zaterdag 29 mei 2010

'Meer studentenkamers nodig in Leiden en Delft'

LEIDEN/DELFT - In Leiden en Delft is sprake van een zeer gespannen woningmarkt voor studenten. Dat blijkt uit het onderzoek 'Contrasten in de kamermarkt' dat minister Van Middelkoop voor Wonen, Wijken en Integratie vandaag naar de Tweede kamer heeft gestuurd.

Vanaf 2003 is het aantal studenten met zo’n 28% gestegen en in de toekomst zal de vraag naar studentenkamers blijven stijgen. De komende jaren moet er dus lokaal meer woonruimte voor studenten komen.

Minister van Middelkoop pleit voor meer woonruimte voor studenten en wil dat gemeenten, studentenhuisvesters en onderwijsinstellingen daarvoor goed met elkaar samenwerken.

Uit Westonline

vrijdag 21 mei 2010

Ruzie over parkeerplaatsen

TU-ers, omwonenden en de Porceleyne Fles klagen over de auto's van medewerkers van de Haagse Hogeschool die hun parkeerplaatsen innemen. De academieraad van de Delftse vestiging van de hogeschool is een actie gestart die daar een einde aan moet maken.

Bovenop het dak van het hogeschoolgebouw is een parkeerplaats aangelegd voor medewerkers en bezoekers. De eerste tijd na de opening van het pand in de zomer van 2009 was het parkeren nog gratis, maar sinds drie maanden kost het 22 cent per uur, de helft van het uiteindelijke tarief. Sindsdien is de parkeerplaats leeg en zoeken medewerkers van de hogeschool in de aangrenzende woonwijk en in de TU-wijk een plekje voor hun auto's.

Dat leidt tot veel klachten, meldt de academieraad in een pamflet aan de ondernemingsraad van de TU. De academieraad vindt die klachten terecht. Ze blijkt vooral ontstemd over de manier waarop het betaald parkeren tot stand is gekomen. Volgens voorzitter Wim Hoogland heeft het dak in een laat stadium van de bouw onder druk van de gemeente een parkeerbestemming gekregen, omdat omwonenden vreesden voor parkeerproblemen.

De medezeggenschapsorganen hadden vervolgens inspraak willen hebben op het besluit parkeergeld te vragen, maar dat is niet gebeurd. Hoogland rekent voor dat personeelsleden straks 700 euro per jaar kwijt zijn aan 'in weer en wind op het eigen dak parkeren'. Hij meldt dat er in de woonwijk 'bijna dagelijks ruzie' is over parkeerplaatsen. “Klachten spelen wij door naar de hogeschoolraad. Ook die van TU-medewerkers.”

De ondernemingsraad van de TU is van plan de parkeerperikelen rondom de Haagse Hogeschool op de eigen agenda te zetten, meldt voorzitter Dineke Heersma. Zij vindt dat alle betrokken partijen met elkaar om tafel moeten.
Overigens is ook de TU van plan betaald parkeren in te voeren. Besluiten daarover moeten nog worden genomen, maar eerder meldde de universiteit dat parkeren in 2011 tien euro per maand zou kunnen gaan kosten en in 2012 twintig euro per maand. Hoogland hoopt dat ook zijn werkgever overgaat op dat tarief.

Uit TU-Delta

dinsdag 18 mei 2010

Met watertaxi naar TU-wijk?

Het historische watersysteem van de gemeente Delft biedt interessante mogelijkheden om ingezet te worden voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de binnenstad. Door de fijnmazigheid van de grachten zijn vele locaties in de binnenstad per boot bereikbaar. De grote reizigersgroepen in Delft zijn (buitenlandse) toeristen die de stad komen bezoeken en studenten en medewerkers van de TU Delft en de omringende technische bedrijven. Alle grote toeristische attracties liggen direct aan bevaarbaar
water. Dit geldt ook voor het station en de TU-wijk, de belangrijkste bestemming voor forensen. Ook het winkelgebied van de binnenstad is goed over water bereikbaar.
Een transferium zou zeer geschikt zijn om de diverse bezoekersstromen te bedienen. Van de onderzochte locaties zou met name de locatie ter plaatse van de Nieuwe Haven geschikt zijn. Voor zowel forensen, studenten, toeristen en dagjesmensen biedt dit een oplossing. Deze locatie ligt direct aan de TU-wijk en een toeristische attractie. Het transferium is vanaf de A13 is snel te bereiken. Daarnaast kunnen passanten hier aanleggen en zo ook gebruik maken van het transferium. De reistijden naar het station en de binnenstad zijn concurrerend met conventioneel vervoer. Bovendien biedt het kansen een braakliggend terrein te transformeren en hierdoor het gehele gebied een impuls te geven door woonruimte en werkgelegenheid te creëren. Ten slotte levert het een bijdrage aan het oplossen van het parkeerprobleem in de TU-wijk.

Uit rapport: Deltasync Water voor Bereikbaarheid

Lees hier het rapport

maandag 10 mei 2010

Giro d' Italia in Delft

Heel even is de Giro in Delft geweest. Lang genoeg voor een grote opkomst en een enthousiast publiek.


maandag 3 mei 2010

Cultuurhistorisch groen, 16 groene parels

Het rapport over de 16 groene parels van Delft onderschrijft het belang van de Botanische Tuin in Delft.
Op bladzijde 64 valt te lezen: "De Botanische Tuin heeft een intrinsieke waarde als bewaarplaats voor zeldzame plantensoorten en daarmee het behoud en bescherming van de biodiversiteit op aarde."
Op de site delft-zo.nl staat meer te lezen over het stadspark naast de Botanische Tuin.