woensdag 31 maart 2010

TU kan coalitieakkoord beïnvloeden

Uit de Delta
De Delftse wethouders zijn bekend, hun portefeuilles ook. Maar wat de komende jaren hun beleid wordt, blijft nog gissen. De coalitie wil eerst te rade gaan bij 'beeldbepalende partijen in de stad', zoals ook de TU.

Deze beeldbepalende partijen komen samen op 9 april. Namens de TU Delft is collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg uitgenodigd. Hoeveel invloed hij op het Delftse politieke beleid voor de komende jaren zal hebben, is volgens formateur Lucas Vokurka niet precies te zeggen. “Het wordt een akkoord van de vijf coalitiepartijen, maar we organiseren dit consultatiegesprek niet voor niks.”

Vokurka bedacht de gesprekken 'vooral om maatschappelijke thema's te verbinden met economische'. “De opgaven waar Delft voor staat vragen om nieuwe oplossingen, om andere keuzes én om samenwerking met alle partijen in de stad.” Vokurka hoopt de wethouders op 22 april te benoemen, mét coalitieakkoord erbij.

De namen van de wethouders zijn al een paar weken bekend: Lucas Vokurka (D66) krijgt de portefeuille financiën, onderwijs, dienstverlening en communicatie, Raimond de Prez (PvdA) gaat zorg en wijken doen, Saskia Bolten (GroenLinks) komt op participatie en duurzame ontwikkeling, Milène Junius (CDA) doet economie, verkeer en spoorzone en Pieter Guldemond (STIP) wordt verantwoordelijk voor de portefeuille kennisstad en ruimtelijke ordening.

zaterdag 27 maart 2010

Delft vernieuwt, nieuwe kansen voor iedereen!

Het nieuwe college en de portefeuilleverdeling zijn bekend, de inhoud van het programma nog niet. Wat zou het motto zijn van dit college? Ik heb vast een poging gedaan met de titel van dit stukje. Delft gaat de komende jaren op tal van plaatsen op de schop, er moet zwaar bezuinigd worden, er zijn oude en nieuwe politieke ambities en zodoende veel kansen voor vernieuwing. Hoewel het programma er dus nog niet is, valt uit de verdeling en naamgeving van de portefeuilles al iets op. We krijgen een wethouder voor participatie en duurzaamheid van een partij die de afgelopen jaren stevig aangedrongen heeft op meer participatie. Participatie betekent niet dat iedereen meepraat en zoveel mogelijk zijn zin krijgt. Het betekent wel een evenwichtige inbreng van alle belangen in het planproces. In de politiek ‘oude stijl’ zorgen de ‘sociale regenten’ voor het vertalen van de wensen van onmondige burgers. In de praktijk hebben sterke partijen als bijvoorbeeld projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties (die overigens steeds meer overeenkomst vertonen) het voor het zeggen bij woningbouwplannen. In deze tijd weten we wel dat dat eigenlijk niet meer kan, maar oude gewoontes zijn hardnekkig. We zien nog bijna nergens op een bouwbord de toevoeging “ontwikkeld samen met de bewonersorganisatie ...”, ondanks mooie voornemens om te groeien van inspraak naar “meespraak”.
“De kiezer heeft gesproken” is het cliché na elke politieke aardverschuiving. “Maar wat hij zei was niet erg duidelijk en daarom vullen wij het in” lijkt vaak de reactie bij een nieuw bestuur. Zo veel is dit keer duidelijk dat zowel D66 als Groenlinks veel belang hechten aan meer echte invloed van de burger. Denk aan de discussies over het referendum en de participatieverordening afgelopen jaren in Delft. Deze partijen hebben fors gewonnen terwijl de partijen die weinig op hebben met meer invloed voor de burger fors verloren hebben. De kiezer heeft dus op dat punt duidelijk gesproken.
De koppeling tussen participatie en duurzaamheid ligt daarbij voor de hand: milieu, sociale én economische aspecten bepalen het begrip duurzaamheid. Kortom, een portefeuille die op het lijf geschreven lijkt van Saskia Bolten. De portefeuilleverdeling maakt ook duidelijk dat ruimtelijke ordening meer is dan bouwplannen: het begint met draagvlak creëren in de samenleving – een taak waar het hele college verantwoordelijk voor is. Dat een jong talent als Pieter Guldemond de portefeuille ruimtelijke ordening heeft, zonder Spoorzone, zonder verkeer en zonder participatie, biedt daarom kansen voor een nieuwe formule. B&W moet daarbij niet alleen beoordeeld worden op de mooie ambities in het nieuwe collegeprogramma, maar vooral op de daden. Daden waarin ook bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen én nemen.
HdV

