donderdag 31 december 2009

SP wil inspraak van bewoners voor de plannen af zijn

Uit de SP krant "Delft speciaal" van december 2009.

vrijdag 25 december 2009

Sneeuw

Filmpje over sneeuwpret in TU-Midden. Als je niet op de bieb kan, dan maar op straat.

woensdag 16 december 2009

Inzamelen plastic


Ook in de west kant van de Wippolder, bij buurtsuper Hans Meijer aan de Rotterdamseweg, staat een inzamelcontainer voor plastic. Eerder stond al een bij de Prof. Krausstraat.

vrijdag 11 december 2009

Meer samenwerking bij natuuronderhoud

TV West meldt:
Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer gaan beter samenwerken om hun natuurgebieden die aan elkaar grenzen te onderhouden.
Het gaat dan om het gebied tussen de Delftse Hout, het Bieslandse Bos, de Dobbeplas, De Balij, Westerpark en Buytenpark. Samen vormen ze het gebied Buytenhout.
De samenwerking moet ervoor gaan zorgen dat het beheer en de ontwikkeling van de groengebieden goed op elkaar worden afgestemd. Staatsbosbeheer en het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas werken ook mee.

woensdag 9 december 2009

Groen werkt als wonderolie

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg heeft een interessante toespraak gehouden over groen in de wijk. Er wordt in veel steden te weinig aandacht aan groen gegeven. En vaak is er te weinig groen per inwoner.
Lees het artikel of de belangrijkste passages hieronder.

Enkele passages uit de toespraak van minister Verburg

Beste wethouders, dames en heren,
[…] weet u dat in bijna 2/3 van de 50 grootste Nederlandse gemeenten in een straal van 500 meter om een woning, minder dan 75m2 groen aanwezig is? Terwijl de norm hoger is. En of dat al niet erg genoeg is: de verwachting is dat door de bevolkingsaanwas in de steden, de druk op het groen in de stad nog verder zal toenemen.
En dat zijn alarmerende berichten. Want groen draagt bij aan gezondheid, aan leefbaarheid, aan de regionale economie, aan het milieu. En aan ambities om gemeente CO2-neutraal maken. Tel uit je winst.
Groen levert ook een bijdrage aan het aanpakken van maatschappelijke problemen. En dat mis ik helaas nog te vaak in de discussies, ook in de media. Er wordt gesproken over werk, over scholing, over het opknappen van huizen, over veiligheid en over sociale samenhang en integratie. En natuurlijk, dat zijn allemaal hele belangrijke en zeer terechte aandachtspunten. Maar groen - en de aanwezigheid van groen - is ook onmisbaar.
Neem als voorbeeld stadsparken. Stadsparken zijn bij uitstek ontmoetingsplekken voor buurtbewoners. Op een bankje in het park, lekker in het zonnetje als het kan, leer je je buren beter kennen. Terwijl de kinderen samen spelen in het gras.
Verder draagt het samen werken aan het openbaar groen in de straat, of om de hoek, natuurlijk ook bij aan onderling contact.
[…] iedere inwoner van Nederland - moet kunnen terugvallen op groen om de hoek.
Dames en heren, groen zal werken als wonderolie. Daar geloof ik erg in, als zelfbenoemd minister van Stedelijk Groen. Maar deze wonderolie verspreidt zich niet vanzelf. Daar heb ik wel uw hulp bij nodig. Hulp die ik begin dit jaar al van 13 wethouders heb gekregen, en de hulp van u, de laatste 5 van de in totaal 18 wethouders met krachtwijken in hun steden.
Want nogmaals: investeren in Groen loont. Het is investeren in de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van de inwoners. En het is investeren in de leefbaarheid van de wijk.
En wat verder ook belangrijk is, het kan snel opgepakt worden. Veel groenprojecten kunnen bijvoorbeeld worden gecombineerd met al lopende projecten in de wijk: de renovatie van woningen door de corporatie,
Zorg dus voor meer groen in het leven van mensen.


