze wijzigingen in de verkeerscirculatie zeer zwaar belast. Zowel vanuit capaciteit als leefbaarheid is het gewenst dat minder verkeer via deze wegen naar de binnenstad rijdt. De luchtkwaliteit en de geluidhinder blijven zorgelijk. Er is geen eenvoudige oplossing te vinden voor het overbelaste netwerk in het TU-noordgebied.
[…]
De oplossing zal gevonden moeten worden in het reduceren van het autoverkeer.
[…]
Mocht blijken dat de ontwikkelingen negatief zijn, zullen extra maatregelen worden voorgesteld die de omvang van het verkeer zullen beperken.”

Punt. Inmiddels zijn er bouwplannen bijgekomen, zijn infrastructurele maatregelen vertraagd en zijn de verkeersintensiteiten verder toegenomen.

PvdA's Koning handelt volledig in strijd met het LVVP
Vier jaar later, in de commissievergadering van 6 oktober 2009, stelt PvdA wethouder Anne Koning voor om de Sebastiaansbrug te verhogen en te verbreden. Te verhogen om de brug minder vaak open te laten gaan. Te verbreden, om de afwikkeling van het autoverkeer te versnellen nadat de brug open heeft gestaan. Praktisch gezien betekent dit, dat het nog gemakkelijker wordt om met de auto door TU-Noord te rijden. In plaats van reduceren van het autoverkeer, wat in het LVVP is afgesproken, wordt het de auto gemakkelijker gemaakt. Dit is volledig in tegenspraak met het LVVP.

Vijf meter minder breed kan
In plaats van 3 fietsstroken en 3 wegstroken, kan met 2 fietsstroken en 2 autostroken hetzelfde worden bereikt, waardoor de brug 5 meter smaller kan zijn. De wethouder beweert van niet, maar wilde niet ingaan op de vragen gesteld door D66 en SP en Leefbaar, omdat die te "technisch" waren. De dubbele autostrook richting binnenstad zou nodig zijn om rechtsaf verkeer naar de Ezelsveldlaan mogelijk te maken en om bij geopende brug het autoverkeer dubbel op te kunnen stellen. Maar er is bijna geen rechtsaf verkeer, al helemaal niet als de Kruisstraat straks wordt afgesloten. En voor het dubbel opstellen van wachtende auto's is geen verkeerskundige noodzaak, zeker als dat in de andere richting ook niet nodig is (want daar is maar een autostrook voorzien). Het lijkt er meer op, dat met deze dubbele strook het mogelijk wordt gemaakt om veel meer verkeer af te kunnen wikkelen in de toekomst.

Minder hoog kan
Provinciaal beleid zegt: nieuwbouw/verbouw van een brug moet op "Kruithuisbrug-hoogte". Om gemeentes daartoe te verleiden, betaalt de provincie graag mee, als je je als gemeente daaraan houdt. Maar wat gebeurt er, als je toch een lagere brug bouwt. Hooguit niet meebetalen door de provincie, de fietsbrug bij de Tweemolentjes kade is ook niet op "Kruithuisbrug-hoogte" gebouwd. Dit financiele gat kan worden gedicht met de meevaller als je de brug 5 meter minder breed maakt. Verkeerskundig is er ook niets op tegen om de brug 2 meter lager te maken in plaats van een meter hoger. Een 2 meter lagere brug is nog steeds hoog genoeg om het gros van de pleziervaartuigen door te laten. Het zal erg meevallen hoe vaak de brug open moet voor het enkele binnenvaartschip en het enkele hoge pleziervaartuig dat passeert.

Effecten
Met een minder brede en hoge brug wordt de route door TU-Noord voor autoverkeer wat minder aantrekkelijk, maar dat is nu juist wat Koning in haar LVVP nastreeft. Verder, het beste argument dat een smallere brug volstaat, kan simpelweg worden afgeleid uit de huidige situatie, die al meer dan een jaar tot geen enkel probleem leidt voor de doorstroming: 2 autostroken nadat werd geconstateerd dat de brug in slechte staat verkeert.
Een minder hoge brug is ook minder steil. Dat is goed voor fietsers, die zullen de brug minder mijden. Meer fietsverkeer is geheel in lijn met het Delftse beleid. Ook voor de tram is een minder steile brug beter. Een steile brug geeft problemen bij wegrijden bij natte rails en bladeren op de rails. Ook is een steile brug gevaarlijker, omdat de tram aan het eind een scherpe bocht naar links moet maken langs De Veste.
Eigenlijk kent een hogere en bredere brug alleen maar verliezers.

