dinsdag 24 juni 2008

Milieueffectrapportage moet

Randstad 380kV - Milieueffectrapportage Bij belangrijke ruimtelijke beslissingen is een m.e.r. noodzakelijk. Zelfs als het wettelijk niet verplicht is, zorgt een m.e.r. dat je alternatieven meeneemt in de overwegingen. Het college van de gemeente Delft vindt dat dit niet hoeft voor het gebied TU-Noord, TU-Midden, TNO. Het gaat hier wel om meer dan 4.000 woningen, maar de gemeente Delft zegt bij voorbaat dat een m.e.r. niets nieuws oplevert.

vrijdag 20 juni 2008

Strengere regels bomenkap

AD.nl - Delft Er komen strengere regels voor het kappen van bomen. Dat is goed nieuws. Zou de bomenkap barometer op 1.570 blijven steken?

maandag 16 juni 2008

Gevaarlijke oversteek in het nieuws


Radio TV West bericht over de hachelijke oversteek bij de Sebastiaansbrug.
Zie ook het filmpje. De gemeente Delft heeft al wel een kleine aanpassing gedaan, maar nog niet voldoende.

dinsdag 10 juni 2008

oversteek Sebastiaansbrug


Probeer hier maar eens met een kinderwagen de overkant te halen. Je moet 4 rijbanen oversteken. Tussen de rijbanen in heb je een halve meter om te wachten. De belangenvereniging TU Noord heeft een brief aan de gemeente gestuurd over deze gevaarlijke situatie, maar er is geen reactie gekomen.