woensdag 5 december 2012

Mooi alternatief voor tramlijn 19?

Malmö bestelt vijftien 'trambussen' bij Van Hool

overgenomen uit http://www.mechatronicamagazine.nl - 03-12-12
Bussenbouwer Van Hool heeft een contract afgesloten met Nobina, de grootste personenvervoersmaatschappij in Scandinavië. De deal betreft de levering van vijftien hybride Exqui.City’s die vanaf juni 2014 in het Zweedse Malmö en omgeving moeten rondrijden. Van Hool is de eerste constructeur die in Scandinavië een contract binnenhaalt voor dit type voertuig dat ook wel eens trambus wordt genoemd. De Exqui.City rijdt gewoon op de weg en heeft geen rails en bovenleiding nodig als een tram. Toch kan de lengte oplopen tot 24 meter doordat de cabine meervoudig geleed is. De hybride voor Malmö is elektrisch aangedreven waarbij een generator gekoppeld aan een Euro6-biogasmotor de elektriciteit opwekt.
Met de trambus van Van Hool hoeven gemeentes niet te investeren in dure rails en bovenleidingen voor een tram en kunnen ze toch de ov-capaciteit verhogen.
Eerder sloot Van Hool uit Koningshooikt contracten voor de levering van 92 gelijkaardige modellen van de Exqui.City in onder meer Barcelona, Genève, Metz en Parma.

donderdag 18 oktober 2012

Fileleed in TU-Noord

Fileleed in TU-Noord op 18 oktober 2012 om 17:45

maandag 15 oktober 2012

Delft in top-10 verliezen op grond


Verliezen gemeenten op grond in miljoenen Euro's
bron: Nieuwsuur 

1)     Apeldoorn                           124,0
2)     Heerenveen                           79,5
3)     Den Haag                              64,8
4)     Groningen                             63,0
5)     Kaag en Braassem                 46,0
6)     Dordrecht                              47,7
7)     Utrecht                                  44,0
8)     Almelo                                  39,5
9)     Zevenaar                               25,2
10)  Delft                                      24,0
11)  Deventer                                22,1
12)  Arnhem                                 19,9
13)  Amersfoort                            19,0
14)  Venlo                                    16,0
15)  Haarlemmermeer                   15,5
16)  Emmen                                  13,5
17)  Ede                                        12,0
18)  Eindhoven                             11,3
19)  Bergen op Zoom                   11,2
20)  Gouda                                   10,9

donderdag 11 oktober 2012

Gebruik de lege ruimte: ook in Delft Zuidoost!


Nu de herfst aanbreekt en het blad verkleurt dringt zich onvermijdelijk de tijdelijkheid der dingen op. Delft is tijdelijk slecht bereikbaar, deels tijdelijk veranderd in een bouwput. Er zijn tijdelijke omleidingsroutes. Er zijn gebieden tijdelijk in ontwikkeling.
 
Maar de nieuwbouw stagneert, waar bomen tot in de hemel groeiden wordt nu gesnoeid en gekapt. Er komt voorlopig niets. Schieoevers, Kanaalhof, Watertuinen, woonplan Gele Scheikunde, nieuwbouw TU Delft en Rijkswaterstaat en zo nog wat plannen liggen langs de Boulevard of Broken Dreams. De lege velden die als muurbloemen wachten om geplukt te worden. Tijdelijk gebruiken is de oplossing. Hele projectgroepen storten zich op de tijdelijke ruimte om van een fiasco een succes te maken. Gebruik de lege ruimte is een initiatief waar alle creativiteit wordt benut om ideeën te verzinnen voor tijdelijke oplossingen in de Spoorzone. Steeds meer kantoren staan leeg en als tijdelijke oplossing is bedacht om deze eenvoudig te verhuren als woning.
 
Nu na jaren studeren de planvorming voor Delft Zuidoost eindelijk op orde lijkt, wordt er vooral gewacht op uitvoering. Het gras groeit door, de muurbloem bloeit, de natuur rukt op. Anders dan planologen en beleidsambtenaren ons nog wel eens wijs maken, is er geen plan nodig voor de natuur. Die komt vanzelf als we – tijdelijk of permanent – niets doen en afwachten. Een leeg bouwterrein is binnen enkele jaren een woest wilgenbos. Een afgesloten oprit naar de A13 verandert in een bosplantsoen; zie het ecologisch kerngebied Pauwmolen. Ontstaan niet dankzij, maar ondanks jarenlange plannen – die jarenlang niet uitgevoerd zijn. Iets voorbij Pauwmolen ligt het 24 hectare grote TNO-terrein, bestemd als woonwijk, eerst als Watertuinen, inmiddels als Schoemakerplantage. Nadat zich tijdelijk kikkers, padden en zelfs broedende kieviten hadden gevestigd is het gebied drooggelegd en kaal gemaakt. Binnen twee jaar is weer een weelderige begroeiing ontstaan waar zich tijdelijk torenvalken en zelfs buizerds hebben gevestigd.
 
Nu de tijdelijke bouwstagnatie langdurig is geworden, wordt het tijd om werkelijk te investeren in bijstelling van de achterhaalde plannen. De grond in Delft is te kostbaar om jarenlang achter hekken doelloos te blijven liggen. Voor tijdelijke natuur is een regeling maar, hekken of niet, het beheer moet dan wel rekening houden met de planten en dieren die er leven. Is natuur niet wenselijk, dan kunnen een tijdelijk park, (groente)tuinen of zelfs water om te vissen of te varen worden overwogen. Een kans voor ontwikkelaars om een maatschappelijke meerwaarde aan het gebied te geven, een groene omgeving te maken die goed verkoopt bij kleinschalige bouwprojecten en een kans voor de gemeente om aan het werk te blijven en de burger en/of de natuur – al is het maar tijdelijk – blij te maken. Want hoe lang de winter ook gaat duren, het bladverlies is tijdelijk. Gebruik de lege ruimte zolang goed – ook in Delft Zuidoost!
HdV

woensdag 12 september 2012

Green Deal Delft: goedkoop bouwen in het groen?

Delft is arm aan groen, vooral in het centrum en dat leidt bij bewoners en ondernemers tot de roep om meer groen. Maar hoewel een groene woonomgeving ook economisch voordelen oplevert en een stad in alle opzichten aantrekkelijker maakt, lijkt de gemeente Delft juist minder groen te willen. In ambtelijk proza heet dit “een herijking van de zelfbindende beleidskaders”. In de tijd dat het economisch beter ging had de gemeenteraad het besef dat er grenzen gesteld moesten worden aan hoogbouw, parkeeroverlast, verkeerslawaai en het volbouwen van groen. Inmiddels heeft de recessie geleid tot een sterke vermindering van de bouw van kantoren en woningen en drogen de gemeentelijke inkomsten hiervan op. Bouwend Nederland legt geen gouden eieren meer. Een deel van de bouwprojecten viel overigens in de categorie windeieren.
In een vertwijfelde poging om investeerders over de streep te trekken om toch in Delft te bouwen worden in hoog tempo mogelijke belemmeringen opgeruimd. Hoogbouw, met parkeeroverlast, in het groen en desnoods met verkeerslawaai en ongezonde lucht: het moet allemaal kunnen. Stel je voor dat we als samenleving ons zelf zouden verplichten het groen groen te houden of zelfs uit te breiden. Dat we geen hoogbouw willen direct naast laagbouw. En dat we geen parkeeroverlast toestaan. Onbetaalbaar. Afschaffen dus, die “zelfbinding”.

In de hele discussie in de raad zijn geen duidelijke voorbeelden, geen praktijkgevallen bekend geworden van bouwprojecten die niet door konden gaan vanwege gemeentelijk beleid. Het is een illusie te menen dat bouwers afhaken omdat de gemeente eisen stelt aan de kwaliteit van de omgeving. Het tegendeel is waar: een groene, gezonde en veilige omgeving leidt tot meerwaarde en uiteindelijk ook hogere baten voor de gemeentekas. In de voorgestelde aanpassing van het groenbeleid, wordt het groen in Delft vogelvrij verklaard voor bouwplannen. Een praktijkvoorbeeld kunnen we noemen: het deel van de Botanische Tuin dat verkocht is voor woningbouw. Op de kaart in het Ecologieplan staat dit stuk groen als Ecologische Hoofdstructuur. De Raad van State heeft verboden dat hier gebouwd wordt zonder het groenverlies te compenseren. Compensatie is nu nog verplicht volgens de Ecologienota. In het nieuwe bestemmingsplan TU Midden Noord ontbreekt dit groen, dus als straks de compensatieplicht is geschrapt kan alsnog gebouwd worden in het groen (er geldt op die plek dan geen bestemmingsplan en bouwaanvragen kunnen dan niet geweigerd worden).

