zaterdag 19 juni 2010

Een nieuwe Sebastiaansbrug. Deel 1: de breedte.

De aanbesteding voor de St. Sebastiaansbrug is stopgezet. Tijd voor herbezinning. De brug moet vervangen worden en het plan is om deze dan gelijk breder en hoger te maken. In het plan voor de verbrede Sebastiaansbrug (+ 2,7 meter) komen aan twee zijden fietspaden, waarvan één tweerichtingsfietspad. Dat fietspad is aan de oostzijde getekend, maar mist aansluiting op de nieuwe fietsroute naar de TU wijk.


Verbeter de fietsverbinding naar de TU
Wij denken dat het beter en goedkoper kan. Een tweerichtingsfietspad aan de westzijde sluit wel aan op het fietspad op de Michiel de Ruijterweg. Dat is de route van de fietsers naar de TU wijk. De fietsers hoeven de tram minder te kruisen, wat de veiligheid bevordert. Door dit tweerichtingsfietspad een aftakking (gelegen tussen brug en begraafplaats) te geven naar de Kanaalweg, waardoor er een snelle, comfortabele en veilige route ontstaat tussen TU en binnenstad/station, hoeven fietsers de trambaan zelfs niet meer te kruisen.

Minder breed is goedkoper
En met het tweerichtingsfietspad aan de westzijde kan je binnen de 25 meter breedte van de huidige brug het plan realiseren: de brug wordt 2,3 m smaller t.o.v. de huidige brug en 4,2 m smaller t.o.v. het plan uit de stopgezette aanbesteding. Een smallere brug is goedkoper, niet onbelangrijk als net bekend is geworden dat vorig jaar 9,5 miljoen op de algemene reserve is ingeteerd en dat er structureel 30 miljoen moet worden bezuinigd.


Bereikbaarheid ook goed met 2 autostroken
Wat betreft het autoverkeer vinden wij 2 autostroken meer dan voldoende. Wij staan daarin niet alleen, ook D66 is die mening toegedaan, zie de blog van D66 fractielid Pauljan Kuijper. De TU vraagt om een extra autobrug over de Schie ergens ter hoogte van de Nieuwe Haven. Ook wij hebben dit bepleit in ons verkeersplan dat samen met VVD en D66 is opgesteld en waarvan de ideeën in de lopende mer-procedure zullen worden meegenomen. Een extra brug zal de hoeveelheid verkeer over de Sebastiaansbrug verminderen, waardoor ook niet meer dan 2 stroken nodig zijn. Maar de hoeveelheid verkeer was niet het belangrijkste argument in het bestemmingsplan om de brug 3 autostroken te geven. Het belangrijkste argument heeft te maken met afslaand en wachtend verkeer. Daarover meer in een volgend bericht.

BR

1 opmerking:

Unknown zei

Wat zijn de mogelijkheden om op de brug slechts één tramspoor aan te leggen voor beide richtingen?