woensdag 7 oktober 2009

De Sebastiaansbrug en de PvdA

Gisterenavond is in de commissievergadering een eerste stap gezet naar de vervanging van de Sebastiaansbrug door een brug van het formaat Kruithuisbrug. Met een bijna kinderlijk maar regentesk enthousiasme wist wethouder Anne Koning triomferend het concept bestemmingsplan af te dwingen.

De meeste partijen reageerden lauw. Alleen SP, D66 en Leefbaar Delft boden sterk inhoudelijk tegenspel, waar Koning niet van terug had en waar ze in de beantwoording haar ware gezicht liet zien. Inhoudsloos, zelfingenomen en regentesk. Koning toonde zich opnieuw een kind van haar PvdA, zoals ze ook hecht aan het pluche, ze wil graag nog 4 jaar door.
SP, D66 en Leefbaar Delft lieten in niet mis te verstane bewoordingen merken, dat ze niet gediend waren van Koning’s inhoudsloze beantwoording.

Peilingen
Gelukkig staan deze 3 partijen hierin niet alleen. Landelijke opiniepeilingen laten zien, dat de PvdA zal worden gedecimeerd in de verkiezingen en tot vijfde of zesde partij zal worden teruggebracht: van 33 naar 14 zetels in de Tweede Kamer als er nu verkiezingen zouden zijn. Wat SP, D66 en Leefbaar in Delft in het klein laten zien, laten de kiezers landelijk nu al zien: arrogantie, zelfingenomenheid en regentesk gedrag wordt door de burgers niet gepikt anno 2009. De moderne en open wijze van acteren door bijvoorbeeld D66 levert landelijk een stijging op van 3 naar 24 zetels.

Gebrek aan innovatie
De PvdA is blijven hangen in de vorige eeuw. Koning maakt het helemaal bont met haar plannen voor de Sebastiaansbrug, welke in de vijftiger jaren de aanzet was naar een verder niet uitgevoerd megalomaan plan om een autoweg dwars door de stad aan te leggen. Door nu voor te stellen deze brug te vervangen voor een van het formaat Kruithuisbrug begeeft Koning zich op de doodlopende weg van de ambtelijke dwaling van 50 jaar geleden.
Een totaal gebrek aan innovatie waar Nederland zo naar snakt. Delft Kennisstad is een loze kreet aan het adres van Koning.

D66, SP en Leefbaar helpen TU-Noord
Er is één lichtpuntje om dit megalomane plan van Koning bij te stellen, namelijk de kiezer die onverbiddelijk zal zijn. Trekken we de huidige landelijke opiniepeiling door naar Delft, dan zal de Delftse PvdA terugvallen van 11 naar 5 zetels, gelijk aan de omvang van het huidige CDA. Andere partijen zullen stijgen, waaronder D66 en SP en Leefbaar. En die verdienen dit ook gezien hun opstelling, niet alleen in dit debat maar in het algemeen de afgelopen jaren in het TU-Noord dossier.

De val van Koning en haar PvdA
Na decennia de PvdA in het bestuur van Delft te hebben gehad, is bestuur en ambtenarij zo verkokerd en verkalkt geraakt, dat de PvdA in de oppositie een verademing zal blijken te zijn voor deze stad. De kiezer zal spreken. Ik kijk nu al uit naar de val van Koning van haar pluchen troon en de eliminatie van haar partij uit het Delftse bestuur.
BR

3 opmerkingen:

Delftenaar zei

Nou, nou, nou, een zeer emotionele bijdrage. Wat argumenten zouden wel op z'n plaats zijn. Die brug heeft allerlei nadelen, tuurlijk, maar wat is het alternatief? Op maaiveld is geen optie (te veel brugopeningen), en verplaatsen van de brug naar een andere locatie... waarheen?! Het leven is niet perfect; Delft is nu eenmaal een stad, en geen dorp. Daar horen helaas ook de nadelen van de drukte bij. Ook een andere coalitie zal daar niets aan veranderen. Wie dat een te groot probleem vindt, kan het beste naar Emerald verhuizen.

Blogger TU Noord zei

Ach ja, de maat is gewoon vol. Na 6 jaar redelijkheid en nog steeds geen luisterend oor, zelfs nadat Koning's beleid naar de prullenbak is verwezen door de Raad van State, is het gewoon klaar, af en uit. Exit PvdA Koning. Koning houdt zich niet aan haar eigen beleid uit het LVVP, waarin zwart op wit staat, dat het verkeer door TU-Noord moet worden verminderd. Een Kruithuisbrug formaat helpt daar echt niet bij, dat snapt zelfs een klein kind. Daarnaast hoort zo'n formaat brug gewoon niet thuis in een woon- en winkelgebied. Ook dat snapt de eerste de beste die je tegenkomt op straat. Maar ja, de PvdA vertoont zich niet meer op straat. Daarom wenden alle kiezers zich ook af van deze partij. Als Koning dat zelfs na een nederlaag bij de Raad van State -en als gevolg daarvan nog op te starten milieu effect rapportage- nog steeds niet wil zien, moet zij het maar voelen.

expvda-er zei

Pvda is gewoon geen optie meer. Die wil de stad helemaal volbouwen en dat doen ze ook al jaren. Eén van de weinige partijen die dat niet wil in Delft is het cda. Die waren ook tegen het bestemmingsplan TU Noord en voor het behoud van bomen in de wijk. Alleen zitten ze er met de brug nu wel naast. Toch denk ik dat ik tegen mijn gewoonte maar eens op die nepchristenen moet gaan stemmen.