vrijdag 12 juni 2015

niet belanghebbend bij Besluit Hogere waarde Wgh, dan verzoek afgewezen bij Raad van State

Deze week heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de  Raad van State - de hoogste bestuursrechter -  nog weer eens de vaste lijn in uitspraken bevestigd over toepassing van de Wet geluidhinder Hogere waarden. Een besluit Hogere waarden van het college van B&W is een ontheffing van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op woningen en andere gevoelige bestemmingen zoals geregeld in de Wet geluidhinder. Zulke besluiten bevatten adres en huisnummer van de woning waar het om gaat. De uitspraak houdt in dat een bewoner van een woning waarvoor geen Hogere waarde is aangevraagd niet rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt. 

De Afdeling heeft de bewoner daarom in het ongelijk gesteld https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84024&summary_only=&q=schoemakerstraat. Het gaat om een bewoner van het Mijnbouwplein die beter een bewonersorganisatie of een bewoner van Mijnbouwplein 11 (studentenhuisvesting) had kunnen vragen om het beroep in te stellen. Het beroep was bij voorbaat kansloos en er is € 167,00 griffierecht uitgegeven voor niets. 

Interessant is wel dat de Afdeling niet mee gaat in het verzoek van de gemeente Delft om de bewoner niet ontvankelijk te verklaren: hij heeft indirect kennelijk wel een belang en is dus ontvankelijk (zijn beroep wordt beoordeeld), maar hij wordt niet rechtstreeks geraakt door het Hogere waarden-besluit want dat ziet niet op zijn woning. Aan een inhoudelijke beoordeling van de geluidrapporten is de Afdeling niet eens toegekomen omdat appellant onvoldoende belang had (voor zijn woning was immers geen besluit genomen). 

Goede les hieruit: kijk van te voren of je belanghebbende bent, of betrek een belanghebbende (bewoners)organisatie, zorg voor goed juridisch advies en procedeer alleen als je kans van slagen hebt.


Geen opmerkingen: