maandag 29 december 2008

Bericht in AD over nieuwe bomenkap in Wippolder

Het AD berichtte vandaag over de nieuwe bomenkap in Wippolder. De kapvergunningteller van Belangenvereniging TU Noord staat daarmee op 1626 bomen.
En dan te bedenken dat het referendum over de uitbreiding van de camping in het Delftse Hout de kap van 112 bomen betrof!

Bericht AD

LB

zondag 28 december 2008

Lex Silencio Positivo voor bouwvergunningen?

In een brief aan de gemeenteraad stelt de Kamer van Koophandel voor om de Lex Silencio Positivo van toepassing te verklaren voor bouwvergunningen. De Lex Silencio Positivo is een uitvloeisel van de EU Dienstenrichtlijn, die zegt dat als gemeente te laat reageert op vergunningsaanvraag, deze automatisch stilzwijgend wordt verstrekt. De KvK wil i.v.m. de kredietcrisis deze richtlijn niet alleen van toepassing verklaren voor diensten, maar tevens even doortrekken naar alle soorten gemeentelijke vergunningen, dus ook bouwvergunningen. Echter het aantal vastgoedtransacties en aanvragen bouwvergunning neemt af door de kredietcrisis, waardoor de achterstand in vergunningverlening kan worden weggewerkt. Vertraging ontstaat echter meestal door onzorgvuldigheid bij de aanvrager of onnodig gecreeerde weerstand bij gedupeerde belanghebbenden. Daar rept de KvK niet over. Naar voren halen openbare werken zoals extra investeren in groen (verplanten grote bomen) en publieke voorzieningen (speeltuinen) en stimuleren van de lokale aannemerij (onderhoud monumenten, versnellen geluidsanering / isolatie aan woningen, enz.) kan een goede oplossing zijn om de gevolgen van de kredtietcrisis te beperken.

zaterdag 27 december 2008

Verzakking Nieuwelaan

Behalve schade aan woningen door verzakkingen bij de aanleg koepoortgarage, is nu ook mogelijk schade door verzakking bij de bouw van de appartementen De Ruytershoeck. Zie hier het artikel van leefbaar delft.
Projectontwikkelaars tonen vaak weinig respect ten aanzien van de omringende bestaande bouw. Als het fout dreigt te gaan, voelen zij zich gedekt door hun aansprakelijkheidsverzekering. Men neigt daarom naar een goedkope bouwmethode met een hoger schaderisico voor de omgeving. Als er dan toch schade is wordt de zaak doorgeleid aan de verzekeringsmaatschappij. Voor de bewoner begint dan een lange juridische strijd om zijn schade vergoed te krijgen. Ieder toezicht vanuit de gemeente ontbreekt en de projectontwikkelaar kan rustig zijn gang gaan.

woensdag 24 december 2008

Mysterieus fietspad(Foto: Michiel Fremouw)

Waar gaat dit fietspad heen, hoe is het ontstaan? Is het een grap van een flauwe gemeente-ambtenaar? Hadden de stratenmakers een slechte dag? Of was het geld op en gaat het werk weer verder in het nieuwe jaar? We houden de Julianalaan in de gaten.
Bron: Delta

vrijdag 19 december 2008

Raadsvergadering 18/12 : afscheid Wim Bot en het delegatiebesluit

Gisterenavond was het laatste optreden van Wim Bot in de raad, na ruim 14 jaar raadslid voor GroenLinks te zijn geweest. Hij had een sterke afscheidsrede waarin hij een aantal aspecten van de raad en haar leden schetste. 'De materie waar de raad over moet beslissen is complex. En van de raadsleden wordt veel kennis gevraagd.' zo stelde hij.

Diverse fracties hebben hun taken goed verdeeld en zo kwam het CDA erachter dat het college het ‘delegatiebesluit’ als hamerstuk wilde afdoen. Nadat het onderwerp in de commissie werd behandeld, stelde GroenLinks een amendement op. Ook werden de gevolgen van een delegatiebesluit duidelijk gemaakt. Gisterenavond steunden alle fracties behalve de PvdA het amendement van GroenLinks (CDA, SP en Stadsbelangen tekenden mee).

Wim Bot had het eerder goed verwoord, de materie is complex, maar met goede inzet kan je toch veel bereiken.

