maandag 20 augustus 2012

Investeer eerst in bomen, bouw daarna pas woningen


Den Haag - Investeer eerst in bomen, vijvers en vogels en bouw pas later de woningen. Die tip geeft Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds, aan hen die niet meer weten wat te doen met aangekochte grond.

De crisistijd is volgens de directeur geen tijd om elkaar als milieubeheerder en projectontwikkelaar in de haren te vliegen. Om tot enige bouwproductie te komen en nieuwe natuurgebieden aan te leggen, hebben ze elkaar zelfs hard nodig. Dat besef begint volgens hem langzaam ook door te dringen bij investeerders.

http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/08/20/investeer-eerst-in-bomen-dan-pas-in-woningen

woensdag 1 augustus 2012

Groen in de stad veel effectiever dan gedacht

Bomen, struiken en ander groen in de stad kunnen de lucht acht maal zo goed zuiveren als tot nog toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in het tijdschrift Environmental Science & Technology.
Wetenschappers van de Lancaster University onderzochten specifiek welk effect het stadsgroen had op stikstofdioxide en fijn stof, twee vervuilers die schadelijk zijn voor de mens en in veel steden de veilige drempels overschrijden.

Eerder onderzoek schatte de impact van stadsgroen op zo'n 5 procent. Maar de wetenschappers concentreerden zich op het effect van groen in "stedelijke kloven": smalle straten tussen hoogbouw waar de lucht blijft hangen. Hun metingen geven een heel ander resultaat: de doordachte plaatsing van gras, klimplanten of bomen in dergelijke kloven vermindert de concentratie van stikostofdioxide met 40 procent en fijn stof met 60 procent, veel meer dus dan wat tot nog toe gedacht werd.

De auteurs zien vooral een groot potentieel voor klimplanten, omdat die grote oppervlakken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen. Ook bomen kunnen effectief zijn, maar enkel als ervoor gezorgd wordt dat ze geen vervuilde lucht vasthouden onder hun bladerdek.