vrijdag 31 juli 2009

Geheimzinnige TU-bunkers


Momenteel is de Michiel de Ruyterweg afgesloten omdat voor de tramlijn het riool verlegd moet worden. Bij de opgraving is een massieve betonnen bunker tevoorschijn gekomen die het voormalige hoofdgebouw ('rode scheikunde') verbindt met het scheikundegebouw ('gele scheikunde'). Door de hele TU wijk schijnen betonnen gangenstelsels te lopen die de TU-gebouwen verbinden. Door deze gangen zijn leidingen aangebracht, maar de gangen zijn zo hoog dat je daar doorheen kan lopen. Zouden deze gangen ooit als vluchtgang zijn gebruikt ?. Gemeentelijke leidingen, zoals de waterleidingen op de foto zijn keurig in een bocht over de bunker heen gelegd. Dit wordt een forse klus om de leidingen te verleggen.

zaterdag 25 juli 2009

Jaffalaan, Haagse Hogeschool en buurtsuper

De Jaffalaan is net voor de bouwvak klaar. Het is de bedoeling dat het verkeer van de Rotterdamseweg de Jaffalaan kiest om zo de Rotterdamseweg te verlaten. Zolang de Julianalaan niet aangepast is zullen veel auto's voor de Julianalaan kiezen. Het is inmiddels al weer een jaar geleden dat de herinrichting van de Julianalaan tot 30 km zone na een uur weer ongedaan gemaakt werd.

De Haagse hogeschool opent binnenkort haar energiezuinige en duurzame gebouw. De studenten en medewerkers kunnen bij de supermarkt Hans Meijer, 200 meter verderop, hun boodschappen doen.

zaterdag 18 juli 2009

De Trolleybus als alternatief


Een trolleybus had veel problemen in Delft kunnen oplossen. Er hoeft geen riool en leidingen verplaatst te worden, er hoeft geen rails worden aangelegd en bruggen hoeven niet worden vervangen en verbreed. De bus veroorzaakt minder trillingen en verstoort daardoor de experimenten van de TU-Delft niet en de bus heeft niet het geluidsprobleem bij bochten. Een trollybus is ook veiliger omdat ze beter kunnen remmen en kunnen uitwijken voor obstakels. Een trolleybus had nu al in de TU-wijk kunnen rijden voor een fractie van de 60 miljoen euro die men voor de tram nodig denkt te hebben.

Gemeente zoekt WRO specialist


bron: Volkskrant 18-7-2009

vrijdag 17 juli 2009

Kamernood valt mee

Huurkameraanbod in Delft bereikt record

Het kameraanbod in Delft is flink toegenomen, met 38,9 procent ten opzichte van een jaar geleden tot een record aantal van 225 nieuw aangeboden kamers. De gemiddelde huurprijs van nieuw aangeboden kamers in Delft lag 26 euro onder het landelijke gemiddelde (333 euro).
Opvallend is dat de gemiddelde oppervlakte van de nieuw aangeboden kamer dit jaar groter (11,5 procent) is. Al met al is de gemiddelde vierkante meter prijs van nieuw aangeboden kamers in Delft daardoor in de maand juni 2009 gedaald met 4,8 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Dit jaar hebben de nieuw aangeboden kamers een gemiddelde oppervlakte van 18,35 m2.
bron www.infothuis.tv

donderdag 16 juli 2009

Bereikbaar Delft

Op de site bereikbaardelft.nl staat goede informatie over (weg-)werkzaamheden in Delft. De kaarten die gebruikt zijn geven soms al een blik op de toekomst. Zo zal het Prof. van Itersonpad de voormalige kruidentuin scheiden van de Botanische tuin. En dat is nu weer minder geslaagd.

zaterdag 11 juli 2009

Tramlijn 19, kosten voor Delft vertienvoudigen naar 30 miljoen Euro

Tramlijn 19 tussen Leidschendam en Delftse TU wijk zou in totaal €130 miljoen gaan kosten volgens stadsgewest Haaglanden. Het deel tussen Leidschendam en Delft-Noord is inmiddels klaar. Maar de €130 miljoen is inmiddels op, terwijl aan het Delftse deel nog begonnen moet worden, wat ook nog eens €60 miljoen gaat kosten, waarvan Delft €30 miljoen moet opbrengen, tien keer zoveel als oorspronkelijk begroot in 2004.

