zondag 8 mei 2011

Beginspraak, en daarna?

Vrienden en vriendinnen van de Delftse Botanische Tuin krijgen regelmatig Papyrus in de bus. Een erg leuk en informatief blad. In het voorjaarsnummer wordt verslag gedaan van het MER, geïllustreerd met een plaatje met beoogde nieuwe ontwikkelingen in het gebied tussen het kanaal, Julianalaan en Mijnbouwstraat.

De belangenvereniging TU Noord had gehoopt dat in dit gebied niet meer gebouwd zou worden. Wat ons betreft zou hier een stadpark mogen komen. Niet verstopt achter gebouwen, maar zichtbaar uitnodigend voor bewoners van zowel Delft Zuidoost als de binnenstad. Want aan een park van enig formaat en allure ontbreekt het dit deel van Delft, terwijl er wel steeds meer bewoners bijkomen. Duwo wil echter kost wat kost de maximale variant van het Voorkeursalternatief van het MER voor dit gebied uitvoeren: geen 275 maar 475 studentenwoningen en niet in bestaande gebouwen, maar in nieuwbouw. Dit is meer dan er nu gerealiseerd wordt aan de Balthasar van der Polweg, nabij de Rotterdamseweg: een massief blok van 55 meter hoog. Gezien de breedte van de in het plaatje dwars op het kanaal geprojecteerde bouwblokken denkt men wellicht aan een minder hoge variant. We weten het niet want de plannen worden in het geheim ontwikkeld. We hadden gehoopt op minder woningen en meer park, maar helaas. Wie betaalt bepaalt.

Duwo wil echter nog meer, aldus directeur Jan Benschop in zijn toelichting op 20 april in TOP. Behalve 475 studentenwoningen moet er naast het Kanaalhof ook 1700 m2 bedrijfsruimte en een International Student House (ISH) met voorzieningen voor buitenlandse studenten verrijzen. Beiden zijn functies die op deze locatie niet in het MER zijn meegenomen. Dit betekent dat niet is berekend hoeveel verkeer dit aantrekt en hoeveel extra parkeerplaatsen nodig zullen zijn. Om kort te gaan: Men weet dat het eigenlijk niet kan, maar doet gewoon. Triest dat steeds weer de grenzen van afspraken opgezocht worden en dat omwonenden alleen gehoord worden wanneer het moet, zoals met het MER. Het adagio van dit college van burgemeester en wethouders is beginspraak. Inderdaad, daarna houdt het op.

Illustratief voor hoe weinig belang het college hecht aan inspraak is het voorstel om voortaan zonder bemoeienis van de raad omgevingsvergunningen af te geven. Zie: http://ris.delft.nl/smartsite.shtml?ch=CBR&id=16057. We mogen blij zijn dat er nog mensen zijn die in Delft willen investeren, aldus de toelichting van het college op dit voorstel, en dan is het wel zo aardig om hen procedureel niets in de weg te leggen. Geldt dat ook als er tegen de afspraken, gemaakt tijdens de beginspraak, in gehandeld wordt? Zijn de bouwplannen voor ISH en bedrijfsruimte naast het Kanaalhof illustratief voor hoe met de randvoorwaarden van het MER zal worden omgegaan? Zeker is dat inspraak op bouwplannen, zelfs via de raad, de burger op deze manier wordt ontnomen.

M.M.

Geen opmerkingen: