zondag 19 december 2010

De MER als fopspeen?

Dit schrijft de gemeente in haar persbericht.
"Eindconclusie van het MER is dat de verschillende onderzochte ontwikkelingen haalbaar en mogelijk zijn en in bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen. Dit kan als je de woningen op de juiste plekken ontwikkelt en voldoende aandacht geeft aan alle voorwaarden die in het MER worden beschreven."

Dat klinkt mooi, maar zegt weinig. De gemeente kan er namelijk alle kanten mee op. Als betrokken bewoner vraag je je werkelijk af, waar dit moet eindigen.

Verkeer
Op de route door TU-Noord staat elke spits het verkeer vast. In de MER wordt gesteld, dat zelfs met de gewenste verdubbeling van het aantal woningen het verkeer gewoon kan worden afgewikkeld. Echter, de cijfers in het MER geven aan, dat het verkeer gemiddeld toeneemt met 30% tot 50% en op sommige wegen tot 100%. Dat kan niet anders dan tot een verkeersinfarct leiden op de routes door TU-Noord, omdat het nu al dagelijks vaststaat.
Je vraagt je dan ook af wat het citaat van de gemeente in werkelijkheid betekent: "voldoende aandacht aan alle voorwaarden die in het MER worden beschreven". Alles op zijn beloop laten voldoet ook aan dit citaat.
En dat terwijl er zoveel goede ideeën zijn voor een andere verkeersontsluiting van het TU-Noord gebied; die ook bekend zijn bij de gemeente en notabene zijn doorgerekend door de gemeente. Daar is veel energie en tijd in gaan zitten.

Groen
In het klimaatadaptieplan is een groen stadspark bedacht door de bewoners. Daar is met veel enthousiasme aan gewerkt met alle stakeholders (DUWO, TU, Botanische Tuin, Techniekmuseum, gemeente, bewoners). Eigenlijk is iedereen voor om daar een hoogwaardig groen gebied met waterpartijen te ontwikkelen met veel minder nieuwe woningen (100) dan DUWO van plan is (500). Ook daar lezen we niets over in het MER. Als er ergens in TU-Noord een daad kan worden gesteld door de gemeente, dan is het wel in dit gebied: een stadspark in een prachtige monumentale setting met veel rijksmonumenten, midden in een woongebied, een ontmoetingspunt voor studenten, TU medewerkers, bezoekers en bewoners.

Fopspeen of niet?
Ik hoop niet dat de MER een fopspeen blijkt te zijn, en ik ga er ook vanuit dat dat niet zo is. De Raad van State heeft de gemeente indertijd veroordeeld en aangegeven, dat een MER noodzakelijk is. De Raad van State zal een fopspeen nooit accepteren.
En dat hoeft ook niet, als de MER het startpunt zou zijn voor een sterk vernieuwde kijk op Groen en Verkeer. Maar dan moet de gemeente daar wel vanaf nu concreet naar gaan handelen en niet opschrijven dat ze "voldoende aandacht geeft aan alle voorwaarden die in het MER worden beschreven". Want daar koop je als bewoner echt helemaal niets voor.

BR

zaterdag 4 december 2010

Sebastiaansbrug kan hoger, lager, breder en smallerDe gemeente schrijft:
03 december 2010 – De gemeente bekijkt verschillende varianten om de Sint Sebastiaansbrug in ieder geval geschikt te maken voor een trambaan in twee richtingen. Dat bleek donderdag 2 december 2010 tijdens een presentatie in de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte

De presentatie was een vervolg op de bekendmaking in juni dit jaar dat de gemeente de aanbesteding van de brug had ingetrokken. De commissie had toen onder meer gevraagd om een nieuw plan. Dat is er nog niet maar een voorstel wordt medio 2011 verwacht. Alle opties van nieuwbouw en een reconstructie van de brug worden daarin meegenomen.

Ook wordt gekeken naar het samenwerkingsverband van partners die bij de Sebastiaansbrug zijn betrokken. De gemeente en de provincie zijn samen eigenaar van de brug. Stadsgewest Haaglanden heeft ook een belang omdat tramlijn 19 over de brug moet rijden. De provincie wil het liefst een brug die een meter hoger is dan de huidige brug en stelt daar een subsidie van 50% van de meerkosten – die op zes miljoen worden geschat – tegenover. Maar de brug kan wat de gemeente betreft ook lager, smaller of breder. En ook een reconstructie van de brug is nog mogelijk. Hierover wordt een second opinion gevraagd aan de TU.

Wethouder Milène Junius liet de commissie weten dat de tijd wordt genomen om zorgvuldig naar de diverse varianten te kijken. Daarnaast vertelde ze dat de huidige verkeerssituatie op en rond de brug wordt bekeken en bovendien wordt onderzocht hoe vrachtverkeer geweerd kan worden.