maandag 29 september 2008

Campus van TU Delft is weldadige ontmoetingsplek

Vandaag in AD : Konden onze kinderen ook niet op de campus gaan spelen?

DELFT - De campus van de TU Delft moet een ruimte zijn waar wordt gewandeld, gegeten, gediscussieerd en gemediteerd.
Het ontwerp van het Delftse architectenbureau Mecanoo architecten voorziet in glooiende grasvelden en kleurrijke bomen tussen de faculteitsgebouwen, die door een esplanade met elkaar zijn verbonden. De hardstenen rand van deze wandelpromenade is ontworpen als een zitbank van één kilometer lang. De komst van tramlijn 19, die Leidschendam via Delft Centraal Station met de TU Delft verbindt, maakt het mogelijk de campus in te richten als autovrij gebied. De nieuwe campus symboliseert het interdisciplinaire en internationale karakter van de universiteit. Met het tien hectare grote Mekelpark krijgt de TU een ontmoetingsplek voor de (inter)nationale studenten en staf van de TU. Daarnaast is de plek een prima locatie voor TU-activiteiten zoals de Open Dagen en de Introductieweek.

zondag 28 september 2008

Halve woningen, halve mer, halve democratie?

Donderdag 25 september moest de raad besluiten om wel of geen milieu-effectrapportage (mer) uit te voeren voor onze wijk. Als bewoners hebben wij eerder alles uit de kast gehaald om aan te tonen dat bij meer dan 4.000 woningen een mer verplicht is. En dat er in onze wijk meer dan 4.000 woningen wórden gebouwd, terwijl de leefbaarheid al jaren beneden alle peil is. In een mer moet ook naar andere oplossingen voor de verkeers- en bouwplannen worden gekeken.
Burgemeester en wethouders kwamen dit voorjaar tot het inzicht dat er inderdaad meer dan 4.000 woningen gebouwd worden en dat een mer dan nodig is. Een slimme ambtenaar heeft toen verzonnen om studentenwoningen maar half mee te tellen. Zo kwam men net onder de 4.000. In april heeft de raad geoordeeld dat deze truc toegestaan is en dat er geen mer komt. Omdat er toch twijfel over de rekentruc bestond, de hele oppositie was ook tegen, is een onafhankelijke second opinion gevraagd van een top-expert op mer-gebied. Die bleek in augustus vernietigend. Help; wat nu? Als bewoners hadden wij goede hoop dat de raad tot inkeer zou komen en alsnog een mer zou laten opstellen. Maar wij hadden de creativiteit van het College van B&W onderschat. B&W heeft laten weten dat er alsnog een mer komt… als dat nodig is. Maar zo’n voorstel aan de raad zou slecht kunnen vallen, ook bij bewoners. Waarschijnlijk hebben burgemeester en wethouders uitgebreid overlegd hoe dit aan te pakken. “We doen gewoon alsof we een mer gaan maken en zeggen niet dat we het niet doen.” “Kan dat dan?, dat hebben ze toch door?” “Nee hoor, niet als we een heel rookgordijn aanleggen!” De burgemeester schrikt wakker en bast “Een rookgordijn in de raad, ja hoor daar kan ik wel voor zorgen, haha!”.
Als naïeve burgers zaten wij donderdag 25 september op de publieke tribune in de raadszaal voor het mer-debat toen plotseling het brandalarm afging: iedereen met spoed naar buiten op bevel van de burgemeester. En ja hoor, we zagen beneden in de hal heel veel rook, alleen de geur klopte niet. Buiten bleek het gelukkig mee te vallen: alle rook was nep, het ging om een oefening. Wat een grap, we hadden het kunnen weten: in de politiek is niets wat het lijkt dat het is. Veel rook, maar geen vuur. Er volgde die avond een drie en een half uur durend debat over de mer-procedure, maar de uitkomst stond al vast. Er komt helemaal geen mer, tenzij de rechter Delft daartoe dwingt. Het negatieve mer-beoordelingsbesluit uit april blijft gewoon geldig, er wordt gewoon doorgebouwd in TU-Noord. Met heel veel rook werd wel de suggestie gewekt dat er nu echt met de bewoners gepraat gaat worden en dat een mer voorbereid wordt. Een half mer-besluit, zogezegd. Voor misschien volgend jaar als het echt nodig wordt. Het bestemmingsplan TU-Midden is nog even niet vastgesteld. Wij zijn benieuwd of dit plan toch niet binnenkort voor de zekerheid maar vastgesteld wordt. Al met al heeft Delft zo zeker vier jaar vertraging in de uitvoering van de plannen georganiseerd als volgend jaar alsnog een mer nodig blijkt: een argument dat ongetwijfeld nog tegen de bewoners gebruikt zal worden, bijvoorbeeld bij de Raad van State.
Zijn we dan niets opgeschoten? Jawel, we weten dat halve woningen net zo echt zijn als een halve mer. En we zijn weer wat wijzer over de Delftse politiek en hoe democratie (half) werkt. Informatie die nog nuttig van pas kan komen als volgend jaar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen weer begint. Niet elke bewoner is een halve zool…
HdV

