zondag 23 januari 2011

Delft’s verkeersinfarct moet voorkomen worden

Al jaren bepleit de Belangenvereniging onder het thema “Bereikbaar Delft, Leefbare Wippolder” om een andere verkeersontsluiting van de Wippolder om de toenemende verkeersdruk het hoofd te bieden als gevolg van de grote ambities van het gemeentebestuur in Delft Zuidoost. Daar wil de gemeente namelijk de komende 10 jaar 4800 woningen bijbouwen. Het bestuur van Delftechpark is dezelfde mening toegedaan valt deze week te lezen in de Delft op Zondag

“Je kunt niet eindeloos blijven bouwen en zeggen: Ga allemaal over hetzelfde baantje van de Schoemakerstraat. Een goede doorstroming hier is van groot algemeen belang voor de regio. Als we niet meer bereikbaar zijn, sla je de plank als gemeente zijnde volledig mis.”, aldus John Kok, bestuurslid VVE Delftechpark in de DoZ. Hij doet zijn uitspraken naar aanleiding van het verkeersinfarct dat Delft maandag 17 januari trof als gevolg van een gestremde A13. Behalve voor goede autobereikbaarheid van Delftechpark bepleit Kok ook voor beter OV.
Verkeersinfarct op Julianalaan van en naar Oostplein

Wij als bewoners bepleiten sinds de oprichting van de Belangenvereniging in 2003 voor een andere ontsluiting van de Wippolder voor het autoverkeer in de vorm van een extra oost-west verbinding. Dat zou de leefbaarheid in TU-Noord erg ten goede komen, omdat een dergelijke verbinding de druk op de route door TU-Noord substantieel verlicht. Dat dat hand in hand gaat met de belangen van het bedrijfsleven is ons al langer bekend en was een belangrijke drijfveer van VVD, D66 en Belangenvereniging om een rapport te schrijven: “Bereikbaar Delft, Leefbare Wippolder”, waarin oplossingen zijn aangedragen, die ook Delftechpark zullen helpen, en die zijn verkend in de project-MER.

Uit het recente rapport voor de project-MER en het eerdere rapport van de plan-MER hebben wij geconcludeerd dat een meer permanent ‘verkeersinfarct’ nabij is als er niets aan de infrastructuur wordt gedaan. In plaats van de maatregelen uit het LVVP in TU-Noord in de ijskast te zetten, wat de gemeente nu wil, zal er juist een tandje bij moeten in het LVVP. Dat was overigens al bekend in 2005, toen het LVVP werd uitgebracht. Citaat uit het LVVP over TU-Noord: “De oplossing zal gevonden moeten worden in het reduceren van het autoverkeer.”. Sindsdien is het verkeer jaarlijks alleen maar toegenomen.

Op woensdag 19 januari hebben wij in een druk bezocht politiek café onze visie gegeven op hoe het verder moet met het verkeer in Delft Zuidoost. Minder verkeer door onze wijk gaat hand in hand met meer groen, minder lawaai, minder stank, betere oversteekbaarheid. Met een nieuwe oost-west verbinding zal de bereikbaarheid voor Delft verbeteren en een parallel route langs de A13 zal de bereikbaarheid van Delftechpark ten goede komen.
Verbeterde ontsluiting Delft Zuidoost

Lees in de Delft op Zondag het hele interview met John Kok van het bestuur VVE Delftechpark.

BR

maandag 17 januari 2011

A13 door de buurt

Vandaag is het voor de zoveelste keer raak: al het verkeer van de A13 moet over de Schoemakerstraat - Poortlandplein - Julianalaan. Zodra op de A13 een incident gebeurt (en dat is vrijwel dagelijks) kiest het autoverkeer de parallelroute - dwars door Delft in plaats van via Kruithuisweg en A4. Waar blijft de alternatieve route? Nu voorgesteld is alle verbetermaatregelen voor het verkeer in TU Noord te schrappen uit het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan wordt TU Noord het verkeersriool van Delft...
HdV