Halstarrigheid
Waarom houdt Koning zo halstarrig vast aan een hogere en bredere brug?
Ik kan het niet bedenken. Niemand wil dit, een formaat Kruithuisbrug in een woon- en winkelgebied, maar de PvdA wel, graag zelfs. D66, SP en Leefbaar zijn de enigen die het niet willen, CDA eigenlijk ook niet, maar lijkt morrend toch maar in te stemmen met dit plan. GroenLinks kan alleen bedenken, dat ze de brug minder vaak open wil en hem daarom hoger en breder wil.

Oordeel zelf
Beste kiezer, oordeel zelf wat het beste is voor uw wijk en laat uw stem gelden in maart 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen. En bedenk dat de PvdA dit willens en wetens er door drukt, zo berekenend als de PvdA is dat er geen meerderheid zal worden georganiseerd om dit onzalige plan van tafel te krijgen.
BR

sebastiaansbrug

Ook ik was bij de raads commissie vergadering. Heren en dames commissieleden: wat een gemiste kans! Die brede brug die er nu ligt is breed genoeg! De brug is ooit gemaakt om doorgaand verkeer van oost naar west te verwerken. Er liggen nu vier rijstroken. In de LVVP wordt gezegd dat deze route een wijk ontsluitingsweg zal/moet worden; dan heb je toch niet een nog bredere brug met 6 rijbanen nodig ? Verspilling van geld en tijd en aanbod cre-eert vraag, dus krijgen we nog meer auto's door onze wijk. Ten tweede: politieke partijen in Delft die zo tegen de verlenging van de A4 zijn, terwijl dit voorstel gewoon wordt aangenomen, die partijen snap ik echt niet.
AJS

woensdag 7 oktober 2009

De Sebastiaansbrug en de PvdA

Gisterenavond is in de commissievergadering een eerste stap gezet naar de vervanging van de Sebastiaansbrug door een brug van het formaat Kruithuisbrug. Met een bijna kinderlijk maar regentesk enthousiasme wist wethouder Anne Koning triomferend het concept bestemmingsplan af te dwingen.

De meeste partijen reageerden lauw. Alleen SP, D66 en Leefbaar Delft boden sterk inhoudelijk tegenspel, waar Koning niet van terug had en waar ze in de beantwoording haar ware gezicht liet zien. Inhoudsloos, zelfingenomen en regentesk. Koning toonde zich opnieuw een kind van haar PvdA, zoals ze ook hecht aan het pluche, ze wil graag nog 4 jaar door.
SP, D66 en Leefbaar Delft lieten in niet mis te verstane bewoordingen merken, dat ze niet gediend waren van Koning’s inhoudsloze beantwoording.

Peilingen
Gelukkig staan deze 3 partijen hierin niet alleen. Landelijke opiniepeilingen laten zien, dat de PvdA zal worden gedecimeerd in de verkiezingen en tot vijfde of zesde partij zal worden teruggebracht: van 33 naar 14 zetels in de Tweede Kamer als er nu verkiezingen zouden zijn. Wat SP, D66 en Leefbaar in Delft in het klein laten zien, laten de kiezers landelijk nu al zien: arrogantie, zelfingenomenheid en regentesk gedrag wordt door de burgers niet gepikt anno 2009. De moderne en open wijze van acteren door bijvoorbeeld D66 levert landelijk een stijging op van 3 naar 24 zetels.

Gebrek aan innovatie
De PvdA is blijven hangen in de vorige eeuw. Koning maakt het helemaal bont met haar plannen voor de Sebastiaansbrug, welke in de vijftiger jaren de aanzet was naar een verder niet uitgevoerd megalomaan plan om een autoweg dwars door de stad aan te leggen. Door nu voor te stellen deze brug te vervangen voor een van het formaat Kruithuisbrug begeeft Koning zich op de doodlopende weg van de ambtelijke dwaling van 50 jaar geleden.
Een totaal gebrek aan innovatie waar Nederland zo naar snakt. Delft Kennisstad is een loze kreet aan het adres van Koning.

D66, SP en Leefbaar helpen TU-Noord
Er is één lichtpuntje om dit megalomane plan van Koning bij te stellen, namelijk de kiezer die onverbiddelijk zal zijn. Trekken we de huidige landelijke opiniepeiling door naar Delft, dan zal de Delftse PvdA terugvallen van 11 naar 5 zetels, gelijk aan de omvang van het huidige CDA. Andere partijen zullen stijgen, waaronder D66 en SP en Leefbaar. En die verdienen dit ook gezien hun opstelling, niet alleen in dit debat maar in het algemeen de afgelopen jaren in het TU-Noord dossier.