vrijdag 26 september 2008

Verslag van de raadsvergadering van 26 september 2008


Van de website van de gemeente
De betrokken wethouders zeggen toe om met de bewoners in gesprek te gaan.

Wachten op oordeel van de rechter

AD.nl - Delft - Wachten op oordeel van de rechter
De druk op onze volksvertegenwoordiging is groot.

'Knullig, paniekerig en ongelooflijk dom' - Stadsbestuur blundert met bouw, vindt ook de coalitie

AD.nl - Stadsbestuur blundert met bouw, vindt ook de coalitie
Gisterenavond is de raadsvergadering geweest waarin werd besloten om dat een startnotitie opgesteld wordt voor een MER. Maar op welk gebied de MER betrekking heeft, dat staat nog niet vast, maar de voorkeur gaat naar een zo klein mogelijk gebied waar geen mensen wonen. De discussie gaat steeds niet over het welzijn van de burgers, het gaat over technische kaders en juridische vondsten.

donderdag 11 september 2008

studenten woningen

Nu staat er in de Universiteitskrant (Delta TU Delft) dat de bouw van de studentenwoningen helaas vertraagd wordt. Door de m.e.r. procedure die moet worden opgestart. Ik ben blij dat de gemeente eindelijk gedwongen wordt, alle gevolgen op een rij te moeten zetten die de toename van de bouw van veel woningen en kantoren tot gevolg heeft. De gemeente heeft ons als TU Noord groep steeds voorgehouden dat het verkeer niet toe zal nemen volgens hun berekeningen. Dan vraag ik me af: hoe kan dat nou als nu blijkt dat er ruim 4000 wooneenheden bij komen in onze wijk ? Als de gemeente nou een plan had gemaakt en daarin had aangegeven hoe het toenemende verkeer in onze buurt op een goede manier wordt opgevangen en ook hoe onze straten niet verder vervuilen door fijnstof, dan hadden we nu geen vertraging gehad in de planning van de gemeente. Ik vind het ook niet leuk dat o.a. daardoor na de sloop van het gebouw aan de De Ruyterlaan er nog langer een open vlakte blijft.
Atze

woensdag 10 september 2008

service afdeling vakteam mobiliteit

Van het vakteam mobiliteit kreeg ik bericht dat de concept nota Evaluatie parkeergebieden nog niet klaar is en dus nog niet aan ons verstuurd kan worden.

Wat een leuk bericht en wat een service van dit team van de gemeente. We (bewoners van schil F in TU Noord) hebben een pittig maar prettig overleg met de afdeling gehad over hun voorstellen. Daarin is toen toegezegd dat we de concept nota die naar de raad ging toegetuurd zouden krijgen. Nu dit niet haalbaar is gebleken, heeft men ons gelukkig even op de hoogte gebracht ! Zeer attent jongens en bedankt ! We kijken uit naar het resultaat van jullie overleg en hopelijk zijn we dan nog zo tevreden ................!

Ik was heel verbaasd dat we de toezegging kregen dat we dit toegestuurd zouden krijgen. Bij andere overleggen hebben we ook wel eens gevraagd aan de ambtenaren om toezending van een nota of voorstel. altijd was het antwoord: " Doen we niet, je moet zelf maar opletten als het in de stadskrant komt. " Het kan dus wel, nu de andere afdelingen nog............

