maandag 2 augustus 2010

'Tramlijn 19 rijdt pas in 2015'

Uit Delta
'Geen ruzie, wel overleg over tram 19'

Er is geen ruzie met stadsgewest Haaglanden over de komst van tramlijn 19 over de campus. Laat staan dat er sprake is van claims van het stadsgewest omdat de TU Delft niet zou willen meewerken of onder gemaakte afspraken uit wil.


Daarmee reageert secretaris Hans Krul van het college van bestuur op een artikel in de Delftse editie van de Haagsche Courant. Daarin staat dat 'bronnen in Haaglanden' zinspelen op een schadeclaim die 'richting' vijf miljoen euro gaat: 2,5 miljoen die de TU zou hebben gekregen voor aanpassingen van gebouwen omdat de tram gevoelige velden zou kunnen verstoren en de rest voor voorinvesteringen.

Ontstemd

Ook zou volgens die bronnen bij Haaglanden de Haagse verkeerswethouder Peter Smit, die portefeuillehouder verkeer en vervoer is bij Haaglanden, 'zeer ontstemd' zijn over een discussie die de TU heeft aangezwengeld. De aanleg van de tram loopt vertraging op tot 2015 door problemen met de Sebastiaansbrug. De TU heeft voorgesteld om tegen die tijd te gaan rijden met trams zonder bovenleiding, maar gebruik te maken van trams op bijvoorbeeld batterijen.

Mogelijkheden

Volgens Krul zijn er met Haaglanden gesprekken aan de gang over eventuele wijzigingen zoals het rijden met andersoortige trams. “In 2015 ziet de wereld er misschien heel anders uit en is het goed mogelijk om met trams zonder bovenleiding te rijden.” Hij houdt het erop dat er nu gediscussieerd wordt op ambtelijk niveau. In september is er volgens hem waarschijnlijk bestuurlijk overleg. “Dan gaan we de mogelijkheden verkennen. De vertraging biedt kansen om in te spelen op duurzaamheid.”

Volgens hem zijn er vanuit Haaglanden geen claims en komen die er ook niet. “We houden ons aan de afspraken en willen bekijken wat er daarbinnen mogelijk is.”