Delft zou oorspronkelijk €3 miljoen bijdragen aan het deel op Delfts grondgebied. Hoe kan het dat de Delftse Raad toestaat dat de verantwoordelijke PvdA wethouder Koning het geld van de Delftse belastingbetalers zo verjubelt?

Een kleine rekensom: Groenlinks wethouder Grashoff wist indertijd de Raad over te halen dat Delft €3 miljoen zou bijdragen aan de tram. Om dat begrotingstechnisch mogelijk te maken, moest er wel €1,4 miljoen worden bezuinigd op het busvervoer, waardoor de Delftse ziekenhuizen moeilijker bereikbaar zijn geworden per openbaar vervoer.
Najaar 2008 is er (in een geheime begroting) opnieuw €10.300.000 voor tramlijn 19 plus €280.000 voor geluidsarm asfalt op tramlijn 19 trace en €700.000 voor onderhoud goedgekeurd door de Raad. Dat is samen €11.3 miljoen voor tramlijn 19.
Maar er was al in 2004 €3 miljoen begroot. In totaal dus €14.3 miljoen.

Maar we zijn nog niet klaar. Ook de Sebastiaansbrug moet aangepast worden aan Tramlijn 19. Daarvoor is een schating gemaakt van 18 miljoen Euro en er is al afgesproken dat Delft hiervan 53% bijdraagt, dus €9,5 miljoen. Daarmee komen we op €23,8 miljoen voor de Delftse belastingbetaler. Recent is ook nog bekend geworden, dat de Kapelsbrug moet worden vervangen en de Hambrug meer moet worden verzwaard dan oorspronkelijk gedacht. Een knappe wethouder, die dit onder de €6 miljoen weet te houden.

Totaal dus €29,8 miljoen door Delft op te brengen, het tienvoudige van waarmee de Raad op voorspraak van Grashoff ooit akkoord is gegaan. En Koning voert dit beleid van haar voorganger blijmoedig uit, alsof de financiele crisis aan Delft voorbijgaat.

Dat de PvdA graag geld uitgeeft weten we al langer, maar dat partijen als CDA, VVD, D66 en Stadsbelangen dit tolereren, is niet wat je van deze partijen zou verwachten: een solide financieel beleid is toch meer hun stijl. We zullen het maar houden op niet voldoende onderkende salamitactiek door onze bestuurders: incomplete, versnipperde informatievoorziening.

En de Delftse burger heeft het nakijken, niet alleen naar zijn verjubelde belastingcenten, maar ook naar een bijzonder slechte oplossing: een stadsbrug die nog hoger en breder wordt dan die nu al is, een toenemende verkeersonveiligheid voor fietsers, rigoreuze kap van 10 monumentale Platanen in TU-Noord en een slechtere bereikbaarheid van de Delftse ziekenhuizen per openbaar vervoer. Een bedroevend staaltje van volstrekt incompetent bestuur.

Gemeenteraad, tel uw knopen en stop dit megalomane project.

Delftse tramlijn 19 wordt "studentenkiller"

De vele kruisende fietserstromen met de nieuwe tramlijn 19 op het traject Zuidwal-Mekelpark zal tot slachtoffers gaan leiden onder TU studenten. Dat kan worden afgeleid uit wetenschappelijk onderzoek van de SWOV.
Doorgaand fietsverkeer van duizenden studenten per dag tussen binnenstad en TU kruist binnen 300 m 3 keer de trambaan: 2 keer op de Zuidwal en nog een keer bij het Mijnbouwplein. Op het TU-terrein zelf zijn veel kris-kras verbindingen met als gevolg overstekende voetgangers en fietsers over de geplande trambaan.


Mp3-spelers. Uit een rapport in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bleek dat trams niet zozeer onveilig zijn, maar worden ongevallen vooral veroorzaakt door onoplettende voetgangers en fietsers met Mp3-spelers.
Voorrang. Verder spelen het gedrag van de trambestuurder, de onbekendheid van de voorrangsregels met trams en het negeren van de verkeersregels door weggebruikers een rol.
Slachtoffers. Er vallen per jaar gemiddeld acht doden en zo’n 110 gewonden door botsingen met stadstrams. Die cijfers veranderen al enkele jaren nauwelijks. Uit onderzoeksgegevens van de SWOV blijkt dat botsingen met trams veel ernstiger aflopen dan botsingen met bussen.
Lees hier het rapport van de Raad voor de Transportveiligheid

Remweg. Verder is de remweg van een tram veel langer dan van een bus: bij een snelheid van 30 km/u staat de tram na bijna 30 meter stil, een bus na 20 meter. Bij 50 km/h is de remweg voor de tram zelfs bijna 60 m. Dit geldt voor droge omstandigen. Bij regen of bladeren op de rails wordt de remweg nog langer.

