woensdag 25 april 2012

Lage verkeersveiligheid vraagt om maatregelen

Overgenomen van de site van Stadsbelangen

De fracties van de SP, de VVD en Stadsbelangen Delft zullen in de gemeenteraadsvergadering van 26 april 2012 een motie Verkeersveiligheid indienen. Uit een recent onderzoek van het adviesbureau DHV is gebleken, dat niet alleen de beleving van de weggebruiker, maar ook de verkeerssituatie op de onderzochte plekken niet optimaal is en soms ronduit onveilig.

In de bij de motie behorende notitie worden hierbij een aantal plekken genoemd, onder andere het spoorzonegebied, Barbarasteeg, kruispunt bij de Gist (Kampveldweg e.o., Phoenixstraat/Westvest, route voor fietsers/ voetgangers van de Westvest naar het Station en de Coenderstraat, route voor fietsers en voetgangers naar het Station, kruispunt Westvest-Zuidwal-Engelsestraat-Irenetunnel, het kruispunt Zuidwal-Asvest-Zusterlaan, kruispunt Zuidpoort-Sebastiaansbrug, Sebastiaansbrug, kruispunt Mijnbouwplein, tijdelijke situaties op de Michiel de Ruyterweg, rotonde aan het eind van de Nassaulaan en het Delflandplein.
De drie fracties willen dat het college het beleid op het gebied van verkeersveiligheid aanscherpt en voor de zomer met oplossingen komt voor diverse plekken in onze stad.

Lees de motie hier

donderdag 19 april 2012

File TU-Noord 19-4-2012 18:15

woensdag 4 april 2012

Boomeilanden op M de Ruyterweg zoeken planten

Buurtgenoten,

Op de stoep van de Michiel de Ruyterweg liggen tussen de C. Trompstraat en P. Heinstraat drie (nogal flinke) boomeilanden. Ik vind deze eilanden behalve lelijk ook erg groot en heb hierover met de gemeente Delft gemaild. Echter, zij is niet van plan ook maar iets met deze eilanden te doen. Ik dus wel.

En heb vorig voorjaar in een van hen enkele, lage planten gepoot. Ik vind het eigenlijk wel geslaagd, anderen blijkbaar ook want ik kreeg er goed reacties op. Nu wil ik ik in die andere twee eilanden ook planten/struiken poten.

Vraag aan een ieder. Heb je in je tuin een (liefst winterharde = groen in winter) plant/struikje staan waarvan je denkt ‘Daar ben ik wel op uitgekeken, die mag weg.’ Doe maar een mailtje dan kom ik ‘m uitgraven en plant ‘m onder de boom.

Oja, de planten mogen niet al te hoog zijn van Bas Verkerk en z’n kornuiten. Halve meter hoog is de max. En ...ik heb ook prima contact met het gezinsvervangende tehuis en heb er dus alle vertrouwen in dat de planten er nog lang en gelukkig zullen leven....

Groet en dank,

Harry Kerklaan
M de Ruyterweg 7
harry@conceptbrigade.nl
06-52 38 39 23