zondag 6 maart 2011

St. Sebastiaansbrug lager

De definitieve plannen voor de St. Sebastiaansbrug zijn nog niet bekend. De gemeente Delft onderzoekt verschillende mogelijkheden om de brug aan te passen. Gelukkig is de variant van 1 meter hoger en 2,7 meter breder niet meer het uitgangspunt.

Dit weekend stond een interview in Delft Op Zondag met Wytze Patijn, de Delftse stadsbouwmeester.
Als het aan hem ligt moet de brug lager en een betere visuele verbinding tussen de stad en de TU wijk vormen. Zo zegt hij: "Maar ik denk dat ik de relatie tussen de TU-wijk en de stad zou verbeteren. Zo zou een nieuwe Sebastiaanbrug een stuk lager worden, zodat de verbinding met de stad en de prachtige ligging aan het kanaal manifester wordt."