De val van Koning en haar PvdA
Na decennia de PvdA in het bestuur van Delft te hebben gehad, is bestuur en ambtenarij zo verkokerd en verkalkt geraakt, dat de PvdA in de oppositie een verademing zal blijken te zijn voor deze stad. De kiezer zal spreken. Ik kijk nu al uit naar de val van Koning van haar pluchen troon en de eliminatie van haar partij uit het Delftse bestuur.
BR

Elektrisch vervoer op de campus ?


De parkeer capaciteit op de TU campus is momenteel ontoereikend. Om dit op te lossen wil de TU parkeergarages bouwen op de campus. Echter deze kosten veel geld, wat de TU momenteel niet heeft. Dit is de reden waarom de TU-Delft een alternatief plan onderzoekt.

In plaats op de campus te parkeren, wil men een groot transferium aanleggen in het zuiden van de campus. Vanaf deze parkeerplaatsen zouden de TU medewerkers dan met elektrisch transport naar hun werkplekken vervoerd kunnen worden. Alle vormen van elektrisch transport staan daarbij nog open.

Gaat de TU-Delft nu dan ook eindelijk een bijdrage leveren aan het duurzaamheids-vraagstuk in de gemeente Delft? Prima. Minder autobewegingen rondom de campus en verbetering van de luchtkwaliteit. Laten we hopen dat het niet alleen bij onderzoeken blijft.


C.L.

dinsdag 6 oktober 2009

Sebastiaansbrug

De tram gaat er komen, dat accepteren we. Dat die er snel moet komen begrijpen we ook.
Vanavond heb ik ingesproken over het nut van een bredere brug en het nut van een nieuw bestemmingsplan.
De kosten van het optuigen van een nieuw bestemmingsplan, het in procedure brengen e.d. worden gemaakt terwijl het misschien niet eens nodig is. Binnen de vigerende bestemmingsplannen had de brug waarschijnlijk ook hoger gemaakt kunnen worden. Ik heb een naar gevoel dat de brug uiteindelijk nog iets hoger wordt dan de voorziene extra meter. Het nieuwe bestemmingsplan laat het toe. En bovendien wilde de wethouder hier géén toezegging over doen. Wel over de breedte, maar ja, daar is al helemaal geen ruimte meer voor extra meters. Wat ook heel waarschijnlijk is, is dat de bomen aan de zuidkant, naast het voormalige ketelhuis het ook gaan ontgelden omdat de brug breder moet. Op een totaal van de honderden bomen die hebben moeten wijken voor de tram, kunnen die er ook nog bij.

EvH

zondag 4 oktober 2009

Platanus Hispanica: Nijmeegse lessen voor Delft

De prachtige plataan op de hoek Zuidplantsoen - Schoemakerstraat is niet meer. Gekapt, omdat de verlegde trottoirband de boomstam schampte. Dat paste niet onder de liniaal van de Delftse verkeerstechnici.
Jammer, ga eens op werkbezoek bij de Nijmeegse collega's om te zien hoe zij de tekenplank hanteren en de trottoirband durven weg te laten op de Heijendaalse weg. Misschien is het zelfs een idee om de gekromde Nijmeegse liniaal een keer te lenen om te bezien of een Delftse gekromde goot om de boom past. Er zit vast geen patent op deze Nijmeegse vinding; Delft Kennisstad kan er nog wat van leren.

zaterdag 3 oktober 2009

"Kaalslag van 10 monumentale platanen goed voor milieu"

Geniet nog even van deze prachtige platanen aan de Michiel de Ruyterweg, zolang het nog kan. Binnenkort gaat de zaag erin om plaats te maken voor het trace van de "milieuvriendelijke" tramlijn 19. Althans, met dergelijke fraaie beleidsfrasen wordt de aanleg van deze tramlijn gerechtvaardigd. Maar ja, nu er aardgasbussen in Delft rijden, valt er geen enkel milieuvoordeel meer te behalen met een tram. Dat is jammer van de extra 30 miljoen Euro die er aan worden besteed, maar ook jammer voor deze prachtige platanen en het welzijn van de bewoners uit de buurt. De volgende conclusie is gerechtvaardigd: tramlijn 19 is slecht voor het milieu omdat er 10 prachtige bomen weg moeten en de tram en aardgasbus hetzelfde milieuvoordeel hebben ten opzichte van de dieselbus.
Hieronder het straatbeeld dat ons te wachten staat na de bomenkap.

Zo doet Amsterdam het

Als de milieuzone in een gedeelte van de Wippolder komt, dan kan je camera's plaatsen voor de naleving.

donderdag 1 oktober 2009

Plant een boom

In Den Haag heeft de PvdA een site hier past een boom gelanceerd waarop je bomen kunt 'planten'. In Rotterdam is de site wensbomen.nl door GroenLinks gemaakt. Volgt Delft?