donderdag 18 oktober 2012

Fileleed in TU-Noord

Fileleed in TU-Noord op 18 oktober 2012 om 17:45

maandag 15 oktober 2012

Delft in top-10 verliezen op grond


Verliezen gemeenten op grond in miljoenen Euro's
bron: Nieuwsuur 

1)     Apeldoorn                           124,0
2)     Heerenveen                           79,5
3)     Den Haag                              64,8
4)     Groningen                             63,0
5)     Kaag en Braassem                 46,0
6)     Dordrecht                              47,7
7)     Utrecht                                  44,0
8)     Almelo                                  39,5
9)     Zevenaar                               25,2
10)  Delft                                      24,0
11)  Deventer                                22,1
12)  Arnhem                                 19,9
13)  Amersfoort                            19,0
14)  Venlo                                    16,0
15)  Haarlemmermeer                   15,5
16)  Emmen                                  13,5
17)  Ede                                        12,0
18)  Eindhoven                             11,3
19)  Bergen op Zoom                   11,2
20)  Gouda                                   10,9

donderdag 11 oktober 2012

Gebruik de lege ruimte: ook in Delft Zuidoost!


Nu de herfst aanbreekt en het blad verkleurt dringt zich onvermijdelijk de tijdelijkheid der dingen op. Delft is tijdelijk slecht bereikbaar, deels tijdelijk veranderd in een bouwput. Er zijn tijdelijke omleidingsroutes. Er zijn gebieden tijdelijk in ontwikkeling.
 
Maar de nieuwbouw stagneert, waar bomen tot in de hemel groeiden wordt nu gesnoeid en gekapt. Er komt voorlopig niets. Schieoevers, Kanaalhof, Watertuinen, woonplan Gele Scheikunde, nieuwbouw TU Delft en Rijkswaterstaat en zo nog wat plannen liggen langs de Boulevard of Broken Dreams. De lege velden die als muurbloemen wachten om geplukt te worden. Tijdelijk gebruiken is de oplossing. Hele projectgroepen storten zich op de tijdelijke ruimte om van een fiasco een succes te maken. Gebruik de lege ruimte is een initiatief waar alle creativiteit wordt benut om ideeën te verzinnen voor tijdelijke oplossingen in de Spoorzone. Steeds meer kantoren staan leeg en als tijdelijke oplossing is bedacht om deze eenvoudig te verhuren als woning.
 
Nu na jaren studeren de planvorming voor Delft Zuidoost eindelijk op orde lijkt, wordt er vooral gewacht op uitvoering. Het gras groeit door, de muurbloem bloeit, de natuur rukt op. Anders dan planologen en beleidsambtenaren ons nog wel eens wijs maken, is er geen plan nodig voor de natuur. Die komt vanzelf als we – tijdelijk of permanent – niets doen en afwachten. Een leeg bouwterrein is binnen enkele jaren een woest wilgenbos. Een afgesloten oprit naar de A13 verandert in een bosplantsoen; zie het ecologisch kerngebied Pauwmolen. Ontstaan niet dankzij, maar ondanks jarenlange plannen – die jarenlang niet uitgevoerd zijn. Iets voorbij Pauwmolen ligt het 24 hectare grote TNO-terrein, bestemd als woonwijk, eerst als Watertuinen, inmiddels als Schoemakerplantage. Nadat zich tijdelijk kikkers, padden en zelfs broedende kieviten hadden gevestigd is het gebied drooggelegd en kaal gemaakt. Binnen twee jaar is weer een weelderige begroeiing ontstaan waar zich tijdelijk torenvalken en zelfs buizerds hebben gevestigd.
 
Nu de tijdelijke bouwstagnatie langdurig is geworden, wordt het tijd om werkelijk te investeren in bijstelling van de achterhaalde plannen. De grond in Delft is te kostbaar om jarenlang achter hekken doelloos te blijven liggen. Voor tijdelijke natuur is een regeling maar, hekken of niet, het beheer moet dan wel rekening houden met de planten en dieren die er leven. Is natuur niet wenselijk, dan kunnen een tijdelijk park, (groente)tuinen of zelfs water om te vissen of te varen worden overwogen. Een kans voor ontwikkelaars om een maatschappelijke meerwaarde aan het gebied te geven, een groene omgeving te maken die goed verkoopt bij kleinschalige bouwprojecten en een kans voor de gemeente om aan het werk te blijven en de burger en/of de natuur – al is het maar tijdelijk – blij te maken. Want hoe lang de winter ook gaat duren, het bladverlies is tijdelijk. Gebruik de lege ruimte zolang goed – ook in Delft Zuidoost!
HdV