Het is kwalijk dat de economische recessie nu wordt aangegrepen om een oude discussie te beslechten. Ook in economisch goede tijden waren er al geluiden in de politiek om het groen te offeren voor bouwambities. Het is te hopen dat de verantwoordelijke wethouder van Groenlinks, Stephan Brandligt, zijn groene rug recht houdt in de discussie zodat de goede planologische bescherming van het groen, waarvan nu nog sprake is, niet wordt ingeleverd voor snel gewin. De gouden eieren kunnen wel eens groen blijken – leve de bio-kip.
HdV

maandag 20 augustus 2012

Investeer eerst in bomen, bouw daarna pas woningen


Den Haag - Investeer eerst in bomen, vijvers en vogels en bouw pas later de woningen. Die tip geeft Walter Kooy, directeur van het Nationaal Groenfonds, aan hen die niet meer weten wat te doen met aangekochte grond.

De crisistijd is volgens de directeur geen tijd om elkaar als milieubeheerder en projectontwikkelaar in de haren te vliegen. Om tot enige bouwproductie te komen en nieuwe natuurgebieden aan te leggen, hebben ze elkaar zelfs hard nodig. Dat besef begint volgens hem langzaam ook door te dringen bij investeerders.

http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/08/20/investeer-eerst-in-bomen-dan-pas-in-woningen

woensdag 1 augustus 2012

Groen in de stad veel effectiever dan gedacht

Bomen, struiken en ander groen in de stad kunnen de lucht acht maal zo goed zuiveren als tot nog toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in het tijdschrift Environmental Science & Technology.
Wetenschappers van de Lancaster University onderzochten specifiek welk effect het stadsgroen had op stikstofdioxide en fijn stof, twee vervuilers die schadelijk zijn voor de mens en in veel steden de veilige drempels overschrijden.

Eerder onderzoek schatte de impact van stadsgroen op zo'n 5 procent. Maar de wetenschappers concentreerden zich op het effect van groen in "stedelijke kloven": smalle straten tussen hoogbouw waar de lucht blijft hangen. Hun metingen geven een heel ander resultaat: de doordachte plaatsing van gras, klimplanten of bomen in dergelijke kloven vermindert de concentratie van stikostofdioxide met 40 procent en fijn stof met 60 procent, veel meer dus dan wat tot nog toe gedacht werd.

De auteurs zien vooral een groot potentieel voor klimplanten, omdat die grote oppervlakken kunnen bedekken zonder extra plaats in te nemen. Ook bomen kunnen effectief zijn, maar enkel als ervoor gezorgd wordt dat ze geen vervuilde lucht vasthouden onder hun bladerdek.

woensdag 25 april 2012

Lage verkeersveiligheid vraagt om maatregelen

Overgenomen van de site van Stadsbelangen

De fracties van de SP, de VVD en Stadsbelangen Delft zullen in de gemeenteraadsvergadering van 26 april 2012 een motie Verkeersveiligheid indienen. Uit een recent onderzoek van het adviesbureau DHV is gebleken, dat niet alleen de beleving van de weggebruiker, maar ook de verkeerssituatie op de onderzochte plekken niet optimaal is en soms ronduit onveilig.

In de bij de motie behorende notitie worden hierbij een aantal plekken genoemd, onder andere het spoorzonegebied, Barbarasteeg, kruispunt bij de Gist (Kampveldweg e.o., Phoenixstraat/Westvest, route voor fietsers/ voetgangers van de Westvest naar het Station en de Coenderstraat, route voor fietsers en voetgangers naar het Station, kruispunt Westvest-Zuidwal-Engelsestraat-Irenetunnel, het kruispunt Zuidwal-Asvest-Zusterlaan, kruispunt Zuidpoort-Sebastiaansbrug, Sebastiaansbrug, kruispunt Mijnbouwplein, tijdelijke situaties op de Michiel de Ruyterweg, rotonde aan het eind van de Nassaulaan en het Delflandplein.
De drie fracties willen dat het college het beleid op het gebied van verkeersveiligheid aanscherpt en voor de zomer met oplossingen komt voor diverse plekken in onze stad.

