zondag 31 januari 2010

Dubbele fietspaden en de tram


De gemeente Delft meldt op haar website dat er meer dubbelzijdige fietspaden komen.
"Wethouder Anne Koning; ‘Groot voordeel van een fietspad met twee richtingen is dat fietsers een directere route kunnen kiezen. Het is veiliger omdat fietsers niet tweemaal een oversteek nodig hebben. Op zo’n fietspad is bovendien geen sprake meer van fietsende spookrijders die onveilige situaties kunnen veroorzaken.’"
Dit verhaal gaat niet op bij het ontwerp van de verbrede Sint Sebastiaansbrug waar de gemeente een dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde gepland heeft. Fietsers vanuit de TU-wijk naar Theater De Veste zullen de tram 3x kruisen. Terwijl het bij een dubbel fietspad aan de westzijde 1x moet. Fietsers naar de Ezelsveldlaan kruisen de tram dan wel 2x. Mijn ervaring met de bussen bij het Zuidpoort gebied is dat ze niet veel rekening houden met fietsers. Trams zijn vaak nog minder tolerant, al is het maar vanwege de langere remweg. Om de gevaarlijke kruisingen te mijden, kunnen fietsers de route onderlangs de Sebastiaansbrug via de Hambrug gebruiken. Maar dan is de vraag of het dubbele fietspad niet beter kan vervallen en de brug een smaller profiel kan houden.

EvH

woensdag 27 januari 2010

Tramlijn 19


De bovenleiding van een elektrische tram veroorzaakt elektromagnetische velden. Tramlijn 19 die door de TU wijk is gepland kan daardoor de gevoelige TU meetapparatuur nadelig beïnvloeden. Op 25 januari opperde de rector magnificus Luyben van de TU-Delft het idee om met een alternatief voor de HTM-tram te komen.
In plaats van een conventionele tram denkt de TU nu aan een tram die wordt aangedreven door ondergrondse inductievelden. De Canadese firma Bombardier heeft hiermee proeven gedaan in Duitsland, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bemoedigend. De kosten zijn hoog, de tram is niet in te passen in het huidige HTM-net en de vraag is hoeverre de inductievelden elektronische apparatuur verstoort.

Veel beter zou het zijn als de TU onderzoek zou doen naar het uitrusten van een conventionele tram met moderne lithium accu’s. De tram zou dan tot aan de TU wijk gewoon door de bovenleiding kunnen worden gevoed. Zodra de tram de tram de TU-wijk inrijdt verdwijnt de bovenleiding en nemen de accu’s de voeding van de tram over. Zodra de tram de TU-wijk gepasseerd is, pikt de tram de bovenleiding weer op en worden de accu’s weer opgeladen. In Japan wordt de SWIMO tram ontwikkeld, een tram die geheel door accu’s wordt gevoed.

Het idee is niet nieuw, accu trams bestonden honderd jaar geleden al. Echter nu de accu technologie enorm is verbeterd, zou het een win-win situatie voor de TU en de HTM kunnen zijn. De TU heeft geen last van verstoringen en de HTM bespaart de aanleg van de bovenleiding op moeilijk aan te leggen plaatsen, b.v. boven bruggen. Daarnaast is de accu tram ook nog eens duurzaam, omdat het de remenergie opslaat in de accu's. Dit lijkt me een mooi onderzoeksproject.

C.L.

zaterdag 23 januari 2010

Mogelijk studentenhuizen in Harnaschpolder

Westonline 22-1-2010

DELFT - De Delftse nieuwbouwwijk de Harnaschpolder krijgt waarschijnlijk ook studentenhuizen. Wethouder Ronald Vuijk gaat zich daarvoor sterk maken op aandringen van oppositiepartij SP.

Vuijk heeft beloofd over de extra studentenhuizen in de Harnaschpolder te gaan praten met zijn collega Anne Koning. In de Harnaschpolder staan nu vooral veel dure huizen gepland, terwijl Delft al jaren een schreeuwend tekort heeft aan studentenhuizen.

donderdag 21 januari 2010

Betaald parkeren in TU-wijk

De Ondernemingsraad van de TU en STIP stellen vraagtekens bij het besluit van de TU om betaald parkeren door te gaan voeren vanaf 2011. De OR is verbolgen dat zij nog niet is geraadpleegd hierover en STIP wijst op de gevolgen voor de omliggende woonwijken.

Delta meldt over standpunten van OR en gemeente o.a. het volgende: OR-voorzitter Dineke Heersma concludeert dat de TU de gemeente nu min of meer dwingt in omliggende wijken vergunningparkeren in te voeren. In mei vorig jaar nog zei collegelid Paul Rullmann tegen de or het omgekeerde: betaald parkeren bij de TU was 'onvermijdelijk', omdat er rond de TU een parkeerregime komt.
Volgens de gemeente is dat echter 'niet juist'. “We hebben geen plannen om betaald parkeren in te voeren in de omgeving van de TU”, zegt woordvoerder Jan Langstraat desgevraagd. Wel wil Delft buurtbewoners drie maanden na invoering van betaald parkeren bij de TU vragen of ze ook in hun wijk betaald parkeren willen. “Invoeren doe je als de meerderheid van de bewoners vóór is”, zegt Langstraat. “Als je het nu vraagt, denk ik niet dat bewoners betaald parkeren willen. Dat hebben mensen van de Professorenwijk al laten weten in de krant. We kiezen voor drie maanden omdat we willen kijken hoe het parkeergedrag zich ontwikkelt.”

