vrijdag 12 juni 2015

niet belanghebbend bij Besluit Hogere waarde Wgh, dan verzoek afgewezen bij Raad van State

Deze week heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de  Raad van State - de hoogste bestuursrechter -  nog weer eens de vaste lijn in uitspraken bevestigd over toepassing van de Wet geluidhinder Hogere waarden. Een besluit Hogere waarden van het college van B&W is een ontheffing van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op woningen en andere gevoelige bestemmingen zoals geregeld in de Wet geluidhinder. Zulke besluiten bevatten adres en huisnummer van de woning waar het om gaat. De uitspraak houdt in dat een bewoner van een woning waarvoor geen Hogere waarde is aangevraagd niet rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt. 

De Afdeling heeft de bewoner daarom in het ongelijk gesteld https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84024&summary_only=&q=schoemakerstraat. Het gaat om een bewoner van het Mijnbouwplein die beter een bewonersorganisatie of een bewoner van Mijnbouwplein 11 (studentenhuisvesting) had kunnen vragen om het beroep in te stellen. Het beroep was bij voorbaat kansloos en er is € 167,00 griffierecht uitgegeven voor niets. 

Interessant is wel dat de Afdeling niet mee gaat in het verzoek van de gemeente Delft om de bewoner niet ontvankelijk te verklaren: hij heeft indirect kennelijk wel een belang en is dus ontvankelijk (zijn beroep wordt beoordeeld), maar hij wordt niet rechtstreeks geraakt door het Hogere waarden-besluit want dat ziet niet op zijn woning. Aan een inhoudelijke beoordeling van de geluidrapporten is de Afdeling niet eens toegekomen omdat appellant onvoldoende belang had (voor zijn woning was immers geen besluit genomen). 

Goede les hieruit: kijk van te voren of je belanghebbende bent, of betrek een belanghebbende (bewoners)organisatie, zorg voor goed juridisch advies en procedeer alleen als je kans van slagen hebt.


maandag 1 juni 2015

Turborotondes en tweerichting fietspaden

Delft omarmt turborotondes én tweerichting fietspaden. Dat gaat vaak niet goed samen. En al helemaal niet met de grote aantallen fietsers die Delft kent. Een verhaal uit Schiedam in verkeersnet:

Turborotondes en fietsers gaan niet goed samen. Dat geldt zeker voor de turborotonde met daar omheen fietsers en voetgangers die uit twee richtingen komen. In Schiedam wordt daarom een aangepast ontwerp beproefd. Voorlopig met positieve resultaten.
Het gaat om de rotonde Nieuwlandplein in Schiedam. De rotonde staat in de top 3 op de blackspotlijst van Schiedam. Daarnaast waren er veel klachten over de verkeersonveiligheid.
De turborotonde ligt binnen de bebouwde kom met direct daar omheen oversteken voor langzaam verkeer: voetgangers op voetgangersoversteekplaatsen en (brom)fietsers in twee richtingen in de voorrang.
Eerst is onderzocht of het mogelijk was om fietsers niet in twee maar in één richting te laten rijden, conform de CROW-richtlijnen. Maar ruimtegebrek èn capaciteitsproblemen verhinderde dat.
Daarom is gekozen om de oversteken voor het langzaam verkeer verder van de rotonde te leggen, waar de toeleidende weg één rijstrook breed is. Na de oversteek verbreedt de weg zich tot dubbele opstelvakken.
Fietsers kunnen dus oversteken over één in plaats van twee rijstroken. De afdekongevallen vervallen hiermee. Verder worden (brom)fietsers in hun snelheid geremd, waardoor de kans op ernstige ongevallen verder afneemt. Automobilisten hebben meer tijd om de fietsers op te merken. Het verkeer komt nu recht voor de oversteken, waardoor fietsers niet meer in de dode hoek zitten.
De verliestijd in de nieuwe situatie voor het autoverkeer blijft gelijk aan de oude situatie, aldus blijkt uit een VISSIM-simulatie.
Ondanks dat de langzaam verkeersoversteken op 10 tot 15 meter van de rotonde liggen, zijn de fietsers in de voorrang gehouden. Om autoverkeer te remmen en te attenderen op de oversteken – die dus wat verder van de rotonde zijn gelegen – zijn de oversteken op een plateau gelegd en voorzien van markering.
De eerste resultaten van de aanpassingen van de turborotonde zijn positief. Uit de schouw na de openstelling blijkt dat zowel het (brom)fiets- als het autoverkeer de rotonde met lagere snelheid neemt. Ook is er een betere interactie waarneembaar tussen automobilist en (brom)fietser. De doorstroming is gelijk gebleven. Ook zijn de reacties vanuit de bevolking positief, zo melden Patrick van der Graaff van GraaffTraffic en Felix Kools van de gemeente Schiedam.