Lees de motie hier

woensdag 4 april 2012

Boomeilanden op M de Ruyterweg zoeken planten

Buurtgenoten,

Op de stoep van de Michiel de Ruyterweg liggen tussen de C. Trompstraat en P. Heinstraat drie (nogal flinke) boomeilanden. Ik vind deze eilanden behalve lelijk ook erg groot en heb hierover met de gemeente Delft gemaild. Echter, zij is niet van plan ook maar iets met deze eilanden te doen. Ik dus wel.

En heb vorig voorjaar in een van hen enkele, lage planten gepoot. Ik vind het eigenlijk wel geslaagd, anderen blijkbaar ook want ik kreeg er goed reacties op. Nu wil ik ik in die andere twee eilanden ook planten/struiken poten.

Vraag aan een ieder. Heb je in je tuin een (liefst winterharde = groen in winter) plant/struikje staan waarvan je denkt ‘Daar ben ik wel op uitgekeken, die mag weg.’ Doe maar een mailtje dan kom ik ‘m uitgraven en plant ‘m onder de boom.

Oja, de planten mogen niet al te hoog zijn van Bas Verkerk en z’n kornuiten. Halve meter hoog is de max. En ...ik heb ook prima contact met het gezinsvervangende tehuis en heb er dus alle vertrouwen in dat de planten er nog lang en gelukkig zullen leven....

Groet en dank,

Harry Kerklaan
M de Ruyterweg 7
harry@conceptbrigade.nl
06-52 38 39 23

dinsdag 13 maart 2012

Startersleningen zijn niet zonder risico’s

Bij de raad ligt het voorstel om alle woningbouwgerelateerde subsidies te bundelen ten behoeve van leningen aan koopstarters in de Harnaschpolder.
Startersleningen zijn echter zeer riskant, zowel voor de koper als voor de gemeente. Bij de starterslening gaat het namelijk om de financiering van de top van tophypotheken terwijl we te maken hebben met een woningmarkt waar prijzen voorlopig nog flink zullen dalen.

4 miljoen
Delft verwacht dat voor de startersleningen 4 miljoen euro nodig zal zijn (100 starters x maximaal 40.000 euro). Het voorstel is om de eerste € 1,4 miljoen te halen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Mocht dit onvoldoende zijn dan kan dan aanspraak gemaakt worden op de BLS- regeling (besluit locatiegebonden subsidies). Voor het geval men dan nog tekort komt, wil men € 710.000 reserveren voor dit programma.

Met startersleningen hoopt men potentiële kopers over de streep te trekken en een impuls te geven aan stagnerende woningbouw in de Harnaschpolder. Ook elders in het land worden startersleningen een nieuw leven ingeblazen om het gat te dichten tussen de regels die de banken aanhouden bij hypotheekleningen (die zijn ingegeven door AFM) en de ruimere leenmogelijkheden die de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) biedt. Gemeentelijke startersleningen faciliteren daarmee tophypotheken tot 108% van de aankoopprijs (NHG norm). Nu kan men volgens de NHG norm € 350.000 lenen voor een huis dat bij aankoop maximaal € 324.074,07 mag kosten. Dat betekent dat een koopstarter die maximaal gebruik maakt van de garantieregeling zijn of haar wooncarrière als woningeigenaar begint met een negatief vermogen van ruim € 25.000. En dat is niet zonder risico.