Gaat Delft de groennorm van 75 m2 per inwoner op wijkniveau als ambitie vast leggen in de Structuurvisie Delft 2030 of het uitvoeringsplan daarvan? De SP heeft al aangegeven dit belangrijk te vinden: welke partijen volgen?

dinsdag 8 december 2009

Werk in uitvoering

Naar aanleiding van de blog: 'Gaat u rustig slapen' en berichten van onder meer Stadsbelangen en D66 wil ik iets kwijt. Een anonieme reactie gaf aan dat de opstopping veroorzaakt werd door het afsluiten van de Delfgauwseweg. Maar je kunt niet meer onder het mom van 'er wordt gewerkt' een verkeersopstopping goedpraten. Er wordt altijd wel ergens gewerkt en Delft is een exponent daarvan. Veel wegen hebben een kritische waarde voor de belasting, bijvoorbeeld de Schoemakerstraat. Deze wegen kunnen niets meer opvangen. Dat wordt bevestigd door het ingenieursbureau Arcadis dat een waarschuwing afgeeft in haar Milieueffectrapport (Ruimtelijke Structuurvisie 2030). Naast de hinder leveren verstopte wegen ook nog eens extra vervuiling op.

'Er wordt gewerkt' is een gegeven. Het college steekt de kop in het zand door toe te staan dat Delft regelmatig compleet op slot gaat. Hoe verkoop je de ondernemers, het onderwijs en burgers dat Delft nog verder verstopt?

EvH

woensdag 2 december 2009

Gaat u rustig slapen...Gaat u rustig slapen. Dat is ongeveer de boodschap van ons stadsbestuur in reactie op het verkeersplan TU Noord van VVD, D66 en de bewoners. Op 3 december spreekt de raadscommissie Ruimte en Verkeer over de plannen om in de Wippolder zo'n 5000 woningen er bij te bouwen. B&W heeft het alternatieve verkeersplan bekeken en geconcludeerd dat er geen aanleiding is om de ideeën van de bewoners, VVD en D66 over te nemen. Het verkeer groeit niet en we lossen de problemen op met kleinere aanpassingen, zo lijkt de stelling van B&W te zijn.


De werkelijkheid is echter anders. De foto's tonen een gemiddelde avondspits rond het Poortlandplein, vandaag 2 december. Uit tellingen van de gemeente blijkt juist dat het verkeer op de noordelijke Julianalaan fors groeit terwijl daar nu juist het grootste knelpunt voor luchtkwaliteit en geluid is. En voorlopig blijft als het aan B&W ligt. Voor de reconstructie van de Sint Sebastiaansbrug gaat de gemeente uit van 14.000 auto's per dag nu en 17.500 in de toekomst. De tellussen van de gemeente registreerden de afgelopen 5 jaar echter al 20.000 auto's per dag. Bij 25% groei wordt dit dus 25.000 auto's.


De nieuwe brug wordt op de groei gebouwd. Wordt het niet eens tijd de groei te zoeken in de kwaliteit van onze woonomgeving? In Julianalaan west wachten we al 32 jaar op de beloofde 30 km-zone. Rustig slapen? Alle ramen dicht...
HdV

Einde milieu zone? Was die zone er dan?


Op de Prof Telderslaan in de Wippolder staan twee verkeersborden. Het ene bord geeft aan, einde 30 kilometer zone en het andere bord geeft aan, einde milleu zone. Het bord wat aangeeft einde 30 kilometer zone staat al langere tijd op de prof Telderslaan en het bord einde milleu zone heeft de gemeente vandaag geplaatst.

Op zich niets mis mee ware het niet dat over het algemeen nog steeds 95 % zich niet aan de 30 kilometer houdt op de Prof Telderslaan. Het is nog steeds een race baan en sluipweg. De bewoners aldaar wisten niet eens dat er een milleu zone bestond laat staan dat deze ophoudt. Kortom erg vrolijk kan ik hier niet van worden.

Bron Bram Stoop, Onafhankelijk Delft

dinsdag 1 december 2009

Verstedelijking

Een prachtige foto van Hans de Vries die veel kwaliteiten van het verstedelijkte gebied bevat. Dynamisch, duurzaam en verbonden, het zit er allemaal in.

EvH