Verder meldt Delta over standpunt van STIP o.a. het volgende: Daarnaast zet Stip vraagtekens bij de parkeertarieven. Bewoners moeten straks tien euro per maand betalen voor hun abonnement, evenveel als bewoners van de binnenstad, maar ruim twee keer zoveel als bewoners in de straten net ten noorden van de TU. En in 2012 zou het tarief zelfs verdubbeld worden naar twintig euro. Dit is met afstand het duurste parkeertarief in Delft.
Verder wil de universiteit dat automobilisten 24 uur per dag, zeven dagen per week betalen voor parkeren. Stip vindt dat vreemd, omdat 's avonds en in het weekend de parkeerterreinen rond de campus grotendeels leeg zijn. Ook is in de rest van Delft parkeren alleen betaald in de piekuren. Waarom wordt het betaald parkeren in de TU-wijk niet alleen tijdens werktijden ingevoerd? Dan kunnen in het weekend de leegstaande parkeerterreinen gebruikt worden als transferium voor de rest van de stad. Maar wat schetst onze verbazing? De TU schetst een transferium als doembeeld, terwijl volgens ons een leeg parkeerterrein naast een tramlijn juist een kans is.

zaterdag 16 januari 2010

Vanaf 2011 betaald parkeren op campus

Delta schrijft: Medewerkers en studenten moeten vanaf volgend jaar hoogstwaarschijnlijk betalen voor een parkeerplek op de campus. In 2012 zou dat minstens twintig euro per maand zijn. Lees hier verder.
Voorgesteld wordt om twee parkeervoorzieningen te bouwen: één in 2013 aan de Feldmannweg voor 510 parkeerplekken, en één in 2015 aan de Leeghwaterstraat voor 340 parkeerplekken.
De campus blijft voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via vijf toegangspunten met slagbomen: twee aan de Schoemakerstraat, twee aan de Rotterdamseweg en één aan de Jaffalaan.

woensdag 13 januari 2010

Speelplek Mijnbouwplein


De gemeente Delft heeft een persbericht doen uitgaan over een speelplek Mijnbouwplein:

Op het binnenterrein tussen de Mijnbouwstraat, Maerten Trompstraat en Piet Heinstraat komt een nieuwe speelplek. Buurtkinderen hebben tijdens een speciale bijeenkomst hun ideeën en wensen naar voren gebracht. Daarmee is een leuk en groen ontwerp gemaakt.
Maar waarom heet deze speelplek Mijnbouwplein? De enige toegang tot deze speelplek wordt de Maerten Trompstraat omdat de rest van het binnenterrein zal worden afgesloten. Het schoolgebouw is onlangs met binnenterrein verkocht aan Vestia die het momenteel ontwikkelt tot een gebouw voor zorgwoningen. Met die verkoop verdween helaas de zoveelste belofte aan onze buurt, namelijk de afspraak dat het gehele binnenterrein achter de school semi-openbaar zou worden. Dit was onderdeel van de compensatie voor het verlies van ruim 2.000 m2 groen langs de Maerten Trompstraat waar door kinderen uit de buurt al sinds jaar en dag avontuurlijk, natuurlijk en groen werd gespeeld. Op die plek staan nu nieuwe huizen. Daarachter is in een hoekje van ongeveer 300 m2 gereserveerd voor de speelplek (beloofd was 800 m2): avontuurlijk, natuurlijk en groen, dat wel.
Beter iets dan niets, zo veel is zeker. Maar is het wel iets? Om er weer te kunnen spelen moesten kinderen eerst wachten op de nieuwe woningen. Die zijn af. Het is inmiddels exact drie jaar geleden dat op die plek tientallen bomen gekapt zijn. Er ligt nu een mooi plan voor een speelplek met inspraak van kinderen, maar het is nog alleen maar een mooi plan op papier. Want ook in 2010 zal het er nog niet van komen, aldus het gemeentelijke persbericht. Om onduidelijke redenen moet deze kinderspeelplaats wachten op de verbouwing van Mijnbouwstraat25. Beste mensen van Vestia en gemeente: plaats nu het hek tussen het binnenterrein van de school en de nieuwe speelplek, het komt er toch, en geef de kinderen uit de buurt zo snel mogelijk een speelplek terug. Dat kan gemakkelijk voor de zomer. Nu maakt de gemeente Delft alweer een belofte niet waar: de speelplek zou er komen zodra de nieuwbouw af was.

MM

dinsdag 5 januari 2010

Milieuzone Delft per 1 januariVan de website van de gemeente Delft:

De milieuzone geldt vanaf 1 januari 2010 voor alle vrachtauto’s die zwaarder zijn dan 3500 kg, op diesel rijden, en niet voldoen aan de euronorm criteria voor milieuzones. Alleen vrachtauto’s die schoon genoeg zijn mogen onbeperkt de milieuzone betreden. Vrachtauto’s die niet aan de toegangscriteria voldoen, riskeren een boete van € 150.

De milieuzone omvat grofweg het gebied ten zuidoosten van de binnenstad van Delft. Hiermee draagt de milieuzone bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in dit gebied. De milieuzone is zo gesitueerd dat deze de knelpunten in de luchtkwaliteit omvat en sluiproutes door woonwijken tegengaat.