dinsdag 7 april 2015

Vooruitzien is regeren en wachten is zo erg nog niet

De St. Sebastiaansbrug is op 28 april 2007 (gedeeltelijk) gesloten wegens slechte staat. De brug moet worden gerenoveerd en de provincie en gemeente grijpen de kans aan om de brug dan ook maar direct te verhogen. Dat scheelt hinderlijke openingen is een argument. Maar de hogere brug bespaart slechts een stuk of 8 openingen per dag van zo’n 7 minuten per keer. Dus alles bij elkaar winnen we nog geen uur per dag.

Niet verhogen
Als de brug destijds direct wél gerenoveerd en niet verhoogd was, had de brug (met ingelegde tramrails) misschien al wel op 28 april 2009 feestelijk heropend kunnen worden.
Maar door al het ambtelijke en politieke gedoe rond de brug, zal deze niet voor 28 april 2019 klaar zijn, dat is dan 12 jaar na het afsluiten van de brug.
Ieder jaar dat we de brug later openen, heeft de tram 8.760 uur helemaal niet kunnen rijden, geen meter, geen minuut. En 8.760 uur is dan gelijk aan 24 jaar lang tramlijn 19 een uurtje per dag laten wachten voor een geopende brug. Dus eigenlijk hebben we nu al 240 jaar verloren. Daarbij zitten we straks alsnog met een sterk versoberde brug omdat het geld over de reling gesmeten is aan onderzoeken, ontwerpen en procedures.

Maar is nu alles zo slecht aan de jarenlange vertraging?
Delft is nu al wel gewend aan een brug zonder vrachtwagens. Zwaar verkeer moet naar het centrum via de provinciale weg. Dat werkt prima, want die weg is daarop berekend, en het bespaart veel milieu- en geluidsoverlast in onze wijk.
Als we de grote vrachtwagens niet meer over de brug laten rijden, kan deze wellicht anders ontworpen worden. Bijvoorbeeld een lichtere uitvoering, met meer soorten verkeer over dezelfde baan. Verder zijn nieuwe auto’s een stuk schoner en hebben ze een start-stop systeem, dus vervuilen ze niet bij het wachten voor een geopende brug. En misschien durft de provincie dan ook eenvoudige software en communicatiesystemen in te zetten, om er voor te zorgen dat bij het naderen van een boot, de tram een seintje krijgt om iets langer te wachten bij een halte en dus geen last heeft van een geopende brug. En als de HTM dan vooraf in de dienstregeling rekening houdt met een beetje extra reistijd, dan heb je ook nooit vertraging, zelfs bij een lagere brug.

Aangezien we nog een paar jaar de tijd hebben, zeker tot 2019, kunnen we ons instellen op een lage brug, mét zo nu en dan een keertje extra wachten. Die verloren 240 jaar halen we sowieso niet meer in.


EvH

donderdag 19 februari 2015

Gedragsverandering?


Al jaren rijden fietsers door de TU wijk. Dat hoort erbij en past heel goed bij een moderne studentenstad. Maar de stroom fietsers is tijdens de spitsuren zó groot, dat het autoverkeer nauwelijks de wijk uitkomt. Delft heeft namelijk tweerichtingsfietspaden. Leuk voor de hei in Drenthe, maar minder geschikt voor massa's fietsers met kruisende auto's in een stad.
Wat gebeurt er als automobilisten denken een gaatje te zien op links, dan komt er net rechts weer een groepje fietsers aan. Met enkele onnodige ongelukken tot gevolg. Op de campus staan dagelijks verkeersregelaars auto's en fietsers te scheiden. Maar die regelaars zijn er niet op de kruisingen bij het Mijnbouwplein, de Piet Heinstraat, de Cornelis Trompstraat, de Julianalaan, Rotterdamseweg/Jaffalaan, Schoemakerstraat.


De oplossing moet nu komen van gedragsverandering bij fietsende studenten. Een campagne die waarschijnlijk een houdbaarheid heeft van enkele weken.
En dan zijn er ieder jaar weer duizenden nieuwe studenten en als ze dan snappen waar het over gaat, zijn ze in ieder geval na vier jaar weer weg.

De keuze voor tweerichtingsfietspaden is een verkeerde geweest. Maar de bewoners en studenten moeten zich maar aanpassen. En als je de politiek vraagt het nu eens goed te doen, is het antwoord dat Delft geen geld meer heeft.