Risico’s
Veel mensen beschouwen startersleningen vreemd genoeg niet als risico omdat het een garantstelling betreft. De lening wordt immers direct gekoppeld aan een overheidsgarantie, de NHG. Daarmee worden echter twee risicofactoren over het hoofd gezien.
In de eerste plaats is er sprake van risico omdat het bedrag waarvoor de NHG borg staat jaarlijks vermindert met het afgeloste bedrag alsof het een annuïteitenhypotheek betreft, ook al is een andere hypotheekvorm afgesloten (zie: Artikel A1,2a van Voorwaarden en Normen van de NHG). Dat betekent dat de top, waarvoor de starterlening garant staat, als eerste uit de garantieregeling verdwijnt. Alleen wanneer de koper inderdaad een 100% annuïteiten hypotheek heeft afgesloten zou dat niet tot al te grote problemen hoeven leiden (al moeten de kosten van eventuele executieverkoop ook worden verhaald). In de praktijk blijkt echter een groot deel van de hypotheken deels aflossingsvrij. Delft zou daarom als voorwaarde bij de starterlening kunnen bepalen dat deze alleen verstrekt wordt bij een 100% annuïtaire hypothecaire lening, om zowel koper als gemeente voor onnodige restschuld respectievelijk verlezen te behoeden.

Een tweede risico bij het verstrekken van startersleningen is dat de komende twee jaar de NHG grens terug gaat van € 350.000 naar € 265.000. Alleen al om die reden zullen woningprijzen in die periode gaan dalen. Prijzen van koopwoningen worden namelijk voor het overgrote deel bepaald door het krediet dat banken ter beschikking stellen. Bij lagere NHG-grenzen wordt minder hypotheek verstrekt met als gevolg dat degenen die dankzij de starterlening nu een huis kopen met maximale NHG vrijwel zeker straks buren krijgen die voor minder geld een vergelijkbare woning kopen.

Het gevolg van dalende woningprijzen is dat de koopstarters die het eerst gebruik maken van deze regeling niet alleen beginnen met een aanzienlijk negatief vermogen, maar bovendien lange tijd met een hypotheekschuld zitten die (ver) boven de marktprijs van de woning uitstijgt. Onder water staan, heet dit. Maar ja, als iedereen het doet? Een voorbeeld van “moral hazard”, noemt Peter de Waard de NHG in een column in de Volkskrant van 13 maart. Je kan het begrijpen als: banken kunnen tophypotheken verstrekken met de hulp van overheidsgaranties (NHG), terwijl men weet dat huizenkopers die mogelijk niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen het risico lopen op restschulden. Het is namelijk niet altijd zeker of bij gedwongen verkoop de volledige schuld door de NHG gedekt wordt dan wel dat de woningeigenaar ervoor in aanmerking komt.

Uiteindelijk is het een gewetenskwestie: wie is bereid om 100 Delftse starters tussen de 18 en 35 jaar hun wooncarrière te laten beginnen met een aanzienlijk negatief vermogen? Onderzoek van De Nederlandsche Bank toont aan dat juist deze leeftijdsgroep (jonger dan 35 jaar) het meest kwetsbaar is op de koopwoningmarkt. Zij hebben veelal een negatieve overwaarde én nog weinig gespaard. Uit onderzoek bij het Kadaster blijkt verder dat meer dan de helft (57 procent) van de eigenaren die gedwongen hun woning verkochten jonger was dan 35 jaar. Het zal je kind of vrind maar wezen…

Wat is er op tegen om huurwoningen te bouwen voor jonge Delftse starters zo lang de bodem van de crisis in de koopwoningmarkt nog niet bereikt is? Hypotheekrenteaftrek maakt koop beter betaalbaar dan huren, maar goedkoop zal duurkoop blijken als de koopstarter met tophypotheek steeds verder onder water komt te staan als gevolg van dalende woningprijzen.

MM

File TU-Noord

woensdag 29 februari 2012

De angst dereguleert en is een slechte raadgever

Meer flexibiliteit en minder beleid in regels ter bescherming van de leefomgeving leiden niet tot meer bouwen en zeker tot niet tot betere bouwplannen is de conclusie van de blog Delft wil minder egels.