vrijdag 26 maart 2010

Verkiezingsbedrog

We hebben een nieuw college van burgemeesters en wethouders en tot grote schrik en teleurstelling van velen is de portefeuille van Ruimtelijke Ordening (RO) naar de studentenpartij Stip gegaan. Deze partij heeft er nooit doekjes omgewonden. Zij zijn een belangenpartij voor studenten en willen slechts drie dingen: studentenwoningen, studentenwoningen en studentenwoningen, en vooral vlakbij de TU.
Het electorale succes van de overige coalitiepartijen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen en met name van D66 is mede het gevolg van enorme onvrede van de kiezers over juist het RO beleid: de irrationele verkeersoplossingen zoals bij de Papsouwselaan, de kap van honderden bomen, de uitbreidingsplannen voor de Wippolder met ruim 7.000 woningen en niet te vergeten het totale gebrek aan bevolkingsparticipatie of zelfs consultatie bij al deze plannen. Ook het CDA heeft de kiezer beloofd meer te doen aan groen: stem op ons , met ons in het college komt jullie stadspark er. En wat gebeurt er? De partijen die een coalitie wensen te vormen zijn snel bekend, even snel worden de personen genoemd die voor elke partij wethouder zal worden. Pas daarna wordt er over de invulling van de posten gepraat. Was omgekeerd niet verstandiger geweest? Want wat bleek, van deze toekomstige wethouders wilde (of durfde) niemand verantwoordelijkheid te nemen voor de meest controversiële posten RO en de Spoorzone.
Terwijl vooral D66, maar zeker ook Groen Links en het CDA, tijdens de verkiezingen gescoord hebben op onderwerpen die met deze post te maken hebben. Het resultaat is dat Stip overbleef als wethouder van RO nadat deze post enorm is uitgekleed door Verkeer en Spoorzone naar de Economie wethouder te schuiven. Met deze 25 jarige student als wethouder van RO zitten de TU en Duwo op de eerste rang bij de toekomstige ontwikkelingen van de Wippolder. De bewoners hebben alweer het nakijken. We zijn beland van regen in zware drup. Je vraagt je af wat is de zin is van het houden van verkiezingen als de partij die het meest heeft geprofiteerd van proteststemmen, jawel D66, geen verantwoordelijkheid neemt voor de reden van haar succes?

MM

donderdag 18 maart 2010

'Onderzoek naar glazen overkapping A13'

Vrij geïnterpreteerd naar een artikel in het Nederlands Dagblad.
Delft - Een glazen overkapping over delen van de A13 in de provincie Zuid-Holland zou een oplossing kunnen bieden voor de overlast van de snelweg.

Het Stadsgewest, een samenwerkingsverband van negen gemeenten, gaat de haalbaarheid ervan onderzoeken. Dat meldde het Stadsgewest woensdag.

De overkoepeling zou geluidsoverlast verminderen, fijnstof filteren via een speciaal systeem en energie opwekken via zonnepanelen. Ook zou onder de overkoepeling minder onderhoud aan het asfalt nodig zijn.

Het Stadsgewest onderzoekt of een overkapping van delen tussen Rotterdam en Leiden een betaalbare optie is. De conclusies moeten in het najaar bekend zijn.

Minister Camiel Eurlings van Verkeer sprak zich eerder uit tegen glazen overkappingen over snelwegen. Een dergelijk project zou te duur zijn.

Volgens een bewoner in Ridderkerk: "Hier in Ridderkerk lopen de A15 en A16 vlak langs elkaar door de gemeente. 16 rijbanen naast elkaar. Ridderkerk West is bijna onleefbaar. Hier is ook een plan voor een overkapping. Movares heeft een haalbaarheidsstudie gedaan. Het is haalbaar. Zonnepanelen op de overkapping. Koeling van het asfalt met warmte koude opslag. Het is mogelijk. Maar de kosten...."