EvH

meer informatie:
(PvdA) Delft wil minder inspraak bij bouwprojecten
artikel AD voorafgaand aan Raadsvergadering

donderdag 18 december 2008

Bewoners en raad straks minder invloed op bouwplannen?

Vanavond neemt de raad een beslissing over een delegatiebesluit. Als het besluit genomen wordt conform het voorstel van het het college, krijgt de raad minder zeggenschap over bouwplannen die niet onder het bestemmingsplan vallen. Dit geldt niet alleen voor TU-Noord, maar voor heel Delft. Lees het artikel in het AD >>

zondag 14 december 2008

Werk aan Sint Sebastiaansbrug start in 2010

Het college van Delft heeft definitief besloten om in januari 2010 te beginnen met de reconstructie van de Sint Sebastiaansbrug. Het college heeft oplossingen gevonden voor de noodzakelijke busomleidingen en ziet mogelijkheden om het ontwerp van de brug te optimaliseren. De inzet is om de brug niet langer dan 10 maanden af te sluiten, zodat het verkeer al vóór de kerstperiode van 2010 over de brug kan.
lees verder .....

dinsdag 9 december 2008

I have a dream...

Op de A13 passeren iedere dag 200.000 auto’s Delft. Dag in en dag uit. Maar hoeveel vervuiling veroorzaakt dat eigenlijk? Een auto produceert 2,2kg CO2 per liter benzine. Uitgaande van een verbruik van 1 liter benzine over het traject Den Haag-Rotterdam, betekent dit een uitstoot van 440.000 kg CO2 per dag, en dit iedere dag, 365 dagen in het jaar. Dat is onvoorstelbaar veel. Daarbij komen dan ook nog de andere vervuilende stoffen, zoals NOx, benzeen en fijnstof. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat anno 2008 nog steeds auto’s met verbrandingsmotor rondrijden.
De auto met verbrandingsmotor uit 1878 is zo ongelofelijk ouderwets. Natuurlijk is de auto uit 2008 honderd maal schoner dan de auto uit 1878, maar het bezit van de auto is met factor 1.000.000 toegenomen. Na 130 jaar hebben we technologisch nauwelijks enige voortgang gemaakt . Door de enorme groei van het autobezit zijn we langzaam maar zeker onze leefomgeving grondig aan het ruïneren. Maar er is hoop. De autofabrikanten hebben nu eindelijk de handen ineengeslagen om de elektrische auto door te ontwikkelen. Een auto die dezelfde accu heeft als de accu die in mobieltjes wordt gebruikt, de lichte en krachtige lithium-ion accu. En deze auto is gewoon via het stopcontact op te laden met goedkope elektriciteit. Chevrolet ontwikkelt momenteel de Volt voor massaproductie. Een elektrische auto die er gewoon uitziet als een normale auto.

Elektriciteit wordt straks niet meer opgewekt in vervuilende steenkoolcentrales, maar in nieuwe 4e generatie kerncentrales. Ook kernenergie heeft een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Deze nieuwste 4e generatie centrales produceren een haast onbeperkte hoeveelheid goedkope elektriciteit zonder broeikasgassen. Deze nieuwe kerncentrales hebben slechts zeer weinig kernbrandstof nodig, omdat ze hun eigen kernafval recyclen. Het resterende afval heeft een beperkte radioactiviteit en is veilig ondergronds op te slaan. Over de A13 suizen straks dagelijks 200.000 elektrische auto’s, die ’s ochtends nog aan het stopcontact hebben gestaan. We kijken terug naar 2008 en kunnen ons niet voorstellen dat we in 2008 druk gemaakt hebben over de luchtkwaliteit…
C.L.

donderdag 4 december 2008

Michiel de Ruyterweg weer als vanouds

Woensdag zijn de rood-witte barrières verwijderd. Het ontwerp van de herinrichting van de Julianalaan-west en het kruispunt Michiel de Ruyterweg/Julianalaan bleken niet aan te sluiten op het gedrag van de automobilisten en fietsers. Het resultaat was een onoverzichtelijke (en gevaarlijke) situatie. Zowel de bewoners als het vakteam mobiliteit begrepen dat dit niet de bedoeling kon zijn. Nu de situatie weer teruggedraaid is, gaat de veiligheid er op vooruit, de leefbaarheid nog even niet. De herinrichting komt weer aan de orde als de Jaffalaan is aangepast (medio 2009).