Het zijn inderdaad niet (r)egels die de bouw doen stagneren, maar uit de hand gelopen prijzen van grond en onroerend goed. Je kan bijvoorbeeld woningen bouwen, maar wie kan het nog betalen om er te wonen? Huurprijzen zijn vaak te hoog (of als investering onrendabel) en kopen is riskant sinds woningprijzen al ruim drie en een half jaar dalen. Onroerendgoed prijzen staan in geen enkele verhouding meer met de reële waarde van de gebouwen. Dit hebben we te danken aan de financiële sector die decennia lang veel te hoge hypotheken verstrekten in verhouding tot zowel inkomens als woningprijzen. Nu de huisprijzen dalen worden banken voorzichtiger met lenen waardoor woningprijzen verder omlaag gaan. Een neergaande spiraal is in gang gezet en het einde ervan nog lang niet in zicht.
Om toch woningen te kunnen bouwen wil Delft ruim 4 miljoen euro reserveren voor leningen (tot 40.000 euro) aan jonge koopstarters (18-35 jaar), zij het dat dit geld enkel is bedoeld voor woningverkoop in de Harnaschpolder. Men hoopt hiermee het gat te kunnen dichten tussen de steeds strengere voorwaarden die banken stellen aan hypotheken en de ruimere mogelijkheden van de nationale hypotheekgarantie (NHG), die leningen tot 103% van de koopprijs mogelijk maakt. Delft hoopt (net als overigens veel andere gemeenten) koopstarters over de streep te trekken met tophypotheken. Dit is echter niet zonder risico’s, zowel voor de kopers als de gemeente. Alleen al omdat de komende twee jaar de limiet voor de NHG van 350.000 euro teruggaat naar 265.000 euro, zullen woningprijzen omlaag gaan.
Dit kan er toe leiden dat de kopers van nu straks een paar straten verder buren krijgen die voor minder geld in eenzelfde kwaliteit woning wonen. Dan sta je mooi te kijk met je tophypotheek die je kreeg dankzij een lening van de gemeente Delft.

Vooral jonge woningeigenaren zijn de dupe van de woningcrisis: hebben vaker dan anderen meer hypotheek dan de woning waard is of zijn gedwongen met verlies de woning te verkopen. Daar wil je als gemeente toch niet nog een schepje bovenop doen door nog meer jonge mensen (18-35 jaar) met een negatief vermogen op te zadelen? Ik kan me betere bestedingen van deze 4 miljoen bedenken, zoals bijvoorbeeld investeren in gebiedskwaliteit. Daar hebben alle inwoners van Delft baat bij.

Het Delfts bestuur zegt woonkwaliteit te verkiezen boven aantallen. Wellicht is dit onder de huidige woningmarktomstandigheden wijs. Maar wat is woonkwaliteit zonder gebiedskwaliteit? “Voorzieningen en bereikbaarheid zijn belangrijke criteria voor een hoge gebiedskwaliteit, maar ook een gezonde, inspirerende en vooral groene omgeving speelt een steeds belangrijker rol. (..) Groen in de directe omgeving vertaalt zich in een hogere opbrengst van woningen en een hogere WOZ waarde.” Men noemt het in een recent beleidsdocument, het natuurlijk kapitaal. Een herwaardering van groen, water, parken en publieke ruimtes in steden komt steeds hoger op de politieke agenda’s. Het beleidsdocument is in Delft een schot voor open doel, want voor Delft Zuidoost is al een prachtige kansenkaart voor groen en blauw gemaakt. Maar Delft is bang en durft niet te scoren: de kansenkaart weerspiegelt enkel een ambitie en alle beleidsdocumenten die de ambitie zouden kunnen afdwingen, zoals het Ecologieplan, wil men ontkrachten (dereguleren). Delft durft zich niet vast te leggen, maar wil alle opties openhouden en minder regelen. Delft laat zich voor open doel de bal afpakken. Maar door wie en waarom? Niemand die weet hoe het verder moet met de bouwplannen, ook de projectontwikkelaars niet. Waarom dit feit niet gewoon accepteren? In een crisis als deze is er tijd nodig voor heroverwegingen. Maar zorg dan in ieder geval voor een gezonde, inspirerende en vooral groene omgeving in Delft. Daar wonen namelijk al een kleine 100.000 mensen! Als zij het zichtbaar goed hebben wordt dat vertaald in waarde (natuurlijk kapitaal) en dat is de beste reclame voor nieuwe aanwas via toekomstige bouwplannen.