Lees hier het echte artikel over de A27 in Utrecht.

donderdag 11 maart 2010

Parkeerstrook achter Science Center

Met grote voortvarendheid zijn parkeerplaatsen aangelegd achter het gebouw aan de Mijnbouwstraat 120. Dit is in strijd met het bestemmingsplan en het tast de groene gebied aan dat achter het gebouw ligt. De gemeente heeft alert gereageerd op ons signaal en het werk stil gelegd.


Zie ook het eerdere bericht.

Meer informatie over het Science Center.

dinsdag 9 maart 2010

'Voorkeur stadsbestuur: D66, GroenLinks, VVD en CDA'

Volgens Jan-Peter de Wit op zijn site:
Vanmiddag coalitie onderhandelingen met grootste partij D66 in de burgemeesterskamer van het Stadhuis. Na 10 minuten was het gedaan. Leefbaar Delft ziet het liefste een zakelijk college met D66, GroenLinks, VVD en CDA. VVD en CDA omdat die landelijk rugdekking hebben om de noodzakelijke harde bezuinigingsmaatregelen te nemen. De PvdA moet als grootste verliezer de oppositie in.
Aanstaande dinsdag ben ik door D66 lijsttrekker Lucas Vokurka uitgenodigd om mijn voorkeurscollege met hem te bespreken. Dat is in ieder geval een sociale opstelling om niet alleen de grote partijen uit te nodigen.

Omdat de PvdA de grootste verliezer is (van 11 naar 6 zetels) moeten ze - als het aan mij ligt voor straf - vier jaar de oppositie in. Dat heeft de kiezer duidelijk aangegeven.

De Delftenaren zijn de arrogante en verkwistende salonsocialisten van de PvdA spuugzat. De komende jaren moet er fors bezuinigd worden en harde keuzes zijn dus onvermijdelijk. Die taak kan je traditioneel het beste door 'rechtse' partijen als VVD en CDA laten doen. Dan moet je stevig in je schoenen staan omdat je alle tegenwerking zal krijgen van de honderden PvdA-beleidsambtenaren. Dat is gelijk de reden dat het jeugdige Stip uit stadsbelang in de oppositie moet.

Mijn voorkeur is een college van D66(6), GroenLinks(5), VVD(4) en CDA(4) is samen 19 van de 37 zetels. Omdat dit een krappe meerderheid is, is Leefbaar Delft bereid om dit college op financieel vlak gedoogsteun te geven mits het de lokale lasten bevriest voor de komende vier jaar. Liefst zie ik natuurlijk een lastendaling, maar dat zit er niet in bij deze verkiezingsuitslag van D66 en Groenlinks.

De eerste bezuiniging is een college met vier in plaats van vijf wethouders. En VVD lijsttrekker Lennart Harpe geven we de portefeuille financiën. Die heeft tijdens de campagne zo hard geroepen dat Delft een slank, slagvaardig, betaalbaar stadsbestuur moet krijgen die ook nog de lasten en tarieven omlaag laat gaan. Prachtig toch.

Ik denk dat manager Lennart Harpe daar uitstekend geschikt voor is. Wethouder Saskia Bolten kan zich dan helemaal richten op echte GroenLinks speerpunten als WMO, Sociale Zaken en milieu. Milène Junius (CDA) en Lucas Vokurka verdelen de rest.

Als D66 lijsttrekker Lucas Vokurka voor de PvdA kiest, zullen de gemeentebelastingen zeker en vast weer trendmatig blijven stijgen. En er zullen zeker nog wat lijken uit de voormalige PvdA kast komen. Lokale lasten zullen dan weer de sluitpost van de begroting worden.

Ook zal er niet veel in het 'grote potverteren" van de afgelopen twaalf jaar veranderen. De PvdA en D66 zijn dan communicerende vaten. Wat de één verliest komt er bij de ander weer bij.

dinsdag 2 maart 2010

D66 belooft verkeer in TU-Noord aan te pakken

D66 wil college dat na verkiezingen aan de slag gaat
Op de websitevan D66 valt te lezen: "Voor de verkeers- en luchtproblemen in TU Noord komt er wat D66 betreft op korte termijn een oplossing. Vokurka: “Door de Julianalaan en de Mijnbouwstraat rijden dagelijks duizenden auto’s en passeren daar een dicht bevolkte wijk. Het gevolg: een overschrijding van alle normen voor de luchtkwaliteit.”

Kijk en luister wat lijsttrekker Lucas Vokurka, staand op het Poortlandplein, vertelt over het verkeer in TU-Noord.