Neem de bus. Een buslijn is niet alleen veel flexibeler, goedkoper en beter inpasbaar in de omgeving, de bus is ook veiliger voor de vele duizenden Delftse studenten.
Zie voor meer informatie het artikel in het AD.

Ongeval door onoverzichtelijke situatie Sebastiaansbrug


De bestuurster van een personenauto is donderdag 9 juli gewond geraakt bij een aanrijding met een stadsbus op de Sebastiaanbrug in Delft. Door nog onbekende oorzaak kwam de vrouw in aanrijding met de bus van RET. Door de klap ging de deur van de personenauto niet meer open en is de brandweer ter plaatse gevraagd ter assistentie.
Deze hebben de deur uit het voertuig geknipt, waarna het slachtoffer uit het voertuig kon worden gehaald. Zij is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis. De verkeersdienst van de politie onderzoekt wat de oorzaak van de aanrijding kan zijn. Voor meer informatie, klik op deze link.

woensdag 8 juli 2009

Krijgt TU-Noord een milieuzone?


Al jaren geleden heeft Delft plechtig beloofd de leefbaarheid in TU-Noord te verbeteren door het instellen van een Milieuzone. Hoewel de luchtkwaliteit in TU-Noord onverminderd slecht blijft - de algemene trend op drukke stadswegen in onze regio - blijven maatregelen om onduidelijke redenen uit. Den Haag en Rotterdam hebben al lang milieuzones ingesteld en die blijken ook effectief. Nu onze milieuwethouder Lianne Merkx zich werkelijk lijkt te gaan profileren met een aantal milieumaatregelen, wordt het hoog tijd de leefbaarheid in TU-Noord ook serieus te gaan nemen en de op papier al jaren beloofde maatregelen te gaan uitvoeren. Een schonere lucht komt immers niet uit de hemel vallen...

maandag 6 juli 2009

Tramlijn 19 houdt Delftse burger erg bezig

Een grote opkomst tijdens de informatieavond over tramlijn 19 en de 3 bruggen die daarvoor moeten worden vervangen: Kapelsbrug, Hambrug en Sebastiaansbrug. Deze projecten houden de Delftse burger klaarblijkelijk erg bezig, dat is wel duidelijk. Wat er zoal rondging:
Kosten worden ongeveer 2 keer zo hoog als begroot en zullen in totaal tegen de 60 miljoen Euro worden.
Exploitatie tekort bedraagt ongeveer 1 miljoen Euro per jaar.
Samen met de investeringen kost dit bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar elk Delfts huishouden 25 jaar lang ongeveer 150 Euro per jaar.
Veiligheid. De brug wordt zo stijl, dat bij blad op de rails in het najaar de tram niet meer de brug op zal komen. Ook zal daardoor de remweg langer worden, waardoor de kans op te hoge snelheid bij het inrijden van de bocht toeneemt. Gelukkig kan de tram rechtuit door de steeg richting Sebatiaansplein, mocht hij uit de bocht vliegen.
Visueel. Een geluidsscherm zal op de brug nodig zijn. De brug wordt dus niet 1 meter hoger, maar visueel gezien zal hij 3 m meter hoger lijken.
Fietsveiligheid Doorgaand fietsverkeer tussen binnenstad en TU kruist binnen 300 m 3 keer de trambaan: 2 keer op de Zuidwal en nog een keer bij het Mijnbouwplein. Welke wethouder gaat hiervoor verantwoordelijkheid nemen als dit een keer mis gaat.
Bomenkap De monumentale Platanen aan het begin van de Mekelweg worden gekapt. Zoals ook 10 Platanen op de Zuidwal.
Breedte De brug wordt bijna 3 meter breder.
Vervoerswaarde is niet vergeljkbaar met die van andere tramlijnen in Haaglanden. Er is een bijzonder gepiekte verkeersvraag: op werkdagen tussen 8 en 9 's morgens en 's avond tussen 5 en 6, als studenten en medewerkers zch verplaatsen. De trams zullen dan overvol zijn, extra bussen zijn nodig op deze uren, omdat de tram het aantal passagiers niet kan verwerken. Overdag, als iedereen werkt en studeert is er bijna geen vraag naar vervoer. In het weekend is het TU-gebied uitgestorven, er zullen dan lege trams heen en weer rijden tussen Zuidwal en keerlus in het weiland achter de kerncentrale.
Hambrug. Ook die moet worden vervangen en zwaarder uitgevoerd.
Kapelsbrug. Daar is al eerder over geschreven, zie hier