MM

zondag 19 februari 2012

Delft wil minder egels


Het Delftse stadsbestuur wil snoeien in groen beleid. Komende raadsvergadering staat een voorstel op de agenda om “stapeling van beleid” terug te dringen. Minder regels dus om de leefomgeving te beschermen. Volgens B&W hebben bouwers last van allerlei regels en wordt er daarom minder gebouwd in Delft. Een slecht voorstel en vooral symboolpolitiek. Behalve vogels en egels worden met name bewoners de dupe.

Het voornemen past naadloos in een trend om te bezuinigen op groen, natuur en om onder het mom van crisisbestrijding, regels opzij te zetten die burger en leefomgeving moeten beschermen. De Crisis- en Herstelwet is daarvan een voorbeeld. Een recente analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft duidelijk gemaakt dat deze wet amper wordt gebruikt. Veel wettelijke belemmeringen zijn namelijk al weggenomen, procedures verkort en vereenvoudigd. Er is een nieuwe wet op de ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zorgt ervoor dat er nog maar één vergunning nodig is in plaats van aparte bouw-, sloop- en kapvergunningen. De malaise in de bouw heeft dan ook weinig te maken met regels en procedures in tegenstelling tot wat B&W de raad zonder enig bewijs wil doen geloven.
De rapportage Bouwen in Delft Kennisstad 2011 is de onderbouwing van het collegevoorstel. Er staat in dit gemeentelijke rapport “Hoewel beleid niet algemeen wordt erkend als belangrijkste oorzaak van de stagnatie in de bouwproductie wordt stapeling van beleid wel mede als een oorzaak genoemd.” Wie verwacht dat deze uitspraak concreet gemaakt wordt aan de hand van onderzoek, komt bedrogen uit. Concrete voorbeelden van projecten die vanwege gemeentelijk beleid niet zijn doorgegaan ontbreken. In het collegevoorstel van februari worden drie zogenaamd concrete praktijkvoorbeelden gegeven, over waterberging, groen en geluidhinder. De conclusie van B&W is dat gemeentelijk beleid nu bouwprojecten onnodig frustreert. Concrete voorbeelden van projecten ontbreken echter weer. Laten we twee voorbeelden aan het verhaal toevoegen. Het eerste voorbeeld: het bouwplan om 500 woningen in de Botanische Tuin te bouwen. Dit plan is destijds goedgekeurd door de raad en de provincie. De Raad van State heeft er echter een streep doorgehaald vanwege aantasting van de unieke Botanische tuin. Ook was groencompensatie geheel achterwege gebleven, want overbodig. Steunt de raad straks een lichter beleidsregime waarbij een dergelijk bouwplan alsnog mogelijk zou zijn (geweest)? Tweede voorbeeld: Pauwmolen. Na uitvoerig onderzoek blijkt op de meest geluidbelaste locatie van Delft (gevelwaarde van meer dan 75 decibel) gebouwd en gewoond te kunnen worden, op enkele stappen van de A13. Het gemeentelijk beleid staat kennelijk niet in de weg aan dit plan, getuige ook de beantwoording van zienswijzen hierover (antwoord 2.3). Dat de regels nu hebben geleid tot extra zorgvuldigheid én maatregelen (w.o. een zeer beperkte groencompensatie) bij het bouwplan is kennelijk een overbodige luxe. Afschaffen dus dit knellende beleid in plaats van optimaliseren met behoud van het huidige beschermingsniveau.
Meer flexibiliteit en minder beleid ter bescherming van de leefomgeving leiden niet tot meer bouwen en zeker niet tot betere bouwplannen. In tegendeel. In de rapportage Bouwen in Delft wordt verder gesteld dat omliggende gemeentes nu concurrenten zijn en dat daarom gezinnen wegtrekken uit Delft. Zolang overheden elkaar beconcurreren in plaats van samenwerken, blijven inderdaad de verkeerde investeringen gedaan worden. Investeringen in schijnoplossingen als het beperken van de regels voor de bescherming van gezondheid, inspraak en de leefomgeving van bewoners. Dat een goed en groen leefklimaat elders en een verkeerde woningbouwstrategie in Delft misschien wel eens de reden vormen voor gezinnen om Delft te verlaten, zou eerder aanleiding moeten zijn om juist extra te investeren in een beter woonklimaat, in plaats van het afzwakken van de regels voor ongezond wonen en projectontwikkelaars te lokken met het motto “Delft, stad van minder regels”…
HdV