Atze
Groet,
Atze

zaterdag 6 september 2008

Hergebruik TU Hoofdgebouw

Het monumentale hoofdgebouw van de TU Delft, welke al een jaar leegstond, is inmiddels in gebruik genomen door de faculteit Bouwkunde. Als een van de naaste bewoners was ik voor de vakantie met een brief daarvan geïnformeerd en uitgenodigd voor een presentatie bij de TU. De decaan heeft niets nagelaten om de bewoners zo volledig mogelijk te informeren over de ontwikkelingen. Zo kan het dus ook. De zorgen van de bewoners over het parkeren zijn serieus genomen en de decaan heeft beloofd de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren.

Architectenburo KosmanndeJong uit Amsterdam is ingeschakeld voor het maken van het ontwerp. Op de website van de TU zijn enige schetsen te bekijken. Het is een bijzonder plan. Er wordt een jaren '30 sfeer opgeroepen die Bauhaus, van der Rohe en Rietveld weer tot leven brengt. Een sfeer die past bij de tijdsgeest van het statige oude gebouw en waarmee de verbinding wordt gelegd met het kunstzinnige aspect van de architectenstudie.
Het is goed te zien dat men heeft getracht het oude met het nieuwe te verbinden. Creatief nadenken over de bestaande historische waarden en dit hergebruiken voor de nieuwe functie.

Honderden werklui hebben de afgelopen maanden onafgebroken gewerkt en die hebben een haast onmogelijke prestatie neergezet: Met ingang van 1 september zijn de colleges van de eerstejaars in het gebouw begonnen. Hoewel rondom het gebouw nog een puinhoop is en men nog volop bezig is met de afbouw, zou tegen het eind van het jaar het eindresultaat zichtbaar moeten zijn. Ook zijn dan twee grote glazen atriums aangebouwd, om meer ruimte te creëren.

Er is weer volop bedrijvigheid in de lokalen en gangen van het gebouw. De nieuwe lichting studenten zal net zo’n prettige omgeving ervaren zoals ik dat zelf ooit ervaren heb tijdens mijn studietijd. Een nieuw en tevens laatste hoofdstuk wordt toegevoegd aan de lange en rijke onderwijshistorie van het gebouw.

C.L.

donderdag 4 september 2008

BouwkundeVandaag een groepje 1e jaars bouwkunde studenten gespot. Net terug van een oefening landmeten.

dinsdag 2 september 2008

Met de ogen dicht....

Ik geef het toe. Ook ik knijp even mijn ogen dicht en doe een schietgebedje wanneer ik het kruispunt Julianalaan-Michiel de Ruyterweg oversteek. Ik ben volledig het overzicht kwijt door de op zijn kop staande haaientanden, artistiek geplaatste duplo-blokken en pseudo voorsorteervakken. Vorige week nog een bijna fataal ongeluk gezien. Situatieschets komende vanaf de stadszijde lijken er twee fietspaden te zijn aan de westzijde. Eentje binnen de duplo-blokken en 1 erbuiten. Een argeloze automobilist zag op het ‘pad’ direct naast hem geen fietser en sloeg rechtsaf. Helaas fietste er op de binnenroute wel een jongen. Een bijna botsing tot gevolg. Gelukkig hing er op het volgende plein het spandoek: de scholen zijn weer begonnnen. Dat dan weer wel.

Pieter Delleman

Goed gefeest in de Julianalaan!

Het 32e lustrum van het Delftsch Studenten Corps in juli was een geweldig voorbeeld van hoe je zaken - die eigenlijk niet in een buurt passen - kan organiseren zonder dat het overlast geeft. De studenten hebben een aantal dagen geweldig gefeest in het hoofdgebouw van de TU. Aan alles was gedacht. Van goede informatievoorziening voor de omwonenden vooraf tot en met een prima tijdelijke bereikbaarheid (inclusief prachtige antieke fietsenrekken!). Resultaat: het oude hoofdgebouw omgetoverd tot restaurantcomplex compleet met discotheken en kroegen. En het enige wat je als omwonende ervan kon merken was dat je in de ochtenduren een paar glazig kijkende studenten kon tegenkomen.
Op naar het 33e. Ik kom kijken!