Raad voor het lapje gehouden. Wie heeft dit megalomane project bedacht? Het is indertijd door onze voormalige GroenLinks wethouder Grashoff er door gedrukt. En wie verdedigt het project met hart en ziel: onze PvdA wethouder Koning. En de Raad: die is door de salamitactiek van het gemeentebestuur om de tuin geleid, doordat er nooit een totaal plaatje is gepresenteerd, maar gefragmenteerd van informatie is voorzien. Nut/noodzaak discussie is achterwege gebleven. Zoals dat wel vaker gebeurt met dit soort grote projecten (Betuwelijn, Noord-Zuidlijn Amsterdam, tramtunnel Den Haag): de oplossing is met het probleem aan de haal gegaan.

Milieuwinst? Ja maar de tram is toch goed voor het milieu, dat mag toch wel wat kosten? Koop 10 gelede bussen die op aardgas rijden en het milieu is even goed gediend, voor een fractie van de kosten die nu worden uitgegeven. Bovendien kun je dan 10 monumentale Platanen laten staan, en je kunt vandaag beginnen.

zondag 5 juli 2009

Stationskoffiehuis 1894 tegen de vlakteHet stationskoffiehuis werd in 1894 gebouwd op het terrein van het oude treinstation dat toen aan de houttuinen was gelegen. I.v.m met de uitbreiding van het spoor (circa 1930?) is 25% van het gebouw afgehakt, zodat er nog maar 3 bogen overbleven en de symetrische vorm van het gebouw verloren ging. In deze foto is met photoshop het verloren gegane deel er weer aangeplakt, zodat het gebouw in oude glorie is hersteld. Jammer dat dit Delfts erfgoed wordt gesloopt. Ik vind het typerend voor de manier waarop dit college met de historie van de stad omgaat en belooft weinig goeds voor de historische gebouwen in onze wijk.

Informatieavond tram 19 en Sebastiaansbrug

Maandagavond 6 juli van 19.30 tot 21.00 uur in DOK Centrum aan het Vesteplein een inloopavond over de bouwplannen rond de aanleg van Tramlijn 19 en Sebastiaansbrug georganiseerd.

De aanwezige medewerkers hebben waarschijnlijk antwoord op de vraag hoe de nieuwe brug er uitziet ten opzichte van de oude, waarom de brug een meter hoger moet en 2,7 meter breder, hoe vaak de brug nu open gaat en straks als die een meter hoger is. Ook interessant is de vraag hoe vaak de verderop liggende Hambrug en Oostpoortbrug open moeten, die zijn op maaiveld niveau.

donderdag 2 juli 2009

TU slachtoffer van eigen succes?

Liepen de studentenaantallen enige jaren geleden nog terug, dankzij succesvolle marketingcampagnes van de TU (Delft Blauw, Nuna, Superbus, BK-City) zit de groei er weer flink in. De groei is zelfs zo sterk, dat de TU zich nu zorgen maakt over te grote groei.
Lees artikel delta: "Zorgen om enorme toeloop studenten". In dat licht is het niet te begrijpen dat de TU zo groot aantal gebouwen heeft afgestoten en toegewezen rijksgronden met onderwijsbestemming, zoals het gele scheikunde terrein aan projectontwikkelaars wil verkopen voor financieel gewin.

woensdag 1 juli 2009

Delft, creating history

In de recente nieuwsbrief van de commissie van de m.e.r. staat interessante informatie over de Milieu Effect Rapportage. Er wordt onder meer verwezen naar de uitspraak van de Raad van State over de studentenwoning. De gemeente Delft dacht met een woningequivalent van 0,5 voor studentenwoningen onder een m.e.r. beoordelingsplicht uit te komen. Dat is niet gelukt, het is nu een case voor juristen.

EvH